Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Nastavni kalendar

Nastavni kalendar 2021/2022

Na temelju članka 64. i 151. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i sukladno članku 46. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 1 O. sjednici u akademskoj godini 2020./2021. održanoj 13. srpnja 2021. godine pod točkom 17. dnevnog reda donio je sljedeću

ODLUKU O NASTAVNOM KALENDARU ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

1. Nastava na preddiplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima te na preddiplomskim stručnim studijima, koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2021 ./2022. godini započinje 1. listopada 2021. godine.
2. Nastava u zimskom semestru održava se od 1. listopada do 24. prosinca 2021. godine, te od 7. siječnja do 28. siječnja 2022. godine.
3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 25. prosinca 2021. do 5. siječnja 2022. godine.
4. Zimski ispitni rok traje od 31. siječnja do 25. veljače 2022. godine.
5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 28. veljače do 10. lipnja 2022. godine.
6. Ljetni ispitni rok traje od 13. lipnja do 15. srpnja 2022. godine.
7. Jesenski ispitni rok traje od 29. kolovoza do 30. rujna 2022. godine.
8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2021./2022. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu utvrđenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.
9. Akademska misa na početku akademske godine 2021./2022. je 10. listopada 2021. godine, a na kraju nastave u akademskoj 2021 ./2022. godini akademska misa je 12. lipnja 2022. godine.

Dokumenti