Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Međunarodna suradnja

Međunarodna aktivnost

Međunarodna aktivnost Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek ima dugu tradiciju, a neki kontakti ostvareni još 70-tih godina prošlog stoljeća (Mezogazdasagi foiskola Kaposvar iz Mađarske) održavaju se vrlo intenzivno i danas. Jedna od strateških odrednica u razvoju Fakulteta u budućnosti je njegova internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost. S tim u vezi znatno je povećan obim i intenzitet kontakata i suradnji s inozemnim znanstveno-nastavnim institucijama te je Odlukom Fakultetskog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koja je usvojena na 8. redovitoj sjednici od 21. srpnja 2005. godine, ustrojena funkcija prodekana za međunarodnu suradnju i opće poslove. Fakultet je 2008. godine postao punopravni član „Interuniversity Conference on Agricultural and Related Sciences in Europe” (ICA), a 2010. godine uključio se u osnivanje i postao punopravni član CASEE mreže - regionalne mreže pojoprivrednih fakulteta i sveučilišta Centralne i Istočne Europe. Fakultet se u studenom 2010. godine pridružio inicijativi "Partnership for the Development of Higher Education in Agriculture in the Region".

Fakultet ima trenutno potpisano 15 ugovora o suradnji s fakultetima i sveučilištima u inozemstvu, a u tijeku je intenziviranje ove aktivnosti i potpisivanje ugovora s nekoliko sveučilišta s kojima postoji dugogodišnja suradnja. Trenutno se na Fakultetu vode 23 međunarodna projekta različitih izvora financiranja i obima istraživanja.