Međunarodni projekti

Međunarodni projekti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijeku u akademskoj 2019./2020. godini

Obzor2020 projekt

1. Naziv projekta: TRAIN-CE-FOOD

Grant agreement: SI2.823699

Ugovaratelj (koordinator): Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology EPEKA, Slovenija

Partneri: Srednja sola za gostinstvo in turizem Maribor (Slovenija); Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; A.B. Institute of Entrepreneurship Development Ltd. (Cipar); Paragon Limited (Malta); International Institute for implementing sustainable development (Slovenija); Strateco OG (Austrija); Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Španjolska)

Koordinator za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Davor Kralik

Trajanje projekta: 01.03.2020. - 30.09.2021.

Erasmus+ projekti

1. 598444-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP (2018-2472/001-001)

Naziv projekta: Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture (HarISA)

Koordinator projekta: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Partneri: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; Agraren Universitet Plovdiv (Bugarska); Agricultural University of Athens (Grčka); Univerzitet Crne Gore Podgorica (Crna Gora); Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro (Italija); Universiteti Bujqesor i Tiranes (Albanija); Universiteti Fan S Noli Korce (Albanija); University of Mostar (Bosna i Hercegovina); Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina); Univerzitet u Beogradu (Srbija); Univerzitet u Novom Sadu (Srbija).

Koordinatorica za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Vlatka Rozman

Trajanje projekta: 15.01.2019. - 14.01.2022.

2. 2020-1-EL01-KA203-079121 http://rurup.uth.gr/

Naziv projekta: Innovative education for sustainable development in peripheral

rural areas (RUR'UP)

Koordinator projekta: University of Thessaly, Grčka

Partneri: Centre international des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Francuska); Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (Rumunjska); University of National and World Economy (Bugarska), University of Helsinki (Finska); Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; Galway-Mayo Institute of Technology (Irska).

Koordinatorica za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek: izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić

Trajanje projekta: 01.10.2020. - 30.09.2022.

COST akcije

1. COST Action CA15112: Functional Annotation of Animal Genomes - European network (FAANG-Europe)

Sudionica akcije s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: doc.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec

Trajanje akcije: 13.04.2016. - 12.04.2020.

2. COST Action CA15215: Innovative approaches in pork production with entire males

Sudionik akcije s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Goran Kušec

Trajanje akcije: 06.10.2016. - 05.10.2020.

3. COST Action CA18105: Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance

Sudionik akcije s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Boris Antunović

Trajanje akcije: 01.02.2019. - 01.02.2023.

INTERREG projekt

Naziv projekta: Enabling Development of Sustainable Cross-Border Clusters - CBC Clusters

Opis projekta:

Glavni izazov koji će se zajednički riješiti ovim projektom je nedostatak kvalificirane radne snage za mala i srednja poduzeća u dominantnim industrijama strojarstva u papirne industrije u Belišću i poljoprivrede u Somboru, zajedno sa visokom stopom nezaposlenosti i malim potencijalom za inovacije. To će biti učinjeno stvaranjem dva zajednička prekogranična klastera - jednog u sektoru poljoprivrede i primjene novih tehnologija u poljoprivredi, koji će se nalaziti u gradu Somboru, i drugog u sektoru papirne industrije i strojarstva, koji će se nalaziti u gradu Belišću.

Budući da je glavni cilj ovog projekta stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za rast sposobnosti i razvoj potencijala zapošljavanja u okviru malih i srednjih poduzeća, glavna promjena koju će on donijeti je jačanje prekogranične suradnje između industrije, vlade, sveučilišta i civilnog društva uspostavljanjem dva zajednička prekogranična klastera, kojima će koordinirati institucije za podršku poslovanju, na području Sombora i Belišća.

