Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Zlata Milaković

Zlata Milaković

Prof.dr.sc. Zlata Milaković

Email: zlata.milakovic@pfos.hr

Telefon: 031 554 876

Ime i prezime Zlata Milaković
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje Prof.dr.sc.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu 01.10.1980
Datum i mjesto rođenja 08.04.1952
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina) 21.06.1979
Magistrirao (dan/mjesec/godina) 13.07.1987
Doktorirao (dan/mjesec/godina) 04.06.1993
Područje znanstvenog rada istraživanja utjecaja organske i mineralne gnojidbe na mikroorganizme i mikrobiološke procese u tlu, istraživanja utjecaja agromelioracija i hidromelioracija na mikroorganizme tla, biološka fiksacija elementarnog dušika, ekološki uzgoj leguminoza.
Područje nastavnog rada Opća mikrobiologija, Mikrobiologija i biologija tla, Mikroorganizmi u ekološkoj proizvodnji
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.)