Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Razlikovne obveze » Studenti iz područja biotehničkih znanosti

Studenti iz područja biotehničkih znanosti

Studenti koji su završili preddiplomski stručni studij i stekli 180 ECTS-a iz područja biotehničkih znanosti mogu nastaviti diplomski sveučilišni studij uz polaganje definiranih ispita razlike ovisno o studijskom programu diplomskog studija.

RAZLIKOVNI ISPITI NA DIPLOMSKOM STUDIJU AGROEKONOMIKE

Koordinator modula Naziv modula
izv.prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec Troškovi i kalkulacije u poljoprivredi
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić Agrarna i ruralna politika
doc.dr.sc. Snježana Tolić Regionalni razvoj
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić Osnove agroekonomike
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže Planiranje u poljoprivredi

RAZLIKOVNI ISPITI NA DIPLOMSKOM STUDIJU EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA

Koordinator modula Naziv modula
prof.dr.sc. Edita Štefanić Opća botanika i zoologija
izv.prof.dr.sc. Vesna Gantner Principi uzgoja životinja
izv.prof.dr.sc. Pavo Baličević Osnove poljoprivrednog strojarstva
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić Osnove agroekonomike
prof.dr.sc. Bojan Stipešević Osnove bilinogojstva

RAZLIKOVNI ISPITI NA DIPLOMSKOM STUDIJU BILINOGOJSTVO

Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo,

Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja

Koordinator modula Naziv modula
doc.dr.sc. Siniša Ozimec Sistematika bilja
prof.dr.sc. Nada Parađiković Osnove povrćarstva, cvjećarstva, ukrasnog i drvenastvog bilja
prof.dr.sc. Tihana Teklić Fiziologija bilja
prof.dr.sc. Sonja Vila Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
prof.dr.sc. Zlata Milaković Opća mikrobiologija

RAZLIKOVNI ISPITI NA DIPLOMSKOM STUDIJU POVRĆARSTVO I CVJEĆARSTVO

Koordinator modula Naziv modula
doc.dr.sc. Siniša Ozimec Sistematika bilja
prof.dr.sc. Nada Parađiković Osnove povrćarstva, cvjećarstva, ukrasnog i drvenastvog bilja
prof.dr.sc. Tihana Teklić Fiziologija bilja
prof.dr.sc. Sonja Vila Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
prof.dr.sc. Zlata Milaković Opća mikrobiologija

RAZLIKOVNI ISPITI NA DIPLOMSKOM STUDIJU VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I VINARSTVO Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo

Koordinator modula Naziv modula
doc.dr.sc. Siniša Ozimec Sistematika bilja
prof.dr.sc. Nada Parađiković Osnove povrćarstva, cvjećarstva, ukrasnog i drvenastvog bilja
prof.dr.sc. Tihana Teklić Fiziologija bilja
prof.dr.sc. Sonja Vila Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
prof.dr.sc. Zlata Milaković Opća mikrobiologija

RAZLIKOVNI ISPITI NA DIPLOMSKOM STUDIJU ZOOTEHNIKA

Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika

Koordinator modula Naziv modula
prof.dr.sc. Edita Štefanić Opća botanika i zoologija
prof.dr.sc. Danijel Jug Agroklimatologija i osnove fizike
doc.dr.sc. Nikola Raguž Osnove genetike i selekcije
prof.dr.sc. Marcela Šperanda Anatomija i fiziologija domaćih životinja
prof.dr.sc. Dragan Amić Kemija

RAZLIKOVNI ISPITI NA DIPLOMSKI STUDIJ MEHANIZACIJA

Koordinator modula Naziv modula
prof.dr.sc. Danijel Jug Agroklimatologija i osnove fizike
izv.prof.dr.sc. Pavo Baličević Inženjerska mehanika I
doc.dr.sc. Ivan Plaščak Motori SUI
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić Osnove agroekonomike
prof.dr.sc. Edita Štefanić Opća botanika i zoologija