Kukci i ostali štetnici povrća i cvijeća

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Emilija Raspudić

Suradnici

doc.dr.sc. Ankica Sarajlić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s kukcima i ostalim štetnicima povrća i cvijeća.

Ishodi učenja

 1. Opisati biologiju i ekologiju štetnika u povrću i cvijeću
 2. Identificirati simptome napada od različitih štetnih organizama u povrću i cvijeću
 3. Kreirati načine integrirane zaštite u povrću i cvijeću
 4. Odabrati pesticide po kulturama i štetnicima, vrijeme i način primjene, karenca i toleranca

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Kukci i ostali štetnici povrća i cvijeća
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Emilija Raspudić
Šifra modula (nastavnički portal): 68912
Diplomski sveučilišni studij/smjer Zaštita bilja
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 20 0,67 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Ivezić, M. (2008): Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 2. Maceljski, M., Cjetković, B., Ostojić, Z., Igrc-Barčić, J., Pagliarini, M., Oštrec, Lj., Barić, K., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća, Zrinski, Čakovec
 3. Ivezić M. (2014): Fitonematologija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 4. Raspudić E., Brmež M., Majić I., Sarajlić A. (2014): Insekticidi u zaštiti bilja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 5. Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi)
 6. Ljerka Oštrec (1998): Zoologija. Zrinski Čakovec

Izborna literatura

 1. Raspudić E., Jurković D., Vrandečić K., Štefanić E., Šamota D., Baličević R., Rozman V., Liška A. Ranogajec Lj. (2009): Najznačajniji štetnici, bolesti i korovi u uzgoju povrća, Osječko-baranjska županija

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Ekonomski važni štetni kukci u proizvodnji povrća, Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski i sur., Štetočinje povrća (odabrana poglavlja) 1,2
2. Ekonomski važni štetni kukci u proizvodnji cvijeća, Maceljski, Poljoprivredna entoomologija (odabrana poglavlja) 1,2
3. prvi parcijalni ispit 1,2
4. Ostali štetni životinjski organizmi značajni u proizvodnji povrća, Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski i sur., Štetočinje povrća (odabrana poglavlja), Ivezić, Fitonematologija (odabrana poglavlja), Oštrec, Zoologija (odabrana poglavlja) 1,2
5. Ostali štetni životinjski organizmi značajni u proizvodnji cvijeća, Ivezić, Entomologija – kukci i ostali štetnici u ratarstvu (odabrana poglavlja), Maceljski i sur., Maceljski, Poljoprivredna entoomologija (odabrana poglavlja) Ivezić, Fitonematologija (odabrana poglavlja) 1,2
6. drugi parcijalni ispit 1,2
7. Integrirana zaštita povrća, Raspudić i sur., Insekticidi u zaštiti bilja-priručnik, Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi) 3,4
8. Integrirana zaštita cvijeća, Raspudić i sur., Insekticidi u zaštiti bilja-priručnik, Glasilo biljne zaštite (odabrani brojevi) 3,4
9. treći parcijalni ispit 3,4
10. Završni usmeni ispit 1-4

Ispitni rokovi

PROF.DR.SC. EMILIJA RASPUDIĆ

 

 • 16. 11. 2016.
 • 18.  1. 2017.
 •   1.  2. 2017.
 • 22. 2. 2017.
 • 19.  4. 2016.
 •  10.  5. 2017.
 •  21.  6. 2017.
 •   5.  7. 2017.
 • 30. 8. 2017.
 • 13.  9. 2017.
 • 20. 9. 2017. dekanski ispitni rok

Polaganje ispita i tematskih cjelina održava se u 9,00 sati (IV kat – kabinet, soba broj 408)

KONZULTACIJE za sve module i tematske cjeline održavaju se : svake srijede od 10-12 sati u kabinetu broj 408.