Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studiji Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek traju dvije godine, tj. četiri semestra. Studijskim programom propisani su obaveznih moduli, a u drugoj godini diplomskog studija stručna praksa, različiti izborni moduli i diplomski rad. Po završetku diplomskog studija, tj. polaganjem propisanih ispita i obranom diplomskog rada, student stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka uz naznaku struke (kratica naziva: mag. ing. agr.).

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izvodi 7 diplomskih sveučilišnih studija:

  1. Diplomski sveučilišni studij Agroekonomika (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka agroekonomike)
  2. Diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka bilinogojstva)

smjer Biljna proizvodnja

smjer Ishrana bilja i tloznanstvo

smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

smjer Zaštita bilja

  1. Diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka ekološke poljoprivrede)
  2. Diplomski sveučilišni studij Mehanizacija (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka mehanizacije)
  3. Diplomski sveučilišni studij Povrćarstvo i cvjećarstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka povrćarstva i cvjećarstva)
  4. Diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva)

smjer Voćarstvo

smjer Vinogradarstvo i vinarstvo

  1. Diplomski sveučilišni studij Zootehnika (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka zootehnike)

smjer Hranidba domaćih životinja

smjer Lovstvo i pčelarstvo

smjer Specijalna zootehnika

Nakon diplomskog studija pristupnici mogu nastaviti studij na jednom od doktorskih studija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, srodnim doktorskim studijima na osječkom Sveučilištu ili drugdje u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Opći cilj diplomskih sveučilišnih studija je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede.