Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 1. godina » Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva II

Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Suradnici

Željko Barač , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa čimbenicima koji utječu na racionalnu uporabu traktora, strojeva i oruđa u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Proučiti kinematiku agregata.
 2. Objasniti proizvodnost traktorsko-strojnih agregata.
 3. Opisati strukturu i iskorištenje radnog vremena. i učinak agregata.
 4. Objasniti načine utvrđivanja potrošnje goriva te tehničke, sigurnosne i estetske pokazatelje
 5. Opisati kompleksnu mehanizaciju tehnoloških i transportnih procesa u poljoprivredi.
 6. Uporediti stupanj mehaniziranosti glavnih ratarskih kultura.
 7. Objasniti gospodarenje poljoprivrednim strojevima na načelima precizne poljoprivrede.
 8. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz eksploatacije poljoprivrednih strojeva.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Eksploatacija poljoprivrednih strojeva II
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Tomislav Jurić
Šifra modula (nastavnički portal): 56596
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 25 0,83 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek.
 2. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Sveučilišni priručnik, Osijek.
 3. Beštak,T. (1986): Eksploatacija poljoprivrednih oruđa, FPZ, Zagreb.
 4. Lazić,V.(1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 5. Najnoviji radovi objavljeni iz područja eksploatacije poljoprivrednih strojeva

Izborna literatura

 1. Mičić, J. (1981): Poljoprivredne mašine i uređaji, Poljoprivredni fakultet Zemun.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Kinematika agregata., kinematičke karakteristike polja, širina pojasa uvratine, kinematičke karakteristike agregata, sposobnost manevriranja ili pokretljivost agregata, prohodnost agregata, sposobnost upravljanja, sustav upravljanja traktorom Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 193 – 205. Beštak, T. (1986): Eksploatacija poljoprivrednih oruđa, FPZ, Zagreb., str. 1 – 14. Beštak,T. (1986): Eksploatacija poljoprivrednih oruđa, FPZ, Zagreb., str. 1 – 14. Lazić,V.(1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad., str. 111 – 129. 1
2. Stabilnost traktora, poprečna stabilnost traktora, uzdužna stabilnost, načini obrade polja, načini gibanja agregata pri radnom gibanju, izračunavanje koeficijenta radnih hodova. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 206 – 217., 183 – 192. 1
3. Učinak agregata, načini mjerenja zadanih veličina, kapacitet agregata, učinak u funkciji utroška energije za rad, učinak u funkciji vučne sile, snage motora i specifičnog otpora stroja, načini povećanja proizvodnosti agregata, mjere povećanja učinka agregata, stupanj mehaniziranosti radnih procesa u poljoprivredi, produktivnost rada ljudi, pokazatelji procjene utjecaja strojnog rada Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 183 – 192. 2
4. Struktura i iskorištenje radnog vremena. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 177 – 182. 3
5. Potrošnja goriva. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 168 – 173. 4
6. Tehnički, sigurnosni i estetski pokazatelji Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 38 – 49. 4
7. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4
Osnove tehničkog normiranja, tehnološki procesi i organizacija mehaniziranih radova, karakteristike tehnoloških procesa, projektiranje tehnološkog procesa, upravljanje mehaniziranim radovima, organizacija mehaniziranih radova, tehnološka karta za glavne ratarske kulture. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 218 – 224. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Sveučilišni priručnik, Osijek, str. 41 – 58. 5, 6
8. Eksploatacijski pokazatelji strojeva za sistematizaciju zemljišta. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 225 – 237. 5
9. Parametri mobilnih plaƞomi za berbu stablašica, proizvodnost strojeva u berbi voća zapreradu, pokazatelji rada vibracijskih uređaja za berbu voća, određivanje koeficijenata prohoda kombajna za berbu grožđa Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 238 – 256. 5
10. Eksploatacija transportnih sredstava, definicija, opseg i zadatak poljoprivrednog transporta, materijal koji se transportira, njegove karakteristike i količine, opseg i dinamika transportnih radova, pravci kretanja transportnih sredstava. Eksploatacijski pokazatelji cestovne i izvancestovne tehnike, eksploatacijski pokazatelji pretovarno-transportnih sredstava. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 257 – 289. 5
11. Gospodarenje poljoprivrednim strojevima na načelima precizne poljoprivrede. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 328 – 338. 7
12. Drugi parcijalni ispit 5,6,7
13. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi