Mehanizacija u povrćarstvu i cvjećarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.
Miroslav Dadić , Mr.sc.
Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike s mehanizacijom-strojevima, oruđima i aparatima u uzgoju povrća i cvijeća na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Ishodi učenja

 1. Definirati načine uzgoja povrća i cvijeća na načelima precizne poljoprivrede
 2. Opisati principe i navesti glavne radne dijelove vučno-pogonskih jedinica u proizvodnji povrća i cvijeća. Opisati principe rada oruđa za osnovnu i dopunsku obradu tla, za formiranje gredica i grebena, polagače tunela, tehniku za sjetvu i sadnju na otvorenom i zatvorenom prostoru s naglaskom na tehniku sjetve i sadnje pod foliju
 3. Izabrati optimalno tehničko-tehnološko rješenje za gnojidbu i aplikaciju pesticida
 4. Definirati ekološke aspekte u mehaniziranoj proizvodnji povrća i cvijeća
 5. Opisati principe i navesti glavne radne dijelove strojeva za berbu povrća i cvijeća
 6. Racionalizirati troškove proizvodnje povrća i cvijeća uporabom tematskih karti (mapa)
 7. Izraditi i prezentirati zadanu temu iz područja strojeva i uređaja koji se koriste u proizvodnji povrća i cvijeća

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Mehanizacija u povrćarstvu i cvjećarstvu
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Luka Šumanovac
Šifra modula (nastavnički portal): 68909
Diplomski sveučilišni studij/smjer Povrćarstvo i cvjećarstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 10
Pohađanje vježbi 20 0,67 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Popis literature

