Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
Biljna biokemija i fiziologija izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo
doc.dr.sc. Dejan Agić
Prof.dr.sc. Tihana Teklić
0 62 0 0 13 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Biometrika Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Biotehnologija u oplemenjivanju bilja Prof.dr.sc. Sonja Vila
izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
Sunčica Guberac , mag.ing.agr.
25 30 0 0 20 6
izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
Genetika populacije izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
40 0 0 35 0 6
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Planiranje oplemenjivačkih programa Prof.dr.sc. Vlado Guberac
25 50 0 0 0 6

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Genetski izvori i biodivergentnost Prof.dr.sc. Vlado Guberac
25 50 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Metode selekcije Prof.dr.sc. Sonja Vila
izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
Sunčica Guberac , mag.ing.agr.
35 25 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo u praksi Prof.dr.sc. Sonja Vila
izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović
Sunčica Guberac , mag.ing.agr.
0 15 60 0 0 6
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Oplemenjivanje na stresne uvjete Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Prof.dr.sc. Sonja Vila
65 10 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Sjemenarstvo Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Vedran Orkić , mag.ing.agr
40 35 0 0 0 6