Bilinogojstvo

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti mogu upravljati biljnom proizvodnjom u proizvodnim poljoprivrednim poduzećima ili samostalno organizirati i upravljati biljnom proizvodnjom, voditi selekciju novih hibrida i sorata u oplemenjivačkim institutima, upravljati procesom proizvodnje sjemenskih usjeva i dorade sjemena te u laboratorijima na području razvoja biljne proizvodnje, analize tla i gnojidbe, raditi u područjima tloznanstva i gnojidbe kao i na poslovima vezanih za zaštitu bilja i utjecaju na okoliš te raditi u županijskim i državnim uredima vezanim za poljoprivredu
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera bilinogojstva