Navodnjavanje u povrćarstvu i cvjećarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić

Suradnici

doc.dr.sc. Monika Marković

Ciljevi predmeta

Pristupnicima dati spoznaje o značenju sadržaja vode u tlu za povrćarski uzgoj i hortikulturi. Upoznavanje pristupnika sa odvodnjom kao mjerom uređenja zemljišta od suvišnih površinskih i podzemnih voda te načinima i sustavima navodnjavanja u povrćasrkom uzgoju i hortikulturi.

Ishodi učenja

 1. Objasniti problematiku neuređenog vodo zračnog režima u poljoprivrednim tlima
 2. Razumjeti problematiku nedostatka vode u tlu posljedice suše
 3. Izabrati odgovarajući načine navodnjavanja
 4. Odrediti elemente navodnjavanja i upoznavanje sa strojevima za navodnjavanje
 5. Definirati izvor i kvalitetu vode za navodnjavanje
 6. Upoznati specifičnosti navodnjavanja u povrćarstvu i cvjećarstvu
 7. Znati kako se održava sistem za navodnjavanje
 8. Preporučiti navodnjavanje u povrćarstvu i cvjećarstvu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 10%
Pohađanje vježbi 1,2 15%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,8 15%
Seminarski rad - -
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja 2,2 - 60% 0%
Pismeni ispit - 2,2 0% 60%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik)
 2. Madjar, S., Šoštarić, J., (2009): Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Sveučilište J. J. Strossmayer Poljoprivredni fakultet Osijek, Osječko-baranjska županija. Kroomopak d.o.o. Valpovo
 3. Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga)
 4. Kos, Z. (1991): Hidrotehničke melioracije tla Kvaliteta vode za navodnjavanje. Školska knjiga Zagreb
 5. Lešić Ružica, Borošić, J., Butorac, I., Ćustić Mirjana, Poljak, M., Romić, D., (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec
 6. Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Kos, Z. (1991): Hidrotehničke melioracije tla Kvaliteta vode za navodnjavanje. Školska knjiga Zagreb
 7. Navodnjavanje poljoprivrednih kultura
 8. Poljoprivredne melioracije

Izborna literatura

 1. A. M. Micheal (1990): Irrigation Theory and practice. Vikas Publishing house PVT LTD New Delhi
 2. Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb
 3. Kos, Z. (1991): Hidrotehničke melioracije tla Kvaliteta vode za navodnjavanje. Školska knjiga Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Problematika neuređenog vodo-zračnog režima u poljoprivrednom tlu Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 1
2. Višak i nedostatak vode u tlu, pojava suše Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 1, 2
3. Potrebe biljaka za vodom Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 1,2
4. Načini navodnjavanja Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 3
5. Prvi parcijalni ispit 1-3
6. Određivanje izvora i kvalitete vode za navodavanje Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Kos Z. (1991): Hidrotehničke melioracije tla Kvaliteta vode za navodnjavanje. Školska knjiga Zagreb 5
7. Specifičnost povrčarskih kultura prema potrebi za vodom Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 4
8. Navodnjavanje povrćarskih kultura Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) 8
9. Održavanje sustava navodnjavanja 7
Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Kos Z. (1989): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnja i navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb 1989. (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga)  
10. Drugi parcijalni ispit 4-8
11. Navodnjavanje povrća na otvorenom I zaštićenom prostoru Lešić Ružica, Borošić, J., Butorac, I., Ćustić Mirjana, Poljak, M., Romić, D., (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec. Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 8
12. Navodnjavanje u uzgoju cvijeća Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 8
13. Navodnjavanje u oblikovanju krajubraza Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 8
14. Navodnjavanje sportskih terena I parkova Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 8
15. Problem kod navodnjavanja Lešić Ružica, Borošić, J., Butorac, I., Ćustić Mirjana, Poljak, M., Romić, D., (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec. Mađar, S. (1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, Zadrugar, Sarajevo 1986. (udžbenik) Tomić, F. (1988): Navodnjavanje. Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb 1988 (knjiga) Grupa autora : Priručnik za hidrotehničke melioracije II Kolo Navodnjavanje Knjiga 1-6. Društvo za odvodnju i navodnjavanje Hrvatske Zagreb 7,8
Treći parcijalni ispit 7,8

Ispitni rokovi