Povrćarstvo i cvjećarstvo

Diplomski sveučilišni studij Povrćarstvo i cvjećarstvo izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja proizvodnje povrća i cvijeća te vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području ove proizvodnje. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito te za transfer znanosti u privredu, razvoj tehnologija kao i za strateško odlučivanje u praksi i proizvodnji, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Cilj je studentu osigurati dovoljno široki spektar specifičnih znanja iz područja biotehničkih znanosti da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija u proizvodnji povrća i cvijeća, očuvanju okoliša i izgradnji poljoprivrednog gospodarstva. Nakon završenog studija, magistri inženjeri će biti sposobni za upravljanje i organizaciju radnih procesa, organiziranje i provođenje razvojnih istraživanja, upravljanje procesima berbe, skladištenje i distribucije finalnih proizvoda, prilagodbu tehnoloških procesa te primjenu zakonske regulative tijekom proizvodnje povrća i cvijeća.

Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova.

Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka povrćarstva i cvjećarstva

Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Povrćarstvo i cvjećarstvo:

  1. Upravljati procesima proizvodnje, njege, gnojidbe i zaštite povrća i cvijeća
  2. Organizirati i provoditi razvojna istraživanja u području povrćarstva i cvjećarstva
  3. Upravljati procesom proizvodnje sadnog materijala
  4. Organizirati raspored tehnoloških postupaka i radne snage
  5. Upravljati procesima berbe, skladištenja i distribucije te prodaje finalnih proizvoda
  6. Educirati i savjetovati u ovisnosti o tehnologiji proizvodnje povrća i cvijeća
  7. Provoditi laboratorijske i/ili statističke analize obrade uzoraka i/ili podataka te prilagoditi tehnološke procese
  8. Primijeniti zakonsku regulativu tijekom proizvodnih procesa povrća i cvijeća

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija povrćarstvo i cvjećarstvo osposobljeni su za rad u različitim područjima direktno ili indirektno vezanim za povrćarsku i cvjećarsku proizvodnju, upravljati procesom proizvodnje sjemenskih usjeva i dorade sjemena povrća i cvijeća, te u županijskim i državnim uredima i savjetodavnoj službi uzgoja povrća i cvijeća
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera povrćarstva i cvjećarstva

Godine studija