Biljna proizvodnja - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Biljna proizvodnja - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Danijel Jug
Agrotehnika i sustavi biljne proizvodnje Prof.dr.sc. Danijel Jug
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
64 0 3 6 2 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Biometrika Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Manda Antunović
Industrijsko bilje Prof.dr.sc. Manda Antunović
dr.sc. Ivana Varga
50 15 5 0 5 6
Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
Navodnjavanje poljoprivrednih kultura Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 5 25 0 6
Prof.dr.sc. Mirta Rastija
Žitarice Prof.dr.sc. Mirta Rastija
Dario Iljkić , Doc.dr.sc.
65 10 0 0 0 6

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
Krmno bilje Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
55 5 5 5 5 6
Prof.dr.sc. Nada Parađiković
Modeli proizvodnje povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Nada Parađiković
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
45 5 5 15 5 6
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Oplemenjivanje ratarskih kultura Prof.dr.sc. Sonja Vila
Sunčica Guberac , mag.ing.agr.
35 30 10 0 0 6
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Sjemenarstvo ratarskih kultura Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Vedran Orkić , mag.ing.agr
30 45 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Tehnika u bilinogojstvu Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
49 0 26 0 0 6