ERASMUS

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007.-2013. - Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima. Prvi se put uvodi i podrška području sporta.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije putem studija u inozemstvu ili obavljanje stručne prakse za studente u inozemstvu.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo) te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Srbija i Turska.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nositelj je Erasmus+ povelje i odgovorno je za provedbu Erasmus+ programa. Sastavnice Sveučilišta i njihovi koordinatori služe kao pomoć pri provedbi dolaznih i odlaznih mobilnosti.

Erasmus+ koordinatori na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti su izv.prof.dr.sc Ivana Majić (akademski) i dr.sc. Daniel Haman (administrativni) i na raspolaganju su studentima i (ne)nastavnom osoblju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

Za sva pitanja vezana uz mobilnosti, obratite se Uredu za međunarodnu suradnju i projekte ili nekom od Erasmus+ koordinatora.

Za više informacija, pogledajte i proučite poveznice u nastavku:

Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Osijeku

Agencija za mobilnost i programe EU

Europska komisija

Studenti

Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak, stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa.

Osnovni ciljevi Erasmus+ studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav. Osnovna svrha obavljanja stručne prakse u inozemstvu je: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada zemalja Europske unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva kroz radno iskustvo.

Na mobilnosti se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak najkraće je 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

(Ne)nastavno osoblje

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave u bilo kojem znanstvenom i umjetničkom području i/ili stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških vještina i vještina razvoja kurikuluma u visokom obrazovanju. Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nenastavno osoblje je stručno usavršavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu ili poslovnoj suradnji.

Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave.

Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno ili najmanje 8 sati nastave tijekom boravka kraćeg od tjedan dana. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Sveučilište je do sada potpisalo preko 80 Erasmus+ ugovora s poljoprivrednim i srodnim sveučilištima/fakultetima u programskim zemljama koji su na snazi do kraja 2021. godine.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Course title Lecturer UNI – Code ECTS Semester
GERMAN 1 Tihomir Živic 74536 5 Winter
ZOOHYGIENE AND ANIMAL HEALTH PROTECTION Boris Antunovic Mislav Ðidara AGR01-007 6 Winter
ANIMAL PRODUCTS I Goran Kušec AGR01-008 6 Winter
STORAGE AND TECHNOLOGY OF AGRICULTURAL PRODUCTS Vlatka Rozman Anita Liška Pavo Lucic AGR01-013 6 Winter
GERMAN 1 Tihomir Živic 74536 5 Winter
ENTOMOLOGY I Emilija Raspudic AGR01-014 6 Winter
ENGLISH 1 Tihomir Živic 74533 5 Winter
GERMAN 1 Tihomir Živic 74536 5 Winter
GERMAN 1 Tihomir Živic 74539 5 Winter
AGROCLIMATOLOGY AND BASICS OF PHYSICS Danijel Jug AGR01-021 6 Winter
ENGLISH 1 Tihomir Živic 74533 5 Winter
FERTILIZATION IN HORTICULTURE Zdenko Loncaric AGR01-024 3 Winter
GERMAN 1 Tihomir Živic 74536 5 Winter
Food market and marketing Ružica Loncaric,Sanja Jelic Milkovic 41338 6 Summer
Rural Sociology Snježana Tolic
Olgica Klepac
6 Summer
GERMAN 2 Tihomir Živic 74539 5 Summer
ENGLISH 2 Tihomir Živic 74535 5 Summer
GERMAN 2 Tihomir Živic 74539 5 Summer
ENGLISH 2 Tihomir Živic 74535 5 Summer
GERMAN 2 Tihomir Živic 74539 5 Summer
PLANT NUTRITION Zdenko Loncaric AGR01-025 6 Summer
Agrotourism Jelena Kristic 41335 6 Summer
Agrarian and rural policy Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaic
Dr.sc. David Kranjac
41273 AGRURPOL 6 Summer
Agribusiness management Jadranka Deže, ,Ljubica Ranogajec,Jelena Kristic (74552)(AM) 5 Summer
FERTILIZATION IN CROP PRODUCTION Zdenko Loncaric AGR01-023 3 Summer
GERMAN 2 Tihomir Živic 74539 5 Summer
GERMAN 2 Tihomir Živic AGR01-018 5 Summer
BASICS OF PLANT PRODUCTION Bojan Stipeševic AGR01-001 6 Summer
PHYTOPATHOLOGY I Karolina Vrandecic, Jasenka Cosic AGR01-011 6 Summer
BASICS OF SOIL SCIENCE AND PLANT PRODUCTION Irena Jug AGR01-004 6 Summer
SHEEP AND GOAT BREEDING I Zvonko Antunovic AGR01-006 6 Summer
CROATIAN ECONOMY Tihana Sudaric Krunoslav Zmaic 41267 6 Summer
ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS Mislav Ðidara AGR01-003 6
CEREALS Dario Iljkic, Mirta Rastija 95748 6 Whole year
THE BASICS OF CEREAL, INDUSTRIAL AND FODDER PLANTS Dario Iljkic, Mirta Rastija, Manda Antunovic, Ranko Gantner, Ivana Varga 41348 6 Whole year

