Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Međunarodna suradnja » Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
dr.sc. Daniel Haman 031/554-812 daniel.haman(at)fazos.hr 0/46

Djelatnosti

Ured za međunarodnu suradnju sudjeluje u provedbi svih međunarodnih aktivnosti Fakulteta, a posebno je zadužen za provedbu sljedećih djelatnosti:

  1. poslovi u vezi mobilnosti studenata (dolazni i odlazni studenti u Erasmus+, CEEPUS i ostalim bilateralnim ili drugim međunarodnim programima)
  2. poslovi vezani uz provedbu Erasmus+ i CEEPUS programa
  3. administracija međunarodnih projekata vezanih uz visoko obrazovanje
  4. komunikacija sa sveučilištima i institucijama unutar i izvan EU, državnim tijelima, agencijama
  5. sudjelovanje u međunarodnim sveučilišnim smotrama i sajmovima
  6. sudjelovanje u organizaciji konferencija, radionica i sastanaka na međunarodnoj razini
  7. praćenje i izvještavanje djelatnika o međunarodnim natječajima i programima
  8. uređivanje web stranice Fakulteta vezane uz međunarodnu suradnju
  9. ostali međunarodni poslovi Fakulteta