ERASMUS

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007.-2013. - Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima. Prvi se put uvodi i podrška području sporta.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije putem studija u inozemstvu ili obavljanje stručne prakse za studente u inozemstvu.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je realizirati mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo) te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Srbija i Turska.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nositelj je Erasmus+ povelje i odgovorno je za provedbu Erasmus+ programa. Sastavnice Sveučilišta i njihovi koordinatori služe kao pomoć pri provedbi dolaznih i odlaznih mobilnosti.

Erasmus+ koordinatori na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti su izv.prof.dr.sc Ivana Majić (akademski) i dr.sc. Daniel Haman (administrativni) i na raspolaganju su studentima i (ne)nastavnom osoblju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

Za sva pitanja vezana uz mobilnosti, obratite se Uredu za međunarodnu suradnju i projekte ili nekom od Erasmus+ koordinatora.

Za više informacija, pogledajte i proučite poveznice u nastavku:

Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Osijeku

Agencija za mobilnost i programe EU

Europska komisija

Studenti

Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak, stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa.

Osnovni ciljevi Erasmus+ studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav. Osnovna svrha obavljanja stručne prakse u inozemstvu je: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada zemalja Europske unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva kroz radno iskustvo.

Na mobilnosti se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak najkraće je 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

(Ne)nastavno osoblje

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave u bilo kojem znanstvenom i umjetničkom području i/ili stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških vještina i vještina razvoja kurikuluma u visokom obrazovanju. Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nenastavno osoblje je stručno usavršavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu ili poslovnoj suradnji.

Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa.

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave.

Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno ili najmanje 8 sati nastave tijekom boravka kraćeg od tjedan dana. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Sveučilište je do sada potpisalo preko 80 Erasmus+ ugovora s poljoprivrednim i srodnim sveučilištima/fakultetima u programskim zemljama koji su na snazi do kraja 2021. godine.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Modul Nastavnik UNI – Code ECTS Semestar
GERMAN 1 Tihomir Živić AGR01-030 5 Zimski
ZOOHYGIENE AND ANIMAL HEALTH PROTECTION Boris Antunović AGR01-007 6 Zimski
ANIMAL PRODUCTS I Goran Kušec AGR01-008 6 Zimski
STORAGE AND TECHNOLOGY OF AGRICULTURAL PRODUCTS Vlatka Rozman AGR01-013 6 Zimski
GERMAN 1 Tihomir Živić AGR01-032 5 Zimski
ENTOMOLOGY I Emilija Raspudić AGR01-014 6 Zimski
ENGLISH 1 Tihomir Živić AGR01-015 5 Zimski
GERMAN 1 Tihomir Živić AGR01-017 5 Zimski
GERMAN 1 Tihomir Živić AGR01-019 5 Zimski
AGROCLIMATOLOGY AND BASICS OF PHYSICS Danijel Jug AGR01-021 6 Zimski
ENGLISH 1 Tihomir Živić AGR01-028 5 Zimski
FERTILIZATION IN HORTICULTURE Zdenko Lončarić AGR01-024 3 Zimski
GERMAN 1 Tihomir Živić AGR01-026 5 Zimski
GERMAN 2 Tihomir Živić AGR01-027 5 Ljetni
ENGLISH 2 Tihomir Živić AGR01-029 5 Ljetni
GERMAN 2 Tihomir Živić AGR01-031 5 Ljetni
ENGLISH 2 Tihomir Živić AGR01-016 5 Ljetni
GERMAN 2 Tihomir Živić AGR01-033 5 Ljetni
PLANT NUTRITION Zdenko Lončarić AGR01-025 6 Ljetni
FERTILIZATION IN CROP PRODUCTION Zdenko Lončarić AGR01-023 3 Ljetni
GERMAN 2 Tihomir Živić AGR01-020 5 Ljetni
GERMAN 2 Tihomir Živić AGR01-018 5 Ljetni
BASICS OF PLANT PRODUCTION Bojan Stipešević AGR01-001 6 Ljetni
PHYTOPATHOLOGY I Karolina Vrandečić, Jasenka Ćosić AGR01-011 6 Ljetni
BASICS OF SOIL SCIENCE AND PLANT PRODUCTION Irena Jug AGR01-004 6 Ljetni
SHEEP AND GOAT BREEDING I Zvonko Antunović AGR01-006 6 Ljetni
ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS Mislav Đidara AGR01-003 6

