Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Ekonomika alternativne poljoprivrede

Ekonomika alternativne poljoprivrede

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Suradnici

David Kranjac , dipl.ing.
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Ciljevi predmeta

Pružiti studentima praktična i teoretska znanja o alternativnim sustavima poljoprivredne proizvodnje sa ekonomskog aspekta, kako bi student ovladali mogućim primjenama teoretskih spoznaja i praktičnim rješenjima s kojima se susreču agroekonomisti kod donošenja poslovnih odluka.

Ishodi učenja

 1. Opisati obilježja, poziciju i važnost alternativnih sustava poljoprivrede u odnosu na ostale sustave gospodarenja u poljoprivredi.
 2. Ukazati na prednosti energetske i okolišne bilance ekološke u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu.
 3. Preporučiti oblike i argumentirati prednosti pojedinih sustava poljoprivredne proizvodnje
 4. Identificirati prednosti i nedostatke pojedinih sustava proizvodnje
 5. Argumentirati važnost ekološke poljoprivrede u očuvanju biološke raznolikosti i njezin doprinos multifunkcionalnosti poljoprivrede.
 6. Samostalno prezentirati informacije, probleme i rješenja za alternativne sustave poljoprivredne proizvodnje.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekonomika alternativne poljoprivrede
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Šifra modula (nastavnički portal): 69007
Diplomski sveučilišni studij/smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja - - -
Pohađanje vježbi 60 2,0 10
Pohađanje seminara 15 0,5 15
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Grgić, I. (2013): Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji, IPA program EU, Zagreb&Sl. Brod (udžbenik)
 2. Vlahović, B., Puškarić, A. (2013): Organska poljoprivreda – šansa za agrobiznis, Gradska uprava za privredu, Novi Sad (udžbenik)
 3. Colman, D. T. Young (1989): Principles of Agriculture Economics. Cambridge. Cambridge University Press (knjiga)

Izborna literatura

 1. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 2. Benčević, K. (1993): Biokont – osnove biološkog poljodjelstva, MZT RH, Zagreb.
 3. Harwood I. J., Vailey W. K. (1994): The World Market. Goverment Intervention and Multilateral Policy Reform. U.S.D.A. Washington. USA (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Mogućnosti razvitka ekološke poljoprivrede Grgić, I: Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji 1
2. Pravci i terminologija u ekološkoj poljoprivredi, Standardizacija eko-hrane, Prirodni uvjeti i uputni biljno-uzgojni zahvati u ekološkoj poljoprivredi Vlahović, B., Puškarić, A.: Organska poljoprivreda – šansa za agrobiznis 1,2
3. Novi pokazatelji razvijenosti alternativnih sustava poljoprivredne proizvodnje Vlahović, B., Puškarić, A.: Organska poljoprivreda – šansa za agrobiznis 1.2
4. Prehrambeni lanac i ciljevi održivosti, Pravni i institucionalni okviri ekološke poljoprivrede, Sustavi za kvalitetu i sigurnost hrane Vlahović, B., Puškarić, A.: Organska poljoprivreda – šansa za agrobiznis 2
5. Biološko-dinamička poljoprivreda, Biološko-dinamički preparati, Upotreba biološko-dinamičkih preparata Vlahović, B., Puškarić, A.: Organska poljoprivreda – šansa za agrobiznis 2,3
6. Integracije i organizacija pojedinih sustava poljoprivredne proizvodnje, Zadruge, Udruge, Cluster Grgić, I: Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji 3
7. Tržište i marketing u sutavu alternativne poljoprivrede, Istraživanje tržišta i marketin strategije, Odabir proizvoda i prodajnog kanala. Grgić, I: Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji 3
8. Kontrola i certifikacija u ekološkoj poljoprivredi, Označavanje i postupak ulaska u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača Grgić, I: Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji 4,3
9. Donošenje poslovnih odluka za pojedine sustave poljoprivrdne proizvodnje Grgić, I: Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji 4
10. Model kalkulacije pokrića varijabilnih troškova kao podloga za ocjenu uspješnosti prozvodnje Grgić, I: Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji 5
11. Primjeri pojedinih sustava poljoprivredne proizvodnje kroz case study za pojednine kulture. Grgić, I: Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji 5
12. Maksimilizacija profita i minimalizacija gubitka, Krivulja ponude u kratkom roku te dugoročna ravnoteža u uvjetima konkurencije Grgić, I: Agroekonomski modeli u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji 5,6
13. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
18.11. 2016. 10.00h
17.01. 2017. 10.00h
07.02. 2017. 10.00h
21.02. 2017. 10.00h
25.04. 2017. 10.00h
16.05. 2017. 10.00h
20.06. 2017. 10.00h
04.07. 2017. 10.00h
05.09. 2017. 10.00h
20.09.2017. 10.00h
26.09. 2017. 10.00h