Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Razlikovne obveze » Studenti iz drugih znanstvenih područja

Studenti iz drugih znanstvenih područja

Studentima koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i nastavljaju diplomski sveučilišni studij, izvan znanstvenog područja biotehničkih znanosti, Povjerenstvo za nastavu utvrđuje razlikovne ispite. Za takve studente Povjerenstvo za nastavu će ovisno o upisanom željenom studijskom programu diplomskog studija izabrati pet (5) razlikovnih ispita koje student upisuje kao razlikovne ispite u statusu redovitog ili izvanrednog studenta.

Titule Ime i prezime Modul
izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija Kemija
prof.dr.sc. Irena Jug Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje
prof.dr.sc. Vesna Gantner Principi uzgoja životinja
prof.dr.sc. Goran Heffer Osnove poljoprivrednog strojarstva
prof.dr.sc. Emilija Raspodić Zaštita ratarskih kultura
prof.dr.sc. Tomislav Jurić Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić Osnove agroekonomike
prof.dr.sc. Manda Antunović Osnove proizvodnje industrijskog i krmnog bilja
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže Agrobiznis menadžment
prof.dr.sc. Tihana Teklić Fiziologija bilja
doc.dr.sc. Pavo Baličević Elementi poljoprivrednih strojeva
prof.dr.sc. Marcela Šperanda Anatomija i fiziologija domaćih životinja
prof.dr.sc. Matija Domaćinović Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže Planiranje u poljoprivredi
prof.dr.sc. Đuro Senčić Stočarstvo
prof.dr.sc. Mirta Rastija Osnove proizvodnje žitarica
izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić Opća mikrobiologija
prof.dr.sc. Luka Šumanovac Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić Strojevi i uređaji u voćarstvu i vinogradarstvu