DIPLOMSKI STUDIJ

Modul Nastavnik UNI – Code ECTS Semestar
PRINCIPLES OF ORGANIC PLANT PRODUCTION Bojan Stipešević AGR02-001 6 Zimski
TROPICAL CROPS Bojan Stipešević AGR02-002 6 Zimski
PHYSIOLOGY OF FARM ANIMALS Marcela Šperanda AGR02-004 6 Zimski
AGRITECHNICS AND PLANT PRODUCTION SYSTEMS Danijel Jug AGR02-005 6 Zimski
ORGANIC FORAGE PRODUCTION Ranko Gantner, Gordana Bukvić 69005 (EKB) 6 Zimski
HUNTING CYNOLOGY Marcela Šperanda AGR02-010 6 Zimski
PHYTONEMATOLOGY Mirjana Brmež AGR02-017 6 Zimski
AGROFORESTRY Vladimir Ivezić AGR02-018 6 Zimski
BUSINESS ENGLISH Tihomir Živić AGR02-019 6 Zimski
BUSINESS GERMAN Tihomir Živić AGR02-020 6 Zimski
ENVIRONMENTAL MONITORING AND PROTECTION Irena Jug AGR02-021 6 Zimski
CALCULATION OF FERTILIZATION RECOMMENDATIONS IN CROP PRODUCTION Boris Đurđević AGR02-024 6 Zimski
INTEGRATED FERTILIZATION Boris Đurđević AGR02-026 6 Zimski
IRRIGATION OF AGRICULTURAL CROPS Monika Marković 56619 6 Zimski
FERTILIZATION IN VEGETABLE GROWING AND FLORICULTURE Zdenko Lončarić AGR02-022 6 Ljetni
MODELLING OF CROP PRODUCTION SYSTEMS Zdenko Lončarić AGR02-023 6 Ljetni
GENOMICS IN ZOOTECHNICS Ivona Djurkin Kušec AGR02-025 6 Ljetni
VITICULTURE 2 Mato Drenjančević AGR02-027 6 Ljetni
HEALTH PROTECTION OF GAME Boris Antunović AGR02-011 6 Ljetni
DISEASES OF ARABLE CROPS Jasenka Ćosić AGR02-012 6 Ljetni
WEED SCIENCE Edita Štefanić AGR02-015 6 Ljetni
ENTOMOLOGY II Emilija Raspudić AGR02-016 6 Ljetni
ANIMAL PRODUCTS – QUALITY ASSURANCE Ivona Djurkin Kušec AGR02-008 6 Ljetni
ANIMAL HEALTH PROTECTION Boris Antunović AGR02-009 6 Ljetni
ANIMAL PHYSIOLOGY Marcela Šperanda AGR02-028 6
BIOCHEMISTRY AND ANIMAL PHYSIOLOGY Marcela Šperanda AGR02-029 6

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ

Modul Nastavnik UNI – Code ECTS Semestar
THE ECOLOGICAL MEANING OF COMPOSTING Zdenko Lončarić AGR03-001 5 Zimski
FERTILIZERS AND FERTILIZATION Zdenko Lončarić AGR03-002 6 Zimski
QUALITY OF ANIMAL PRODUCTS (MEAT AND MILK) Goran Kušec AGR03-003 3
DOMESTIC ANIMALS GROWTH AND DEVELOPMENT Goran Kušec AGR03-004 3
GENOMICS IN ZOOTEHNICS Ivona Djurkin Kušec AGR03-005 3
ANIMAL HEALTH PROTECTION AND ANIMAL WELFARE Boris Antunović 3
FEEDING PATHOLOGY Boris Antunović 4
FOOD QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT Boris Antunović 2
HYGIENIC AND SANITARY MEASURES IN THE HUNTING GROUND Boris Antunović 3

Sveučilište je do sada potpisalo velik broj Erasmus+ ugovora sa poljoprivrednim sveučilištima/fakultetima u programskim zemljama koji su na snazi do 2020. godine:

