Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Mehanizacija » 1. godina » Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva II

Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva II

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak

Suradnici

Željko Barač , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva II
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Ivan Plaščak
Šifra modula (nastavnički portal): 56591
Diplomski sveučilišni studij/smjer Mehanizacija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Ispitni rokovi

DATUM

SATI

08.02.2017.

10

22.02.2017.

10

12.04.2017.

10

10.05.2017.

10

21.06.2017.

10

12.07.2017.

10

13.09.2017.

10

27.09.2017.

10