Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Kontakt » Imenik » Zvijezdan Lovrić

Zvijezdan Lovrić

Zvijezdan Lovrić

Email: zvijezdan.lovric(at)fazos.hr

Prostorija: 40

Telefon: 031 554 963

Ime i prezime Zvijezdan Lovrić
Znanstveno-nastavno/ nastavno/suradničko zvanje
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu
Datum i mjesto rođenja
Obrazovanje
Diplomirao (dan/mjesec/godina)
Magistrirao (dan/mjesec/godina)
Doktorirao (dan/mjesec/godina)
Područje znanstvenog rada
Područje nastavnog rada
Područje stručnog rada (priznate sorte, patenti i sl.) Odjeljak za tehničke poslove i održavanje