Stručna praksa

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela i načina proizvodnji povrća i cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ovih tipova biljne proizvodnje.

Ishodi učenja

  1. Navesti i opisati tehnološke metode proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu i načinu proizvodnje
  2. Preporučiti tehnologiju proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
  3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje
  4. Izabrati i primijeniti određenu tehnologiju proizvodnje ili tehnološki postupak u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
  5. Prepoznati bolesti i štetnike navedenih vrsta i provoditi mjere njihovog suzbijanja
  6. Upravljati procesom proizvodnje navedenih vrsta te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
  7. Predvidjeti prinose te odabrati tržište proizvoda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 20%
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 1,6 20%
Dnevnik rada 1,4 60%
Ukupno 6 100%

Ispitni rokovi