DIPLOMSKI STUDIJ

Course title Lecturer UNI – Code ECTS Semester
PRINCIPLES OF ORGANIC PLANT PRODUCTION Bojan Stipeševic AGR02-001 6 Winter
ORGANIC AGRICULTURE Miro Stošic 69003 (EP) 6 Winter
Nematodes in sustainable agricuture Mirjana Brmež ,Josipa Puškaric ICT–E-54 3 Winter
TROPICAL CROPS Bojan Stipeševic AGR02-002 6 Winter
PHYSIOLOGY OF FARM ANIMALS Marcela Šperanda AGR02-004 6 Winter
AGRITECHNICS AND PLANT PRODUCTION SYSTEMS Danijel Jug AGR02-005 6 Winter
ORGANIC FORAGE PRODUCTION Ranko Gantner, Gordana Bukvic,Goran Herman 69005 (EKB) 6 Winter
Organic farming Miro Stošic,Danijela Samac,Danijel Jug 69003 5 Winter
HUNTING CYNOLOGY Marcela Šperanda AGR02-010 6 Winter
PHYTONEMATOLOGY Mirjana Brmež
Ivana Majic
Josipa Puškaric
AGR02-017 6 Winter
AGROFORESTRY Vladimir Ivezic AGR02-018 6 Winter
BUSINESS ENGLISH Tihomir Živic 69043 6 Winter
BUSINESS GERMAN Tihomir Živic 69044 6 Winter
ENVIRONMENTAL MONITORING AND PROTECTION Irena Jug AGR02-021 6 Winter
CALCULATION OF FERTILIZATION RECOMMENDATIONS IN CROP PRODUCTION Boris Ðurdevic AGR02-024 6 Winter
INTEGRATED FERTILIZATION Boris Ðurdevic AGR02-026 6 Winter
Digitalization in stored product protection Anita Liška,Pavo Lucic ICT-E-53 2 Winter
Fertilisation in Sustainable Agriculture Zdenko Loncaric ICT-16 4 Winter
Introduction to Digital Agriculture Zdenko Loncaric ICT-01 3 Winter
Sustainable rural development Tihana Sudaric 69032 6 Winter
IRRIGATION OF AGRICULTURAL CROPS Monika Markovic 56619 6 Winter
Agroecology in sustainable agriculture Vladimir Ivezic,Vladimir Zebec,Jurica Jovic ICT-04 6 Winter
Ruminant breeding technologies Josip Novoselec,Zvonko Antunovic,Tina Bobic ICT-27 3 Winter
Agroeconomic models in sector modelling Krunoslav Zmaic ICT-E-32 3 Winter
FERTILIZATION IN VEGETABLE GROWING AND FLORICULTURE Zdenko Loncaric AGR02-022 4 Winter
Agrotechnics and sustainable crop production systems Danijel Jug,Bojan Stipeševic ICT-07 4 Winter
GNSS and sensors in agriculture Ivan Plašcak,Dorijan Radocaj ICT-E-46 4 Winter
Application of unmanned aerial vehicles in agriculture Ivan Plašcak,Dorijan Radocaj ICT-E-46 4 Winter
Models in plant protection Vlatka Rozman,Marija Ravlic ICT-17 3 Winter
Greenhouse production technology Tomislav Vinkovic ICT-18 4 Winter
Basic biostatistics Andrijana Rebekic ICT-02 5 Winter
Digital technologies in breeding of herbivore animals Nikola Raguž,Mirjana Baban,Željka Klir Šalavardic ICT-E-41 4 Winter
Digitalization in agritourism Tihana Sudaricc ICT-E-34 3 Winter
Nanotechnology for Sustainable Agriculture Tomislav Vinkovic ICT-13 4 Summer
Industrial plants production Manda Antunovic Ivana Varga ICT-E-42 4 Summer
