ERASMUS

Poljoprivredni fakultet je od početka provođenja ERASMUS programa na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uključen u razmjenu studenata i nastavnika. Erasmus koordinatori na Fakultetu su prof.dr.sc Vlatka Rozman (akademski) i Daniel Haman, mag. iur. (administrativni).

Erasmus+ Novi je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020.

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

- Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta

- Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa EU: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima)

- Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta

- Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete

Sveučilište je do sada potpisalo dvadeset i četiri Erasmus+ ugovora sa poljoprivrednim sveučilištima/fakultetima u programskim zemljama koji su na snazi do 2020. godine:

Institucija Grad, Zemlja
University of Kiel Kiel, Njemačka
Bursa Uludag University Bursa, Turska
University of Rostock Rostock, Njemačka
Martin Luther University of Halle-Wittenberg Halle (Saale), Njemačka
Konya Food and Agriculture University Konya, Turska
University of Zaragoza Zaragoza, Španjolska
University of Azores Ponta Delagada, Portugal
Cyprus University of Technology Limassol, Cipar
Hainaut Provincial Higher School - Condorcet Mons, Belgija
Polytechnic Institute of Bragança Bragança, Portugal
University of Pannonia Vesprim, Mađarska
John Von Neumann University Kečkemet, Mađarska
University of Naples Federico II Napulj, Italija
University of Szeged Segedin, Mađarska
University of Maribor Maribor, Slovenija
Ovidius University of Constanta Constanta, Rumunjska
University of Debrecen Debrecin, Mađarska
University of Foggia Foggia, Italija
University of Palermo Palermo, Italija
University of Padova Padova, Italija
University of Vigo Vigo, Španjolska
Barcelona School of Agricultural Engineering Barcelona, Španjolska
University of Ljubljana Ljubljana, Slovenija
European University of the Atlantic Santander, Španjolska
Catholic University of Ávila Avila, Španjolska
University of Leon Leon, Španjolska
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Bukurešt, Rumunjska
Western Macedonian University of Applied Sciences Kozani, Grčka
University of Craiova Craiova, Rumunjska
University of Thessaly Volos, Grčka
Ordu University Ordu, Turska
Eskisehir Osmangazi University Eskisehir, Turska
Bulgarian Academy of Sciences Sofija, Bugarska
Technical University of Varna Varna, Bugarska
Klaipėda University Klaipėda, Litva
Marijampolė College Marijampolė, Litva
St Kliment Ohridski” University - Bitola Bitola, Makedonija
University of Malta Msida, Malta
University of Rzeszow Rzeszow, Poljska
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine from Iasi Iasi, Rumunjska
Stefan Cel Mare University of Suceava Suceava, Rumunjska
Bilecik Şeyh Edebali University Bilecik, Turska
Iğdır University Iğdır, Turska
Isparta University of Applied Sciences Isparta, Turska
Niğde Ömer Halisdemir University Niğde, Turska
Aydın Adnan Menderes University Aydin, Turska
Ondokuz Mayıs University Samsun, Turska
Universitaet fur Bodenkultur Wien - BOKU Beč, Austrija
Agricultural University Plovdiv, Bugarska
Angel Kanchev University of Ruse Rousse, Bugarska
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Brno, Češka
Czech University of Life Sciences Prague Prag, Češka
Agricultural University of Athens Atena, Grčka
Szent Istvan University Godollo Godollo, Mađarska
Kaposvar University Kapošvar, Mađarska
Instituto Politécnico de Castelo Branco Castelo Branco, Portugal
University of Technology and Life Sciences Bydgoszcz, Poljska
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Wroclaw, Poljska
Banat University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Temišvar, Rumunjska
Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Slovenija
Mehmet Akif Ersoy University Burdur, Turska
EGE University Izmir, Turska
Instituto Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa Lisabon, Portugal
Aleksandras Stulginskis University Kaunas, Litva
Slovak Agricultural University in Nitra Nitra, Slovačka
University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunjska
University of Life Science sin Lublin Lublin, Poljska
Universidad de Valladolid Valladolid, Španjolska
Universidade Nova de Lisboa Lisabon, Portugal
West Pomerian University of Technology Szczecin, Poljska
Ghent University Gent, Belgija

Fotogalerija