Ekološka poljoprivreda

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija ekološka poljoprivreda osposobljeni su za rad u svim područjima ekološke, biljne i stočarske proizvodnje, za poslove vođenja ekološke proizvodnje u proizvodnim tvrtkama, te u savjetodavnoj službi, državnim i lokalnim uredima za razvoj ekološke poljoprivrede
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera ekološke poljoprivrede

Godine studija