Modeli proizvodnje povrća

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Boris Ravnjak , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća u staklenicima, plastenicima i na polju, te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Navesti i opisati povrćarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te odabrati tržište proizvoda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Modeli proizvodnje povrća
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Tomislav Vinković
Šifra modula (nastavnički portal): 68906
Diplomski sveučilišni studij/smjer Povrćarstvo i cvjećarstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 30 1 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus,Zagreb
 2. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. Povrćarstvo, udžbenik Agronomskog Fakulteta u Zagrebu, 2002.
 4. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 5. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske d.o.o.
 6. Mandić, M. L. (2003.): Znanost o prehrani: hrana i prehrana u čuvanju zdravlja. Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek.
 7. Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – Poljoprivredni fakultet u Osijeku 

Izborna literatura

 1. Znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju povrćarskih kultura.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Sistematika povrća. Gospodarska i botanička podjela povrća. Razmnožavanje povrćarskih kultura. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo 1
2. Ishrana i gnojidba povrća. Zahtjevi povrća za biljnim hranivima. Iznošenje biljnih hraniva prinosima povrća. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo 1,2
3. Gnojiva i okoliš. Organska gnojiva. Komposti, treset i supstrati u povrćarskoj proizvodnji. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo 1,2
4. Sjeme povrćarskih kultura. Izbor sorte i hibrida. Plodored. Proizvodnja presadnica – modeli proizvodnje u zaštićenim prostorima. 2,3,4
5. Zaštićeni prostori – načini proizvodnje povrća u staklenicima i plastenicima. Održiva i organsko biološka proizvodnja povrća. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo; Parađiković – zaštićeni prostori – staklenici i plastenici. 2,3,4
6. Biološka kontrola bolesti i štetnika u povrćarstvu. Izravno suzbijanje korova i štetnika. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo; Parađiković – zaštićeni prostori – staklenici i plastenici. 5
7. Modeli proizvodnje povrćarskih kultura na otvorenom polju. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo 2,3,4
8. Modeli proizvodnje povrćarskih kultura u zaštićenim prostorima (hidropon, aeropon) Parađiković- Opće i specijalno povrćarstvo 2,3,4
9. Prvi parcijalni ispit  
Terenske vježbe – posjeta OPG-ova 6
10. Modeli proizvodnje rajčice, paprike i patlidžana. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstva; Lešić i sur. – Povrćarstvo. 6
11. Modeli proizvodnje salate, matovilca, rukole, endivije i radiča. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstva; Lešić i sur. – Povrćarstvo. 6,7
12. Modeli proizvodnje špinata, blitve, krastavca, lubenice, dinje i korjenastog povrća. Parađiković- Opće i specijalno povrćarstva; Lešić i sur. – Povrćarstvo. 6,7
13. Biološko-dinamičko povrćarstvo. Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 3,7
14. Permakultura. Kisić- Uvod u ekološku poljoprivredu. 3,7
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

održati će se u kabinetu kod Doc.dr.sc. Tomislav Vinković:

 

17.11.2016. – četvrtak u 10 sati

12.01.2017. – četvrtak u 10 sati

02.02.2017. – četvrtak u 10 sati

16.02.2017. – četvrtak u 10 sati

13.04.2017. – četvrtak u 10 sati

11.05.2017. – četvrtak u 10 sati

22.06.2017. – četvrtak u 10 sati

06.07.2017. – četvrtak u 10 sati

07.09.2017. – četvrtak u 10 sati

20.09.2017. – srijeda u 10 sati – DEKANSKI ROK

21.09.2017. – četvrtak u 10 sati