Međunarodni projekti

Obzor2020 projekt

Naziv projekta: TRAIN-CE-FOOD

Grant agreement: SI2.823699

Ugovaratelj (koordinator): Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology EPEKA, Slovenija

Partneri: Srednja sola za gostinstvo in turizem Maribor (Slovenija); Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; A.B. Institute of Entrepreneurship Development Ltd. (Cipar); Paragon Limited (Malta); International Institute for implementing sustainable development (Slovenija); Strateco OG (Austrija); Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Španjolska)

Koordinator za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Davor Kralik

Trajanje projekta: 01.03.2020. - 31.12.2021.

Erasmus+ projekti

1. 598444-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP (2018-2472/001-001)

Naziv projekta: Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture (HarISA)

Koordinator projekta: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Partneri: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; Agraren Universitet Plovdiv (Bugarska); Agricultural University of Athens (Grčka); Univerzitet Crne Gore Podgorica (Crna Gora); Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro (Italija); Universiteti Bujqesor i Tiranes (Albanija); Universiteti Fan S Noli Korce (Albanija); University of Mostar (Bosna i Hercegovina); Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina); Univerzitet u Beogradu (Srbija); Univerzitet u Novom Sadu (Srbija).

Koordinatorica za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Vlatka Rozman

Trajanje projekta: 15.01.2019. - 14.10.2022.

2. 2020-1-EL01-KA203-079121

Naziv projekta: Innovative education for sustainable development in peripheral

rural areas (RUR'UP)

Koordinator projekta: University of Thessaly, Grčka

Partneri: Centre international des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Francuska); Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca (Rumunjska); University of National and World Economy (Bugarska), University of Helsinki (Finska); Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; Galway-Mayo Institute of Technology (Irska).

Koordinatorica za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek: izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić

Trajanje projekta: 09.09.2020. - 08.09.2022.

3. 2021-1-RS01-KA220-HED-000032054

Naziv projekta: From digital technology to educational tools: Improving the quality of active learning and teaching in the online and hybrid environment in applied disciplines of agricultural sciences (HEAL-in-ONE)

Koordinator: Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet

Partneri: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; Faculty of Agriculture - Trakia University; The Faculty of Agricultural Sciences and Food - Skopje; Obrazovni forum – Beograd.

Koordinatorica za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Vlatka Rozman

Trajanje: 28.02.2022. - 27.02.2025.

COST akcije

1. COST Action CA18105: Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance

Sudionik akcije s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Boris Antunović

Trajanje akcije: 01.02.2019. - 01.02.2023.

INTERREG projekt

Interreg IPA CBC Croatia – Serbia HR-RS265

Naziv projekta: Enabling Development of Sustainable Cross-Border Clusters (CBC Cluster)

Nositelj: Grad Sombor

Partneri: Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o., Fakultet Agrobiotehničkih Znanosti Osijek, Poduzetnički inkubator BIOS, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED

Koordinator za FAZOS: prof.dr.sc. Davor Kralik

Trajanje projekta: 01.06.2019. - 30.11.2021.

Jean Monnet projekt

621118-EPP-1-2020-1-BA-EPPJMO-MODULE

Naziv projekta: Modern Techniques to Ensure Environmental Sustainability in Eastern Europe (MEET)

Koordinator projekta: Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, BiH

Partneri: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek; Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Srbija.

Koordinatorica za Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek: izv.prof.dr.sc. Monika Marković

Trajanje projekta: 01.10.2020. - 30.09.2023.

Projekti Europske komisije

Grant number: 2019/S 006-008423

Naziv projekta: ILCA - Improvement of Legislation, Control and Awareness in Food Safety, Animal Health and Welfare in Ukraine (EU 4 Safer Food)

Nositelj projekta: European Union, represented by the European Commission on behalf of and for the account of the Government of Ukraine, Brussels, Belgium

Voditelj projekta: prof.dr.sc. Boris Antunović

Trajanje projekta: 01.09.2019. - 01.03.2023.

FP4 projekt

Naziv projekta: LL004, LL002, LL017 application efficiency in apple, pear, winegrape, strawberry and sugar beet field production – A trial study for PUE and WUE in Croatia

Nositelj/koordinator: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Partneri: Landlamb, Vincenza Italija; University of Padua, Italija; Van Iperen International B.V., Nizozemska

Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Brigita Popović

Trajanje projekta: 01.04.2019. - 31.12.2022.

Bilateralni projekti

Hrvatsko-mađarska suradnja

Naziv projekta: „Bioraspoloživost mikropolutanata i hraniva u tlu i biljkama tretiranim nusproizvodima i organskim otpadom“

Voditelj s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić

Voditelj iz Mađarske: dr. sc. Rékási Márk, Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences

Trajanje: 01.04.2019. - 31.01.2022.

Hrvatsko-srbijanska suradnja

1. Naziv projekta: „Biološka zaštita šampinjona od bolesti i štetočina pomoću korisnih antagonističkih i entomopatogenih organizama“

Voditelj s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: izv.prof.dr.sc. Ivana Majić

Voditelj iz Srbije: dr.sc. Svetlana Milijašević-Marčić; Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, Srbija

Trajanje: 01.05.2019. - 31.12.2021.

2. Naziv projekta: „Bioraspoloženost beneficijalnih elemenata i antioksidativni potencijal klijanaca soje (Glycina max (L.) Merill“

Voditelj s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak

Voditelj iz Srbije: dr.sc. Marina Putnik Delić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija

Trajanje: 01.05.2019. - 30.04.2022.

3. Naziv projekta: „Nove tekuće formulacije u zaštiti od uzročnika bolesti pšenice u području panonskog bazena“

Voditelj s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek: prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Voditelj iz Srbije: prof.dr.sc. Milan Vranješ

Trajanje: 01.05.2019. - 31.12.2021.