Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Povrćarstvo i cvjećarstvo » 1. godina » Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća

Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić

Suradnici

Tamara Siber , mag.ing.agr.
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Ciljevi predmeta

Upoznati polaznike diplomskog studija sa sistematikom gljiva, te biologijom, ekologijom i mjerama suzbijanja važnih uzročnika bolesti povrća I cvijeća.

Ishodi učenja

 1. Opisati karakteristike sistematskih jedinica
 2. Identificirati najznačajnije uzročnike bolesti povrćarstvu i cvjećarstvu
 3. Opisati simptome, biologiju i ekologiju uzročnika bolesti
 4. Objasniti utjecaj okolinskih čimbenika i provedene agrotehnike na pojavu bolesti
 5. Usporediti simptome istog uzročnika bolesti na različitim biljnim vrstama
 6. Usporediti mjere zaštite za istu kulturu pri uzgoju na otvorenom i uzgoju u zaštićenom prostoru
 7. Isplanirati provedbu mjera zaštite
 8. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu seminarskog rada

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,6 -
Pohađanje vježbi - -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 20%
seminarski rad 0,4 20%
kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 1,2 60% 0%
završni ispit 1,2 0% 60%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Igric Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, LJ., Barić, K., Čizmić, I. (2004.): Štetočinje povrća. Sveučilište u Zagrebu. Agronomski fakultet, 9-517.
 2. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K. (2010.): Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 3. Ćosić, J., Jurković, D., Vrandečić, K. (2006.): Praktikum iz fitopatologije. www.pfos.hr
 4. Blancard, D. (2000.). Tomato Diseases. INRA. Manson Publishing, 1-210.
 5. Stevenson, W.R., Loria, R., Franc, G.D., Weingartner, D.P. (ed.) (2004.): Compendium of Potato Diseases. APS Press, 1-106.
 6. Schwartz, H.F., Mohan, S. K. (2008.): Compendium of Onioin and Garlic Diseases and Pests. APS Press.
 7. Horst, R.K. (1999.): Compendium of Rose Diseases. APS, St Paul, Minnesota, (5th printing).
 8. Horst, R.K., Nelson, P.E. (1997.): Compendium of Chrysanthemum Diseases. APS, St. Paul, Minnesota.
 9. Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća

Izborna literatura

 1. Glasilo biljne zaštite brojevi od 2001. godine do danas
 2. Daughtrey, L.M., Wick, L.R., Peterson, L.J. (1995.): Compendium of Flowering PoƩed Plant Diseases. APS, St. Paul, Minnesota.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Sistematika gljiva – karakteristike pododjela, razreda, redova i porodica. Ćosić, J., Jurković, D., Vrandečić, K., Praktikum iz fitopatologije. 1
2. Bolesti krumpira- simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski i sur. Štetočinje povrća. Stevenson i sur. (ed.) Compendium of Potato Diseases. 2-7
3. Bolesti plodovitog povrća- simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski i sur. Štetočinje povrća. Blancard, D., Tomato Diseases. 2-7
4. Bolesti tikvenjača- simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski i sur. Štetočinje povrća. 2-7
5. Prvi parcijalni ispit 1-7
6. Bolesti luka, poriluka i češnjaka- simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski i sur. Štetočinje povrća. Schwartz, H.F., Mohan, S. K., Compendium of Onioin and Garlic Diseases and Pests. 2-7
7. Bolesti mahuna, graška i graha- simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski i sur. Štetočinje povrća. 2-7
8. Bolesti salate- simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski i sur. Štetočinje povrća. 2-7
9. Bolesti mrkve i celera- simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Maceljski i sur. Štetočinje povrća. 2-7
10. Drugi parcijalni ispit 2-7
11. Bolesti cvijeća- simptomi, biologija, epidemiologija, mjere zaštite. Jurković, D., Ćosić, J., Vrandečić, K., Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Horst, R.K., Compendium of Rose Diseases. Horst, R.K., Nelson, P.E., Compendium of Chrysanthemum Diseases. 2-7
12. Treći parcijalni ispit 2-7
13. Prezentacije seminarskih radova 8

Ispitni rokovi

15.11.2016. u 9 sati

17.1.2017. u 9 sati

3.2.2017. u 9 sati

21.2.2017. u 9 sati

11.4.2017. u 9 sati

19.5.2017. u 8 i 30 sati

27.6.2017. u 9 sati

11.7.2017. u 9 sati

4.9.2017. u 9 sati

13.9.2017. u 9 sati

20.9.2017. u 9 sati (dekanski rok)