Programi

  1. Program edukacije proizvođača meda i drugih pčelinjih proizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dao je 11. travnja 2011. godine suglasnost na izvedbu programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja. Program edukacije traje 30 sati; sadržaji su raspoređeni na teorijski i praktični dio, a provode se u obliku seminara: seminar za početnike; seminar za napredne pčelare; seminar o integriranoj kontroli nametnika. Završetkom navedenoga programa, polazniku se izdaje potvrda, sukladno sveučilišnome Pravilniku.

Do danas je, na gore navedenom programu cjeloživotnoga učenja, osposobljeno u šest turnusa 107. polaznik.

  1. Program stručnog usavršavanja proizvođača mlijeka i sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).

Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dao je 28. veljače 2011. godine suglasnost na izvedbu programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja. Program edukacije traje 60 sati tijekom tri tjedna; sadržaji su raspoređeni na teorijski i praktični dio te ispit. Program se provodi u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom komorom i Hrvatskom poljoprivrednom agencijom. Završetkom navedenoga programa, polazniku se izdaje potvrda, sukladno sveučilišnome Pravilniku.

Na Fakultetu je do danas organizirano jedno usavršavanje i navedeni program završilo je 22 polaznika.

  1. Stručnjak za ruralni razvoj.

Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dao je suglasnost na izvedbu programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja. Program edukacije traje 60 sati, provodi se u jednom tjednu ili u terminima petkom i subotom. Sadržaji su podijeljeni u šest programskih cjelina i jedan seminar, a izvode se putem interaktivnih radionica te završnog ispita. Završetkom navedenoga programa, polazniku se izdaje potvrda, sukladno sveučilišnome Pravilniku.

Navedeni program, do danas, organiziran je jednom i isti završilo 25 polaznika.

  1. Upravljanje projektima u ruralnom razvoju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je program u okviru cjeloživotnog učenja. Program stručnog usavršavanja traje 150 sati, 110 interaktivnih radionica i 40 sati praktičnog stručnog rada. Po završetku programa stručnog usavršavanja polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju na hrvatskom jeziku, ovjeren popratni list o načinu provjere znanja te stjecanju 60 ECTS bodova.

Do danas ne Fakultetu su organizirana dva turnusa usavršavanja i to: u akademskoj godini 2012./13. sa 51 polaznikom i u akademskoj godini 2013./14. sa 69 polaznika, koji su uspješno završili isti.

  1. Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima

Senat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dao je suglasnost na izvedbu programa u okviru koncepta cjeloživotnog učenja. Program cjeloživotnog učenja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva usmjeren je na dodatnu edukaciju nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, zaposlenima na OPG-ovima, te drugim pravnim ili fizičkim osobama koje se bave ili se namjeravaju baviti poljoprivredom u sklopu razvoja nepoljoprivrednih djelatnosti na svojim ili drugim gospodarstvima. obilježja programa cjeloživotnog obrazovanja objedinjuju minimum specifičnih znanja potrebnih za uspješno uvođenje i upravljanje nepoljoprivrednim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Program se sastoji od pet obveznih modula, te jednog izbornog modula, u ukupnom trajanju od 40 sati. Po završetku programa cjeloživotnog učenja polaganjem ispita polaznik uz potvrdu o završenom programu cjeloživotnog obrazovanja ostvaruje ukupno 10 ECTS bodova.