Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 1. godina » Metodika ispitivanja poljoprivrednih strojeva

Metodika ispitivanja poljoprivrednih strojeva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Đuro Banaj

Suradnici

Ivan Menđušić , Mr.sc.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa značajem ispitivanja poljoprivrednih strojeva, isto tako upoznavanje s pravilnicima i standardima. Organizacija ispitivanja, način mjerenja, obrada, usporedba i prezentiranje podataka, Metode ispitivanja pogonskih strojeva, motora u laboratoriju i u uvjetima eksploatacije. Strategije ispitivanja poljoprivrednih strojeva u ratarstvu prema pravilnicima Europske Unije.

Ishodi učenja

 1. Nabrojiti osnovne zadatke tehničkih sustava na poljoprivrednim strojevima
 2. Opisati čimbenike koji utječu na pravilan rad pojedinih sustava
 3. Navesti osnovne metode pri ispitivanju poljoprivrednih strojeva
 4. Razlikovati i tumačiti dobivene rezultate mjerenja tehničke sustave, tipove i dodatnu opremu na njima
 5. Izbor tehničkih sustava s obzirom na rezultate ispitivanja u primjeni pojedinih tehnologija uzgoja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Metodika ispitivanja poljoprivrednih strojeva
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Đuro Banaj
Šifra modula (nastavnički portal): 56594
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija u poljoprivredi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi 25 0,83 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Banaj, Đ., Tadić, V., Banaj Željka, Lukač., P.(2013): Unapređenje tehnike aplikacije pesticida, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,
 2. Lukač, P., Pandurović, T. (2011): Strojevi za berbu voća i grožđa, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,
 3. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Udžbenik Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku,
 4. Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet, Osijek,
 5. Standardi (ASAE, HRN i ISO, EU-EN, EN 13790 I i II) iz područja poljoprivrednih strojeva,
 6. Mirko Vuković (2006); Međunarodni sustav jedinica SI, 8 idanje, Državni zavod za mjeriteljstvo.

Izborna literatura

 1. D. Brkić, M. Vujčić, L. Šumanovac, T. Jurić, P. Lukač, D. Kiš, D. Knežević (2005): „Eksploatacija poljoprivrednih strojeva”, udžbenik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek 2005., ISBN 631.316(075.8)
 2. Ercegović, Đ., Raičević, D.(2003): Mehanizmi poljoprivrednih mašina, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Međunarodni sustav jedinica SI, Međunarodni sustav jedinica SI, 8 izdanje, str 8-39. 1
2. Pisanje naziva i znakova jedinica i izražavanje vrijednosti veličina Međunarodni sustav jedinica SI, 8 izdanje, str 39-81. 1, 2
3. Poljoprivredni traktor, Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, str.17-61  
4. Agregatiranje traktora i priključnih strojeva, Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str168-175 1, 2
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Snaga traktora, Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str. 176-183 1,2
6. Vučni otpori priključnog stroja, Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str. 186-198 1, 2
7. Proklizavanje – mjerenje pototka proklizavanja, Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str. 185-186  
8. Ispitivanje traktora, Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str. 199-202 1,2,4
9. Drugi parcijalni ispit 2,3, 4
Mjerenje gubitaka u žetvi univerzalnih kombajna, Banaj, Đ., Šmrčković P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, str. 164-167. 3, 4
10. Ispitivanje tehničkih sustava u zaštiti bilja, EN 13790 I i II 3, 4
11. Ispitivanje kvalitete i učinak rada strojeva za berbu grožđa, Lukač, P., Pandurović, T.: Strojevi za berbu voća i grožđa, str. 179-191 3,4
12 Treći parcijalni ispit 1,5,6
Prezentacije seminarskih radova 5

Ispitni rokovi