Željka Klir

dr.sc. Željka Klir

Email: zeljka.klir(at)fazos.hr

Prostorija: 311

Telefon: 031 554 906

Ime i prezime Željka Klir
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.09.2011
Datum i mjesto rođenja 07.10.1986
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 01.01.1970
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 02.12.2010
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada Stočarstvo i ekološko stočarstvo- Uzgoj i hranidba ovaca i koza
Područje nastavnog rada Stočarstvo i ekološko stočarstvo- Uzgoj i hranidba ovaca i koza
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Stočarstvo i ekološko stočarstvo- Uzgoj i hranidba ovaca i koza