Ekološka poljoprivreda

Diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Ekološka poljoprivreda je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija uz aktivnu suradnju s gospodarstvom i partnerima za razvitak zajednice. Diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda osposobit će polaznike za organizacijske i poslove upravljanja kao i za primjenu novih tehnologija kako u biljnoj tako i u animalnoj ekološkoj proizvodnji. Cilj je studentima osigurati kompetencije za nastavak obrazovanja i stjecanje novih vještina u pravcu gospodarenja prirodnim resursima kroz plansko vođenje ekološkog gospodarstva provedbom potrebnih agrotehničkih mjera i integracijom autohtonih kultura. Nakon završenog studija magistri inženjeri biti će sposobni za organiziranje i upravljanje ekološkom biljnom i animalnom proizvodnjom, organiziranje standardizacije i postupaka certifikacije ekoloških proizvoda, distribuciju proizvoda na tržište, promociju i marketing ekoloških proizvoda.

Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.

Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka ekološke poljoprivrede

Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Ekološka poljoprivreda:

  1. Izraditi plan ekološke biljne proizvodnje za određeno agroekološko područje uz odabir odgovarajuće biljne vrste
  2. Izraditi plan ekološke animalne proizvodnje za određeno agroekološko područje u skladu sa zakonskim regulativama uz proizvodnju ekoloških proizvoda animalnog porijekla
  3. Izraditi plan gospodarenja prirodnim resursima uz provedbu potrebnih mjera zaštite prirodnih resursa u smislu prevencije i sanacije
  4. Samostalno upravljati ekološkim gospodarstvom uz provedbu svih potrebnih agrotehničkih mjera
  5. Osmisliti proizvodnju, distribuciju i tržište ekoloških proizvoda
  6. Integrirati korisne mikroorganizme tla u ekološku proizvodnju uz pripremu pripravaka za tretiranje tla, sjemena i sadnog materijala
  7. Integrirati autohtone kulture i samoniklo bilje u ekološku proizvodnju
  8. Primijeniti mjere standardizacije i postupke certifikacije ekoloških proizvoda uz zakonsku legislativu u ekološkoj proizvodnji
  9. Predložiti odgovarajuće metode za analizu tla, gnojiva i kondicionera te načine uzorkovanja i identificiranja nematoda i mikroorganizama tla

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija ekološka poljoprivreda osposobljeni su za rad u svim područjima ekološke, biljne i stočarske proizvodnje, za poslove vođenja ekološke proizvodnje u proizvodnim tvrtkama, te u savjetodavnoj službi, državnim i lokalnim uredima za razvoj ekološke poljoprivrede
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera ekološke poljoprivrede

Godine studija