Mehanizacija

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija mehanizacije osposobljeni su za rad u područjima proizvodnje, korištenja i održavanja poljoprivredne mehanizacije, vođenja tehnoloških parkova u poljoprivrednim poduzećima, vođenja poslova konstrukcije i proizvodnje poljoprivrednih strojeva, te kao menađeri tvrtki koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih strojeva
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera mehanizacije

Godine studija