Suvremene metode uzgoja florikulture

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje i determinacija cvjetnih vrsta prema namjeni. Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u suvremenom uzgoju cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Navesti i opisati cvjećarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o dužini vegetacije i metodi proizvodnje
 2. Preporučiti metodu proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje cvijeća
 4. Izabrati i primijeniti određenu metodu proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike cvjetnih vrsta i provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te osigurati pravilnom tehnologijom uzgoja dobru kvalitetu cvijeta ili presadnice

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,0 70% 0%
Seminarski rad 0,2 10%
Usmeni ispit 1,4 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Ingram,D.,Vince-Prue,D.; Gregory,P. (2008): Science and the Garden, University of Cambrige, UK, Royal Horticultural Society, UK, The Scoƫsh Crop Research Institute
 2. Joachim M. (2006): Cvijeće za balkone i terase, Mozaik knjiga Zagreb
 3. Parađiković, N. (2008): Jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje cvijetne vrste i Uzgoj cvijeća u zaštićenom prostoru (predavanja)
 4. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 5. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek 
 6. Vincelj , M. (1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb

Izborna literatura

 1. Doijode,S.D.(2001): Seed Storage of Horticultural Crops,Seed Science,Hort Science,USA Hodges,M.(2003): Postharvest Oxidative Stress in Horticultural Crops,Nova Scotia, Canada
 2. Malais,M.i sur.(1992-2002): Biological Control in Glasshouse, NL
 3. Rogin, Josip: Knjiga o ružama, AGM, Zagreb, 1998.
 4. Skupina autora,The Royal Horticultural Society, UK: Velika ilustrirana enciklopedija Vrt, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005
 5. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju cvjećarskih kultura.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Sistematika cvijeća, Podjela cvjetnih kultura Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/;Vincelj , M. (1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb- odabrana poglavlja 1
2. Razmnožavanje cvjetnih vrsta Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/ 1,3
3. Razmnožavanje cvjetnih vrsta in vitro Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20Florikultura 1,3
4. Uzgoj cvijeća u zaštićenom prostoru Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek. 2
5. Supstrati u hortikulturi Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/;Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek. 2
6. 1. parcijalni ispit  
Jednogodišnje cvijeće (mak, begonija) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/;Ingram, D., Vince-Prue, D.; Gregory, P. (2008): Science and the Garden, University of Cambrige, UK, Royal Horticultural Society, UK, The Scoƫsh Crop Research Institute – odabrana poglavlja 2,3,4,5,6,7
7. Jednogodišnje cvijeće (petunija, kadifica, cinija) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20 Florikultura/; Joachim M. (2006): Cvijeće za balkone i terase, Mozaik knjiga Zagreb- odabrana poglavlja 2,3,4,5,6,7
8. Jednogodišnje cvijeće (salvija, zjevalice, karanfil, ageratum, vodenika) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios. hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20Florikultura/; Joachim M. (2006): Cvijeće za balkone i terase, Mozaik knjiga Zagreb- odabrana poglavlja 2,3,4,5,6,7
9. Dvogodišnje cvijeće (Tratinčica, maćuhica) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20 Florikultura Vincelj , M. (1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb- odabrana poglavlja 2,3,4,5,6,7
10. Dvogodišnje cvijeće (potočnica, zvončić, ruže) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20 Florikultura; Joachim M. (2006): Cvijeće za balkone i terase, Mozaik knjiga Zagreb- odabrana poglavlja 2,3,4,5,6,7
11. Dvogodišnje cvijeće (gerber) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20 Florikultura, Ingram,D.,Vince-Prue,D.; Gregory,P. (2008): Science and the Garden, University of Cambrige, UK, Royal Horticultural Society, UK, The Scoƫsh Crop Research Institute- odabrana poglavlja 2,3,4,5,6,7
12. Dvogodišnje cvijeće (krizantema, alstromerija, gladiola, ljiljani) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/ Ōp/Nastava/Nastava%20Florikultura; Ingram,D.,Vince-Prue,D.; Gregory,P. (2008): Science and the Garden, University of Cambrige, UK, Royal Horticultural Society, UK, The Scoƫsh Crop Research Institute- odabrana poglavlja 2,3,4,5,6,7
13. Dvogodišnje cvijeće (ljiljani, orhideje, fuksija, hortenzija, verbena) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/ Nastava/Nastava%20Florikultura; Vincelj , M. (1995): Cvjećarstvo, Agronomski fakultet Zagreb 2,3,4,5,6,7
14. Geofite Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek hƩp://www.pfos.unios.hr/~dsego/Ōp/Nastava/Nastava%20Florikultura; Power point prezentacija Parađiković; Ingram,D.,Vince-Prue,D.; Gregory,P. (2008): Science and the Garden, University of Cambrige, UK, Royal Horticultural Society, UK, The Scoƫsh Crop Research Institute- odabrana poglavlja 2,3,4,5,6,7
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

Održati će se u kabinetu prof.dr.sc. Nade Parađiković

1.09., 2016.           ponedjeljak u 10 sati

15. rujan, 2016.        ponedjeljak u 10 sati

20. rujan, 2016.       utorak 09 sati                dekanski ispitni rok

3. listopad, 2016.    ponedjeljak u 10 sati

7. studeni, 2016.     ponedjeljak u 10 sati

21.studeni, 2016.   ponedjeljak u 10 sati    izvanredni rok

5. prosinca, 2016.   ponedjeljak u 10 sati

9.siječnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati      izvanredni rok

6.veljače, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

20.veljače, 2017.   ponedjeljak u 10 sati

6.ožujka, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

3.travnja, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

17.travanj, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

8.  svibnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

22. svibnja, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

12. lipanj, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

3. srpanj, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

28. kolovoz, 2017. ponedjeljak u 10 sati

11. rujan, 2017.    ponedjeljak u 10 sati