Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 1. godina » Integralna tehnika pri obradi tla i sjetvi

Integralna tehnika pri obradi tla i sjetvi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Banaj

Suradnici

Anamarija Banaj , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Danijel Jug

Ciljevi predmeta

Program modula Integralna tehnika pri obradi tla I sjetvi omogućuje studentima stjecanje osnovnih teorijskih i tehničko- tehnoloških-upravljačkih znanja o funkcioniranju strojeva i opreme u proizvodnji ratarskog bilja te njihovim tehničko- eksploatacijskim značajkama, kao temeljnoj razini za njihovo integriranje i smanjenja inputa u obradi i sjetvi.

Ishodi učenja

 1. Nabrojiti osnovne zadatke tehničkih sustava pri osnovnoj obrade tla i sjetvi
 2. Opisati čimbenike koji utječu na izbor radnih strojeva i mogućnost njihovog agregatiranja
 3. Navesti osnovne sustave te načini njihovog podešavanja
 4. Razlikovati tehničke sustave, tipove i dodatnu opremu na njima
 5. Izbor tehničkih sustava s obzirom na zahtjev primijenjene tehnologije uzgoja
 6. Izračunom odabrati i obrazložiti (usporedbom tehničko eksploatacijskih značajki) strojeve i opremu primjereno obimu i vrsti proizvodnje.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Integralna tehnika pri obradi tla i sjetvi
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Banaj
Šifra modula (nastavnički portal): 56590
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija u poljoprivredi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 49 1,63 15
Pohađanje vježbi 26 0,87 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.
 2. Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D. (2011): Transport u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,
 3. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
 4. Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet, Osijek,

Izborna literatura

 1. Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj Željka, Lukač., P.(2013): Unapređenje tehnike aplikacije pesticida, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,
 2. Lukač, P., Pandurović, T. (2011): Strojevi za berbu voća i grožđa, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,
 3. D. Brkić, M. Vujčić, L. Šumanovac, T. Jurić, P. Lukač, D. Kiš, D. Knežević (2005): „Eksploatacija poljoprivrednih strojeva”, udžbenik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek 2005., ISBN 631.316(075.8)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Integralna tehnika biljne proizvodnje, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D.-Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.63-86, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi str. 6-9, 2
2. Temeljni sustav obrade tla, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.63-67. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi, str.9-13 1,2
3. Plug, odgrnjače, oblici plužnih tijela, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D.-Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 68-81, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi, str.13-18. 3
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Priključenje i podešavanje pluga, Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str 195-197. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi, str. 18-24. 3
5. Rovilo, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 82-86. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi, str. 24-28. 2,3
Integralna tehnika u obradi tla, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi. Str. 28-33 1
7. Integralna tehnika u sjetvi širokorednih kultura, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D., Kovačev, I. (2013). Integralna tehnika u obradi tla i sjetvi. Str.33-48 1
8. Drugi parcijalni ispit 2,3,4
Integralna tehnika u sjetvi strnina, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str. 152-156. 1
9. Gume za poljoprivredne strojeve i oruđa, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.309-315., Šumanovac, L., Sebastijanović, S., Kiš, D., Transport u poljoprivredi, str. 120-132 3
10. Treći parcijalni ispit 1,4

Ispitni rokovi