Tijekom ovog projekta biti će uspostavljena dva, već spomenuta, klastera, predstavljeno inovativno mobilno i web rješenje i razvijen web alat za mapiranje obnovljivih izvora u poljoprivredi u prekograničnoj regiji. Zajedno s tim, dvije zgrade biti će adaptirane i opremljene za potrebe prekograničnih klastera. Glavna ciljna grupa za ovaj projekat su mala i srednja poduzeća i organizacije za podršku poslovanju, ali i lokalne javne vlasti, sveučilište, interesne grupe i javnost.

Ovaj projekt olakšat će i značajno poboljšati saradnju i trgovinski tok između dva područja, omogućavajući malim i srednjim poduzećima da uspostave partnerstvo s dobavljačima komplementarne ponude i internacionaliziraju svoj tržišni asortiman.

Kako bi osnovani klasteri bili što uspješniji, u sklopu projekta jačat će se administrativni kapaciteti svih uključenih partnera - partneri na projektu posjetit će neke od primjera dobre prakse u zemljama u kojima su se isti pokazali uspješnima. Osim toga, organizirat će se edukativne, promotivne, ali i aktivnosti vezane uz infrastrukturu koja će biti podrška u razvoju klastera. Ukupni proračun projekta (u EUR): 1 102 472,76 EUR

Iznos sufinanciranja EU (u EUR): 937 101,83 EUR

Trajanje projekta: 01.06.2019 - 30.11.2021 (30 mjeseci)

Prioritetna os: Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Partneri:

Grad Sombor – Vodeći partner, LP

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj– partner na projektu, PP1

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek – partner na projektu, PP2

Poduzetnički inkubator BIOS– partner na projektu, PP3

Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. – partner na projektu, PP4

Web stranica projekta: https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/

Projekt je sufinanciran sredstvima ERDF-a i IPA II fondova Europske unije.

Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Fakulteta Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije.

Projekti Europske komisije

1. EFSA grant number: GP/EFSA/AFSCO/2016/02

Naziv projekta: The European Food Risk Assessment Fellowship Programme (EU-FORA)

Nositelj projekta: Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES)

Voditelj projekta: Christoph Unger

Konzultant („co-tutor“) iz Hrvatske: prof.dr.sc. Boris Antunović

Trajanje projekta: 15.02.2018. - 15.02.2020.

2. Grant number: 2019/S 006-008423

Naziv projekta: ILCA - Improvement of Legislation, Control and Awareness in Food Safety, Animal Health and Welfare in Ukraine (EU 4 Safer Food)

Nositelj projekta: European Union, represented by the European Commission on behalf of and for the account of the Government of Ukraine, Brussels, Belgium

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Boris Antunović

Trajanje projekta: 01.09.2019. - 01.03.2023.

Programa de Desenvolvimento Rural 2014 - 2020

1. Action 1.1 Operational Groups

Naziv projekta: Potato fortification with calcium

Voditelj projekta: Prof. Fernando José Cebola Lidon

Nositelj: Universidade Nova de Lisboa, Lisabon, Portugal

Konzultant projekta s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Trajanje projekta: 07.07.2017. - 06.07.2020.

2. Action 1.1 Operational Groups

Naziv projekta: Grape biofortification with zinc for the production of red and white wine

Voditelj projekta: Prof. Fernando José Cebola Lidon

Nositelj: Universidade Nova de Lisboa, Lisabon, Portugal

Konzultant projekta s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Trajanje projekta: 07.07.2017. - 06.07.2020.

Bilateralni projekti

Hrvatsko-slovenska suradnja

Naziv projekta: „Exploitation of bread wheat genetic diversity - path towards development of highly adaptible varieties“

Voditelj s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

Voditelj iz Slovenije: izv.prof.dr.sc. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije

Trajanje: 01.01.2018. - 31.12.2019.

Hrvatsko-srpska suradnja

Naziv projekta: „Biološka zaštita šampinjona od bolesti i štetočina pomoću korisnih antagonističkih i entomopatogenih organizama“

Voditelj s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: izv.prof.dr.sc. Ivana Majić

Voditelj iz Srbije: dr.sc. Svetlana Milijašević-Marčić; Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, Srbija

Trajanje: 01.05.2019. - 31.12.2021.