Ekološka poljoprivreda i standardi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Brmež

Suradnici

Josipa Puškarić , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim principima, standardima i oblicima ekološke poljoprivrede, propisanim mjerama i metodama sukladno postojećim zakonima i pravilnicima.

Ishodi učenja

 1. Opisati obilježja, poziciju i važnost ekološke poljoprivrede u odnosu na ostale sustave gospodarenja u poljoprivredi.
 2. Preporučiti pravce proizvodnje i argumentirati prednosti uzgoja usjeva bez primjene agrokemikalija. Identificirati prednosti i nedostatke pojedinih tehnologija u biljnoj proizvodnji (konvencionalna – ekološka).
 3. Objasniti mjere standardizacije i prepoznatljivosti proizvoda ekološke poljoprivrede.
 4. Organizirati rad te samostalno upravljati tehnološkim procesima u ekološkoj poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu, kao i u sklopu većih proizvodnih sustava.
 5. Samostalno prezentirati informacije, probleme i rješenja iz domene ekološke poljoprivrede.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekološka poljoprivreda i standardi
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 56607
Diplomski sveučilišni studij/smjer Ekološka poljoprivreda
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 10
Pohađanje vježbi 5 0,17 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske d.o.o.
 2. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb.
 3. J.Igrc Barčić i Maceljski M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika.
 4. International Federation of Organic Movement (IFOAM): Basic Standards, 2002.
 5. Zakonska regulativa u ekološkoj poljoprivredi

Izborna literatura

 1. Znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Temeljne značajke poljoprivrede. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, str. 9-35. 1,2
2. Povijest razvoja ekološke poljoprivrede. Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju proizvoda. Kontrola i označavanje ekoloških proizvoda. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, str. 41-59., 247-270. 1,2,3
3. Pravci ekološke poljoprivrede. Permakultura. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, str. 93-126. 1-2
4. Pravci ekološke poljoprivrede. Biološko dinamička poljoprivreda. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, str. 67-92. 1-2
5. Primjena gnojiva u ekološkoj poljoprivredi. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, str 129-180. 4,5
6. Plodored u ekološkoj poljoprivredi. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, str. 181-195. 3,4
7. Ekološki prihvatljivo suzbijanje štetnih organizama u poljoprivrednoj proizvodnji. J.Igrc Barčić i Maceljski M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, str 13-98., Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, str. 199-221. 3,4
8. Prezentacije seminarskih radova. 4,5

Ispitni rokovi

 • 8. 11. 2016. u 10 sati
 • 10. 1. 2017. u 10 sati
 • 31. 1. 2017. u 10 sati
 • 14. 2. 2017. u 10 sati
 • 11. 4. 2017. u 10 sati
 • 16. 5. 2017. u 10 sati
 • 20. 6. 2017. u 10 sati
 • 4. 7. 2017. u 10 sati
 • 5. 9. 2017. u 10 sati
 • 19. 9. 2017. u 10 sati
 • + dekanski rok 20. 9. 2017 u 10 sati.

Svi ispiti se održavaju u prizemlju soba br. 011, ured R. Baličević.