Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Vođenje i ocjena razvojnih projekata

Vođenje i ocjena razvojnih projekata

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić

Suradnici

Olgica Klepač , mag. dipl. soc.

Ciljevi predmeta

Osposobiti studente za planiranje, pripremu i ocjenu investicijskih projekata pri donošenju odluka o ulaganju u novu proizvodnju, zamjenu ili kupovinu osnovnih sredstava.

Ishodi učenja

 1. Izreći definiciju pojma investicija i procesa investiranja
 2. Identificirati tržišne, tehničke, ekonomske i pravne osnove za odlučivanju pri investiranju
 3. Primjeniti načela financijske matematike pri planiranju investicija i otplati zajma
 4. Odabrati način financiranja investicijskog projekta
 5. Sastaviti investicijski projekt
 6. Primjeniti metode ocjene investicijskih projekata

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Vođenje i ocjena razvojnih projekata
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Snježana Tolić
Šifra modula (nastavnički portal): 56604
Diplomski sveučilišni studij/smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 35 1,17 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Bangs D.H.Jr. (1998.): Kako napraviti poslovni plan s kojim će vaše poduzeće uspjeti, Jakubin i sin, Zagreb
 2. Bendeković, J. i sur. (2007.): Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP, Zagreb
 3. Gulin, D., Tušek, B. Žager, L. (2004.): Poslovno planiranje, kontrola i analiza, Hrvatska zajednica računovodstva i financijskih djelatnika, Zagreb 4. Kuvačić, N. (2003.): Biznis- plan ili poduzetnički projekt, Beretin d.o.o. Split
 1. Ministarstvo gospodarstva RH (2004.): Poslovni plan poduzetnika, Masmedia, Zagreb
 2. Orsag, S., Dedi, L. (2011.): Budžetiranj kapitala– procjena investicijskih projekata, Masmedia, Zagreb
 3. Osmanagić Bedenik N. (2002.): Operativno planiranje, Školska knjiga, Zagreb
 4. Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb
 5. Weihrich, H. i Koontz, H. (1994.): Menedžment, Deseto izdanje, MATE, Zagreb

Izborna literatura

 1. Belić, M. (2011.): Potpore i javni natječaji iz EU fondova, Nova knjiga Rast, Zagreb
 2. p://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360
 3. Internet cjenik sjemena, sadnog materijala, mineralnih gnojiva, pesticida, goriva i ulja, hrane za stoku
 4. Lacković, Z. (2004.): Management malog poduzeća, Elektrotehnički fakultet i dr. Osijek
 5. MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, hƩp://www.messis.hr/;
 6. www.cepor.hr/Fransize-brosura.pdf
 7. www.obveznice.com
 8. www.zakon.hr/z/157/Zakon-o-koncesijama
 9. Zakon o faktoringu (NN, br. 94/14)
 10. Zakon o leasingu (NN, br. 141/13)
 11. Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje sa sadržajem modula, potrebnom literaturom, načinom izvođenja i obvezama studenata tijekom nastave  
Stanje potrebe i mogućnosti investiranja u poljoprivredi; Pojam, vrste i međusobne ovisnosti investicija; Ekonomski uspjeh, likvidnost, rizici i vrijeme amortizacije investicijskog projekta; Izbor načela za donošenje investicijske odluke: tehničke, ekonomske i pravne podloge pri odlučivanju pri investiranju; Bendeković, J. i sur. (2007.): Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP, Zagreb Orsag, S., Dedi, L. (2011.): Budžetiranj kapitala– procjena investicijskih projekata, Masmedia, Zagreb Gulin, D., Tušek, B. Žager, L. (2004.): Poslovno planiranje, kontrola i analiza, Hrvatska zajednica računovodstva i financijskih djelatnika, Zagreb hƩp://www. savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 1, 2
3. Primjena financijske matematike pri planiranju investicija i ocjeni ekonomske opravdanosti; Izvori financiranja investicijskih ulaganja: korištenje vlastitih sredstava, zajednička ulaganja, korištenje vrijednosnica, podizanje zajma, financiranje lizingom, koncesijom, donacijom, primjena franšize, faktoringa i forfetinga; Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb Belić, M. (2011.): Potpore i javni natječaji iz EU fondova, Nova knjiga Rast, Zagreb Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12) www. obveznice.com Zakon o leasingu (NN, br. 141/13) www.zakon.hr/z/157/Zakon-o-koncesijama www.cepor.hr/Fransize-brosura.pdf Zakon o faktoringu (NN, br. 94/14) 3, 4
4. Analiza stanja u gospodarstvu i poljoprivredi: dostupnost i cijena kapitala, cijene sirovina, pomoćnog materijala, sredstava za proizvodnju, rada ljudi i strojeva te cijena poljoprivrednih proizvoda; Internet cjenik sjemena, sadnog materijala, mineralnih gnojiva, pesticida, goriva i ulja, hrane za stoku MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, hƩp://www.messis.hr 4
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4
Izrada investicijskog projekta; Projektiranje kapaciteta i korištenja osnovnih sredstava, tehnološkog procesa proizvodnje i veličine gospodarstva; Bendeković, J. i sur. (2007.): Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP, Zagreb Orsag, S., Dedi, L. (2011.): Budžetiranj kapitala– procjena investicijskih projekata, Masmedia, Zagreb Bangs D.H.Jr. (1998.): Kako napraviti poslovni plan s kojim će vaše poduzeće uspjeti, Jakubin i sin, Zagreb Kuvačić, N. (2003.): Biznis- plan ili poduzetnički projekt, Beretin d.o.o. Split Ministarstvo gospodarstva RH (2004.): Poslovni plan poduzetnika, Masmedia, Zagreb hƩp://www.savjetodavna. hr/?page=savjeti,306,360 5
6. Metode ocjene investicijskih projekata, ocjena likvidnosti i rentabilnosti projekta, vrijeme povrata investicije, diskontirano razdoblje povrata investicije, metoda neto sadašnje vrijednosti, matoda interne rentabilnosti i druga investicijska načela; Primjeri investicijskih ulaganja u poljoprivredi. Bendeković, J. i sur. (2007.): Priprema i ocjena investicijskih projekata, FOIP, Zagreb Orsag, S., Dedi, L. (2011.): Budžetiranj kapitala– procjena investicijskih projekata, Masmedia, Zagreb 6
Drugi parcijalni ispit 5,6
Završni ispit 1-6

Ispitni rokovi