Ekološka zootehnika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Senčić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
doc.dr.sc. Danijela Samac
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnologijom ekološke proizvodnje pojedinih vrsta domaćih životinja.

Ishodi učenja

  1. Objasniti pojam, značenje i stanje ekološke zootehnike. Opisati zakonske odredbe u ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda.
  2. Opisati ekološki uzgoj i tov pilića, ekološku proizvodnju jaja, ekološki uzgoj i tov pura, gusaka i pataka, organski tov pataka na ribnjacima. Opisati ekološku proizvodnju prasadi, ekološki tov svinja.
  3. Opisati ekološka proizvodnju janjadi, ovčjeg mlijeka i mesa. Opisati ekološku proizvodnju jaradi, kozjeg mlijeka i mesa. Opisati ekološku proizvodnju kravljeg mlijeka i mesa.
  4. Objasniti utjecaj ekološke proizvodnje na kvalitetu mlijeka, mesa i jaja. Opisati uklanjanje krutog gnoja, gnojovke i gnojnice, proizvodnju bioplina.
  5. Izvesti posjet ekološkim gospodarstvima.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekološka zootehnika
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Senčić
Šifra modula (nastavnički portal): 56614
Diplomski sveučilišni studij/smjer Ekološka poljoprivreda
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 65 2,17 15
Pohađanje vježbi 10 0,33 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

  1. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011.). Ekološka zootehnika. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izborna literatura

  1. Benčević, K. (1993.): „Biokont- osnove biološkog poljodjelstva». Poslovna zajednica za stočarstvo, Zagreb.
  2. Slijepčević, V. (2002.): Ekološka proizvodnja. Saturn, Zagreb.
  3. Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvod u ekološku zootehniku Senčić i sur. (2011.): Ekološka zootehnika, str. 9.-53. 1
2. Ekološki uzgoj nepreživača Senčić i sur. (2011.): Ekološka zootehnika, str. 54.-91. 2
3. Ekološki uzgoj preživača Senčić i sur. (2011.): Ekološka zootehnika, str. 92.-162. 3
4. Kvaliteta ekoloških proizvoda i zbrinavanje životinjskog otpada Senčić i sur. (2011.): Ekološka zootehnika, str. 44.- 49 . i 196. – 223. 4

Ispitni rokovi

Zimski rok Ljetni rok Jesenski rok
06. 02. 2017. u 10:00 sati 19. 06. 2017. u 10:00 sati 04. 08. 2017. u 10:00 sati
20. 02. 2017. u 10:00 sati 03. 07. 2017. u 10:00 sati 18. 09. 2017. u 10:00 sati

Dekanski rok: 20. 09. 2017. u 10:00 sati

Izvanredni ispitni rokovi

14. 11. 2016. ponedjeljak, u 10:00 sati

16. 01. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

10. 04. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

15. 05. 2017. ponedjeljak, u 10:00 sati

 Stručni studij: zadnji dan predavanja na modulu

Ispiti počinju u 10:00 sati,a održati će se u kabinetu prof. Đure Senčića

(III. kat)