Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

Diplomski studij traje četiri semestra, svi su moduli u trajanju od 75 sati i 6 ECTS bodova i slušaju se u bloku. Osim obaveznih modula studentima su na raspolaganju brojni izborni moduli. Po završetku diplomskog studija (polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada) stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv:magistar/magistra inženjer/inženjerka struke (kratica: MAG.ING.) poljoprivrede, s naznakom smjera i usmjerenja.

Nakon diplomskog studija pristupnici mogu nastaviti studij na jednom od doktorskih studija na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, srodnim doktorskim studijima na osječkom Sveučilištu ili drugdje u Hrvatskoj i izvan nje.