Ecology of plant pathogens and prognostic models Karolina Vrandecic,Jasenka Cosic ICT-E-55 2 Summer
ICT and society Snježana Tolic,Olgica Klepac ICT-E-35 3 Summer
English Language in Digital Agriculture Tihomir Živic ICT-E-37 3 Summer
Project management in digital agriculture Snježana Tolic,Olgica Klepac ICT-E-38 4 3 Summer
Digital technology in omnivore breeding Marcela Šperanda,Dinko Jelkic,Boris Lukic ICT-E-60 3 Summer
Horticultural production systems Tomislav Vinkovic ICT-13 4 Summer
MODELLING OF CROP PRODUCTION SYSTEMS Zdenko Loncaric AGR02-023 6 Summer
Big data in agriculture Andrijana Rebekic ICT-23 3 Summer semester
Precision Agriculture Ivan Plašcak,Domagoj Zimmer,Željko Barac ICT-11 4 Summer
Insect phenology modelling Ivana Majic,Vesna Rastija ICT-E-56 3 Summer
Cereals and forages production/a> Mirta Rastija,Ranko Gantner,Dario Iljkic ICT-E-41 4 Summer
Innovative technologies in beekeeping Zlatko Puškadija,Marin Kovacic ICT-E-58 2 Summer
Modelling Weed Control Edita Štefanic ICT-E-57 3 Summer
Quality and safety of animal products Goran Kušec,Ivona Djurkin Kušec ICT-31 4 Summer
Organic plant production Bojan Stipeševic,Danijel Jug ICT-E-44 3 Summer
Information technology and plant breeding Sonja Petrovic,Sonja Vila ICT-E-39 3 Summer
Geoinformation technologies in agriculture “> Mladen Jurišic,Dorijan Radocaj ICT-10 4 Summer
Contemporary viticulture Mato Drenjancevic,Toni Kujundžic ICT-22 4 Summer
Ecological modelling Vladimir Ivezic,Zdenko Loncaric,Miroslav Lisjak,Zed Rengel ICT-E-40 3 summer
COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN FOR PLANT PROTECTION PRODUCTS Vesna Rastija CAMD10-20 6 Summer
GENOMICS IN ZOOTECHNICS Ivona Djurkin Kušec AGR02-025 6 Summer
Precision livestock farming applications in animal health monitoring Mislav Ðidara,Marta Alexy ICT-30 3 Summer
VITICULTURE 2 Mato Drenjancevic AGR02-027 6 Summer
HEALTH PROTECTION OF GAME Boris Antunovic Mislav Ðidara AGR02-011 6 Summer
ANIMAL HEALTH PROTECTION Boris Antunovic AGR02-009 6 Summer
DISEASES OF ARABLE CROPS Jasenka Cosic
Karolina Vrandecic
Tamara Siber
AGR02-012 6 Summer
WEED SCIENCE Edita Štefanic AGR02-015 6 Summer
ENTOMOLOGY II Emilija Raspudic,Ivana Majic,Ankica Sarajlic AGR02-016 6 Summer
ANIMAL PRODUCTS – QUALITY ASSURANCE Ivona Djurkin Kušec AGR02-008 6 Summer
ANIMAL HEALTH PROTECTION Boris Antunovic AGR02-009 6 Summer
QUANTITATIVE GENETICS AND SELECTION OF ANIMALS Boris Lukic 56666 6 Summer
POPULATION GENETICS AND SELECTION OF ANIMALS Boris Lukic 56666 6 Summer
Computer-aided molecular design for plant protection products Vesna Rast

Fotogalerija