Povrćarstvo i cvjećarstvo

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na poslijediplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Završeni studenti studija povrćarstvo i cvjećarstvo osposobljeni su za rad u različitim područjima direktno ili indirektno vezanim za povrćarsku i cvjećarsku proizvodnju, upravljati procesom proizvodnje sjemenskih usjeva i dorade sjemena povrća i cvijeća, te u županijskim i državnim uredima i savjetodavnoj službi uzgoja povrća i cvijeća
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar/magistra inženjera povrćarstva i cvjećarstva

Godine studija