Zaštita bilja

Diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo (smjerovi Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Zaštita bilja je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području fitomedicine u biljnoj proizvodnji. Diplomski sveučilišni studij omogućit će stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija zasnovanih na spoznajama o uzročnicima biljnih bolesti, štetnicima i korovima u poljoprivrednoj proizvodnji te tako osposobiti polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Studenti će biti osposobljeni klasificirati uzročnike bolesti, zajednice korova i štetnike poljoprivrednih kultura kako bi se odabrala adekvatna metoda zaštite, objediniti simptome napada uzročnika bolesti i štetnika na ratarskim i povrtnim kulturama, te višegodišnjim nasadima, procijeniti intenzitet napada štetnih organizama i ekonomski prag štetnosti, predložiti program zaštite poljoprivrednih kultura prema principima integrirane zaštite bilja, predložiti sredstva za zaštitu bilja ovisno o skupini štetnih organizama i poljoprivrednoj kulturi, objediniti zakonsku legislativu i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja, propisati optimalnu dozu i koncentraciju sredstava za zaštitu bilja, predložiti plan znanstveno-istraživačkog rada te zaključivati na temelju rezultata istraživanja i proizvodnje. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka bilinogojstva Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr. Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Zaštita bilja: 1. Klasificirati uzročnike bolesti, zajednice korova i štetnike poljoprivrednih kultura kako bi se odabrala adekvatna metoda zaštite 2. Objediniti simptome napada uzročnika bolesti i štetnika na ratarskim i povrtnim kulturama, te višegodišnjim nasadima 3. Procijeniti intenzitet napada štetnih organizama kako bi se odredio ekonomski prag štetnosti 4. Predložiti program zaštite poljoprivrednih kultura prema principima integrirane zaštite bilja 5. Predložiti sredstva za zaštitu bilja ovisno o skupini štetnih organizama i poljoprivrednoj kulturi, objedinjujući zakonsku legislativu i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja 6. Propisati optimalnu dozu i koncentraciju sredstava za zaštitu bilja ovisno o skupini štetnih organizama i poljoprivrednoj kulturi 7. Predložiti plan znanstveno-istraživačkog rada te zaključivati na osnovi statistički obrađenih rezultata istraživanja

Godine studija