Agroekonomika

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija agroekonomika osposobljeni su za rad u područjima proizvodnje, prerade, prodaje, marketinga i prijevoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali i ostalih sredstava za proizvodnju, sirovina i pomoćnih materijala namijenjenih poljoprivredi, te osiguravajućim društvima i carinskim službama
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera agroekonomike

Godine studija