Agroekonomika

Diplomski sveučilišni studij Agroekonomika izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Agroekonomika je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i agroekonomike, kao i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema, transfer znanja u gospodarstvo i strateško odlučivanje. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Cilj je studentu osigurati dovoljno široku bazu znanja iz područja oganizacije i upravljanja proizvodnjom, definiranja poslovnih prilika u gospodarskom okruženju kako bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz organizacije i upravljanja proizvodnjom, strateškog odlučivanja, transfera stečenog znanja u gospodarstvo te razvoja novih tehnologija. Nakon završenog studija, magistri inženjeri će biti osposobljeni za analizu poslovnog okruženja, kreiranje poslovnog plana, tumačenje financijskih izvještaja, analizu ciljanih tržišnih segmenata i marketing strategije, interpretaciju i povezivanje poslovnih funkcija menadžmenta za samostalno upravljanje, samostalno evaluiranje razvojnih projekata kao i za donošenje strategije razvoja agrosektora.

Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.

Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka agroekonomike

Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Agroekonomika:

  1. Analizirati poslovno okruženje i predvidjeti njegov mogući utjecaj na poslovanje poduzetnika
  2. Prepoznati poslovne prilike u okruženju te samostalno sastaviti poslovni plan i izabrati najbolji izvor financiranja
  3. Tumačiti financijske izvještaje i predložiti načine povećanja vrijednosti poslovnog subjekta
  4. Analizirati tržišne segmente i ciljana tržišta, te primijeniti marketinšku strategiju
  5. Samostalno pisati, voditi i ocijeniti razvojne projekte
  6. Interpretirati i povezati poslovne funkcije menadžmenta te samostalno upravljati poslovnim subjektom
  7. Predložiti i sačiniti strategiju razvoja poslovnih subjekata
  8. Predložiti i primijeniti tehnološke procese u poljoprivredi

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija agroekonomika osposobljeni su za rad u područjima proizvodnje, prerade, prodaje, marketinga i prijevoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, ali i ostalih sredstava za proizvodnju, sirovina i pomoćnih materijala namijenjenih poljoprivredi, te osiguravajućim društvima i carinskim službama
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjer/inženjerka agroekonomike

Godine studija