Ergonomija poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Suradnici

Željko Barač , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s ergonomskim zahtjevima kod traktora i poljoprivrednih strojeva.

Ishodi učenja

 1. Opisati opterećenja kojima je rukovatelj izložen tijekom rada.
 2. Opisati ergonomske zahtijeve obzirom na: prilaz radnom mjestu, veličinu radnog prostora, položaj tijela pri radu, prikladnost rukovanja komandama (ručnim i nožnim), mehaničke vibracije, buku, mikroklimu, prašinu i štetne tvari, uvjete vidljivosti, obavijesti rukovatelju o stanju traktora i priključnog stroja, preglednost mjernih uređaja i instrumenata te prilagođenost traktora za rad s priključnim strojevima.
 3. Objasniti negativan utjecaj opterećenja na rukovatelja.
 4. Opisati konstrukcijska rješenja za smanjenje negativnih utjecaja čimbenika kojima je rukovatelj izložen tijekom rada.
 5. Predložiti mjere zaštite za rukovatelja od negativnih utjecaja kojima je izložen tijekom rada.
 6. Izvesti mjerenja razine buke te dobivene podatke obraditi.
 7. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz ergonomije poljoprivrednih strojeva.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ergonomija poljoprivrednih strojeva
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Tomislav Jurić
Šifra modula (nastavnički portal): 56593
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,33 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 20 0,67 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln.
 2. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin.
 3. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E.(2000): Prilagođavanje rada čovjeku, Ergonomski priručnik, Naklada Slap.
 4. Lazić,V.(1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad..
 5. Najnoviji radovi objavljeni iz područja ergonomije poljoprivrednih strojeva

Izborna literatura

 1. Krichner,J.H., Baum, E. (1990): Ergonomie für Konstrukteure und Arbeitsgestalter, München.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Opterećenja kojima je izložen rukovatelj tijekom rada, prilaz radnom mjestu. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 15 – 20., str. 66-67. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln., str. 57 – 60. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 309 – 311. 1
2. Veličina radnog prostora Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 66-67. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln., str. 31 – 34. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 311. 2,4,5
3. Položaj tijela pri radu. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 312 . Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 64- 65. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln., str. 27., str. 46 – 47. 2,4,5
4. Prikladnost rukovanja komandama (ručnim i nožnim). Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 312 – 313. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5 - Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 68- 71. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln., str. 34 – 35. 2,3,4,5
5.. Mehaničke vibracije, izvor, utjecaj na čovjeka. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 314 – 316. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln., str. 75 – 92. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 90 – 123. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E.(2000): Prilagođavanje rada čovjeku, Ergonomski priručnik, Naklada Slap., str. 361 – 370. 2,3,4,5
6. Konstrukcijska rješenja zaštite rukovatelja od negativnog utjecaja mehaničkih vibracija. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 314 – 316. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln., str. 75 – 92. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 90 – 123. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E.(2000): Prilagođavanje rada čovjeku, Ergonomski priručnik, Naklada Slap., str. 361 – 370. 2,3,4,5
7. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4,5
Buka. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 316 – 317. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E.(2000): Prilagođavanje rada čovjeku, Ergonomski priručnik, Naklada Slap., str. 333 – 361. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 124- 135. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln., str. 63 – 74. Lazić,V.(1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad., str. 196 – 203. 2,3,4,5,6
8. Mikroklima. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 317 – 319. Dupuis, H. (1981): Gestaltung von Schleppern und landwirtschaŌlichen Arbeitsmaschinen, Köln., str. 93 – 100. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 135 – 139. Lazić,V.(1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad., str. 190 – 196. 2,3,4,5
9. Prašina i štetne tvari. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 317 – 319. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 139- 144. Lazić,V.(1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, Poljoprivredni fakultet Novi Sad., str. 190 – 196. 2,3,4,5
10. Uvjeti vidljivosti, obavijesti rukovatelju o stanju traktora i priključnog stroja, preglednost mjernih uređaja i instrumenata te prilagođenost traktora za rad s priključnim strojevima. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek., str. 320 – 321. Göhlich, H. (1987): Lehrbuch der Agrartechnik, Band 5- Mensch und Maschine, Hamburg und Berlin., str. 72 – 88. Kroemer, K.H.E., Grandjean, E.(2000): Prilagođavanje rada čovjeku, Ergonomski priručnik, Naklada Slap., str. 163 – 178. 2,3,4,5
11. Drugi parcijalni ispit 2,3,4,5
12. Prezentacije seminarskih radova 7

Ispitni rokovi