Institucija Grad, Zemlja
University of Milan Milano, Italija
University Business Academy in Novi Sad Novi Sad, Srbija
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Leeuwarden, Nizozemska
Avignon University Avignon, Francuska
Public University of Navarre Pamplona, Španjolska
Warsaw University of Life Sciences Varšava, Poljska
Széchenyi István University Jura, Mađarska
Düzce University Düzce, Turska
National School of Agricultural Engineering Bordeaux, Francuska
University of Kiel Kiel, Njemačka
Bursa Uludag University Bursa, Turska
University of Rostock Rostock, Njemačka
Martin Luther University of Halle-Wittenberg Halle (Saale), Njemačka
Konya Food and Agriculture University Konya, Turska
University of Zaragoza Zaragoza, Španjolska
University of Azores Ponta Delagada, Portugal
Cyprus University of Technology Limassol, Cipar
Hainaut Provincial Higher School - Condorcet Mons, Belgija
Polytechnic Institute of Bragança Bragança, Portugal
University of Pannonia Vesprim, Mađarska
John Von Neumann University Kečkemet, Mađarska
University of Naples Federico II Napulj, Italija
University of Szeged Segedin, Mađarska
University of Maribor Maribor, Slovenija
Ovidius University of Constanta Constanta, Rumunjska
University of Debrecen Debrecin, Mađarska
University of Foggia Foggia, Italija
University of Palermo Palermo, Italija
University of Padova Padova, Italija
University of Vigo Vigo, Španjolska
Barcelona School of Agricultural Engineering Barcelona, Španjolska
University of Ljubljana Ljubljana, Slovenija
European University of the Atlantic Santander, Španjolska
Catholic University of Ávila Avila, Španjolska
University of Leon Leon, Španjolska
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest Bukurešt, Rumunjska
Western Macedonian University of Applied Sciences Kozani, Grčka
University of Craiova Craiova, Rumunjska
University of Thessaly Volos, Grčka
Ordu University Ordu, Turska
Eskisehir Osmangazi University Eskisehir, Turska
Bulgarian Academy of Sciences Sofija, Bugarska
Technical University of Varna Varna, Bugarska
Klaipėda University Klaipėda, Litva
Marijampolė College Marijampolė, Litva
St Kliment Ohridski” University - Bitola Bitola, Makedonija
University of Malta Msida, Malta
University of Rzeszow Rzeszow, Poljska
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine from Iasi Iasi, Rumunjska
Stefan Cel Mare University of Suceava Suceava, Rumunjska
Bilecik Şeyh Edebali University Bilecik, Turska
Iğdır University Iğdır, Turska
Isparta University of Applied Sciences Isparta, Turska
Niğde Ömer Halisdemir University Niğde, Turska
Aydın Adnan Menderes University Aydin, Turska
Ondokuz Mayıs University Samsun, Turska
Universitaet fur Bodenkultur Wien - BOKU Beč, Austrija
Agricultural University Plovdiv, Bugarska
Angel Kanchev University of Ruse Rousse, Bugarska
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Brno, Češka
Czech University of Life Sciences Prague Prag, Češka
Agricultural University of Athens Atena, Grčka
Szent Istvan University Godollo Godollo, Mađarska
Kaposvar University Kapošvar, Mađarska
Instituto Politécnico de Castelo Branco Castelo Branco, Portugal
University of Technology and Life Sciences Bydgoszcz, Poljska
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Wroclaw, Poljska
Banat University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Temišvar, Rumunjska
Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Slovenija
Mehmet Akif Ersoy University Burdur, Turska
EGE University Izmir, Turska
Instituto Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa Lisabon, Portugal
Aleksandras Stulginskis University Kaunas, Litva
Slovak Agricultural University in Nitra Nitra, Slovačka
University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Rumunjska
University of Life Science sin Lublin Lublin, Poljska
Universidad de Valladolid Valladolid, Španjolska
Universidade Nova de Lisboa Lisabon, Portugal
West Pomerian University of Technology Szczecin, Poljska
Ghent University Gent, Belgija

Fotogalerija