Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Zrinka Tolušić

Zrinka Tolušić

Zrinka Tolušić , univ.spec.oec.

Email: zrinka.tolusic(at)fazos.hr

Prostorija: 103

Telefon: 031 554 803

Ime i prezime Zrinka Tolušić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje univ.spec.oec.
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Katedra za tržište i financije