Mehanizacija

Diplomski sveučilišni studij Mehanizacija izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Mehanizacija je pružiti studentima obrazovanje visokog akademskog standarda, utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama, u svrhu stjecanja suvremenih znanja iz područja poljoprivrede te vještina koje su potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija i poljoprivredne mehanizacije u proizvodnji. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske i rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, te za nastavak studiranja na poslijediplomskom studiju. Cilj je osigurati studentu visoku razinu znanja iz područja prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti, kako bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja te kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija i mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanju okoliša i izgradnji suvremenog poljoprivrednog gospodarstva. Nakon završenog studija, magistri inženjeri će biti sposobni integrirati ukupno stečena znanja iz područja poljoprivredne mehanizacije, te samostalno planirati, organizirati i upravljati aktivnostima u okviru razvoja i primjene mehanizacije u sustavima poljoprivredne proizvodnje, uz kontinuirano uvođenje i integraciju suvremenih GIS tehnologija, te odgovornu primjenu mjera zaštite okoliša i zaštite pri radu s poljoprivrednim strojevima u svim proizvodnim procesima.

Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.

Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka mehanizacije

Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Mehanizacija:

  1. Samostalno upravljati popravkom poljoprivredne mehanizacije
  2. Analizirati i predložiti metode testiranja i podešavanja tehničkih parametara poljoprivredne mehanizacije
  3. Integrirati znanja o biljnoj proizvodnji i primjeni strojeva pri izvođenju tehnoloških procesa
  4. Integrirati znanja o strojevima koji se koriste pri transportu, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda
  5. Predložiti plan korištenja poljoprivredne mehanizacije za pojedine sustave proizvodnje
  6. Predložiti primjenu i integraciju GIS-a u tehnološke procese poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša
  7. Predložiti mjere zaštite pri radu sa poljoprivrednim strojevima te procijeniti  opterećenja kojima je rukovatelj izložen tijekom rada

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija mehanizacije osposobljeni su za rad u područjima proizvodnje, korištenja i održavanja poljoprivredne mehanizacije, vođenja tehnoloških parkova u poljoprivrednim poduzećima, vođenja poslova konstrukcije i proizvodnje poljoprivrednih strojeva, te kao menađeri tvrtki koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih strojeva
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera mehanizacije

Godine studija