Mikroorganizmi u ekološkoj proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente diplomskog studija s novim spoznajama u ekološkoj mikrobiologiji tla s posebnim osvrtom na mikrobiocenozne populacije značajne u biotehnologiji i održivoj poljoprivredi.

Ishodi učenja

  1. Objasniti ulogu mikroorganizama unutar ugljične, dušične i fosforne transformacije u tlu
  2. Opisati ulogu mikroorganizama tla u razgradnji organskih ostataka
  3. Objasniti promjene mikrobiološke aktivnosti tla u ovisnosti o sustavu gospodarenja tlom
  4. Izolirati i identificirati mikroorganizme tla

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mikroorganizmi u ekološkoj proizvodnji
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Gabriella Kanižai Šarić
Šifra modula (nastavnički portal): 56616
Diplomski sveučilišni studij/smjer Ekološka poljoprivreda
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

  1. Subba Rao, N.S. (1999): Soil Microbiology, Science Pub Inc., SAD. (udžbenik).
  2. Đukić, D.A., Jemcev, V.T., Kuzmanova, J. (2007): Biotehnologija zemljišta. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku. (udžbenik).

Izborna literatura

  1. Mitchell, R., Gu, J-D. (ur.) (2010): Environmental Microbiology, Wiley-Blackwell. (udžbenik)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Uvod u mikrobiologiju tla. Subba Rao, Soil Microbiology, str. 26-51, 82-90, 116-137, 252-275, 292-326, 327-340, 381-383. 1,2
2. Rizosferni procesi i primjena u poljoprivredi i zaštiti tla Subba Rao, Soil Microbiology, str. 11-23, 82-91, 166-227, 233-249. 2,3
3. Primjena i interpretacija mikrobioloških metoda u laboratoriju. Predstavljanje metoda za određivanje mikrobiološke biomase, aktivnost i raznolikost tla dovedenih u vezu s kemijskim svojstvima tla. Subba Rao, Soil Microbiology, str. 93-109; Đukić i sur., Biotehnologija zemljišta, str. 353-452 1-4
4. Prezentacije seminarskih radova 1-4

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
14.11.2017. 9.00
09.01.2018. 9.00
30.01.2018. 9.00
13.02.2018. 9.00
10.04.2018. 9.00
15.05.2018. 9.00
19.06.2018. 9.00
03.07.2018. 9.00
04.09.2018. 9.00
18.09.2018. 9.00
20.09.2018. 9.00

 

Ispiti se održavaju u kabinetu izv.prof.dr.sc. Gabrielle Kanižai Šarić soba 321, III kat.