Obavezna literatura

 1. Bajkin, A.: Mehanizacija u povrtarstvu, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1994.
 2. Bajkin, A., Orlović, S., Ponjičan, O., Somer, D.: Mašine u hortikulturi, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2005.
 3. Brčić, J.: Mehanizacija u povrćarstvu, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb, 1991.
 4. Čuljat, M., Barčić, J.: Poljoprivredni kombajni, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek, 1997.
 5. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijske tehnologije GIS u poljoprivredi i zaštita okoliša, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, Tisak „Zebra“, Vinkovci, 2009.
 6. Znanstveno-stručni radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će poslužiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Brčić, J.: Mehanizacija u biljnoj proizvodnji, „Školskaknjiga“, Zagreb, 1987.
 2. Storck, H.: Taschenbuchdes Gartenbaues, 3. Auflage, Verlag Eugen UlmerGmbH& Co, StuƩgart (Hohenheim), 19941. Rannertshauser, J.: Thermische Unkrautbekampung, KTBL – ArbeitsblaƩNr. 0665, Berlin, 1990.
 3. Zimmer, R. i sur.: Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 2009.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Najvažnije skupine agrotehničkih mjera u hortikulturi. Definicija i pojam precizne poljoprivrede. Opis i način uporabe GPS sustava u proizvodnji povrća i cvijeća.. Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str. 1-4. 1
2. Mašine u hortikulturi, str. 4-6 1
3. Vučno-pogonske jedinice u povrćarskoj i cvjećarskoj proizvodnji. Motorna kopačica. Jednoosovinski traktor. Mototrak. Mini zglobni traktor. Mini standardni traktor. Traktor- nosač oruđa. Samokretni kombajn. Mobilni most. Traktori gusjeničari. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu., str. 21-29. Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str.7-14., Brčić, J. Mehanizacija u povrćarstvu, str. 3-45. 2
4. Podjela oruđa za izvođenje osnovne obrade tla. Lemešni plug. Plug premetnjak. Zakretni plug. Rovila. Rotirajuća štihača. Rotaspa. Rotofreza. Podrivači. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu., str. 30-36. Brčić, J. Mehanizacija u povrćarstvu, str. 53-69. 2
5. Oruđa za dopunsku obradu tla. Tanjurače. Klinasta drljača. Sjetvospremači. Klateća drljača. Oscilirajuća drljača. Rotirajuća (“zvrk”) drljača. Valjci. Kombinirani agregati. Podjela oruđa za formiranje grebena i gredica. Oblikovanje gredica sustavom FMC. Oblikovanje gredica sustavom “Lister” FMC. Oblikovanje gredica uređajem “Tilther” FMC. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 36-63. Brčić, J. Mehanizacija u povrćarstvu, str. 69-85. 2
6. Uporabarasipačamineralnihgnojiva, klasičneprskalice i prskalicesazračnompotporom u sustavukontroliraneproizvodnjepovrća i cvijeća. Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str.161- 162.,Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijske tehnologije GIS u poljoprivredi i zaštita okoliša, str. 248-251. 3, 4
7. Načini sjetve i izvedbe sijačica za sjetvu povrća i cvijeća. Sijačice za sjetvu na otvorenom prostoru. Sijačice za sjetvu malčiranih površina s naglaskom na izvedbu pneumatskih sijačica za sjetvu pod foliju. Sijačice za sjetvu u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici). Strojevi i postrojenja za sjetvu u kontejnere pri proizvodnji prijesadnica. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 71-102., Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str. 99-127. 2
8. Načini sadnje i izvedbe sadilica za sadnju prijesadnica, gomolja i lukovica. Izvedbe sadilica za sadnju prijesadnica s ručnim ulaganjem, poluautomatskim i automatskim ulaganjem prijesadnica. Izvedbe sadilica s ručnim ulaganjem, poluautomatskim i automatskim ulaganjem gomolja. Sadilice za sadnju lukovica. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 124-148., Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str. 128-143. 2
9. Općenito o pneumatskoj aspiraciji štetnika s naglaskom na uništavanje krumpirove zlatice. Opis, princip rada i glavni radni dijelovi leđnog aspiratora krumpirove zlatice. Osnovna podešavanja traktorskog aspiratora krumpirove zlatice. Oruđa za izvođenje mehaničke njege povrća i cvijeća. Termički kultivatori. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 168-170., 178- 187.Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str. 154-155. 2, 3, 4
10. Agrotehnički zahtjevi na strojeve za žetvu i berbu povrća i cvijeća. Strojevi i oprema za izvođenje ručne berbe. Mehanizirana berba povrća. Mehaniziranaberbakorijenastogpovrća.Mehaniziranaberbalukovičastogpovrća. Mehanizirano vađenje krumpira. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 188-237., Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str. 167-173., Čuljat, M., Barčić, J.: Poljoprivredni kombajni, str. 138-141. 5
11. Mehanizirana berba lisnatog povrća. Mehanizirana berba kupusa, cvjetače, korabice kelja pupčara, salate i špinata. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 188-237., Bajkin, A. i sur. Mašine u hortikulturi, str. 174-175.,Čuljat, M., Barčić, J.: Poljoprivredni kombajni, str. 138-141. 5
12. Mehanizirana berba plodovitog povrća. Mehanizirana berba rajčice, paprika, lubenica, dinja, krastavaca, graška, mahuna, kukuruza šećerca. Mehanizirana berba višegodišnjeg povrća-šparoge. Bajkin, A. Mehanizacija u povrtarstvu, str. 266-322., Čuljat, M., Barčić, J.: Poljoprivredni kombajni, str. 145-153. 5
13. Agroekološko kartiranje i modeliranje u GIS okruženju. Kartiranje obradom satelitskih snimki. Analitičke tehnike u ekološkom modeliranju. Jurišić, M., Plaščak, I.: Geoinformacijske tehnologije GIS u poljoprivredi i zaštita okoliša, str. 205-213. 6
14. Prezentacije seminarskih radova 7

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme održavanja ispita

20. 9. 2016. (dekanski rok)

14. 11. 2016.

16. 1. 2017.

6. 2. 2017. 

20. 2. 2017. 

24. 4. 2017. 

15. 5. 2017. 

19. 6. 2017. 

3. 7. 2017. 

4. 9. 2017. 

18. 9. 2017.

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

11 sati 

11 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati 

10 sati

 

Konzultacije će se održavati četvrtkom u terminu 9-11 sati.