Vinogradarstvo i vinarstvo

Diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo (smjerovi Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Opći cilj diplomskog sveučilišnog studija Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja voćarstva, vinogradarstva i vinarstva i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija. Diplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za organizacijske i upravljačke poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Cilj je studentu osigurati dovoljno široku nadogradnju znanja iz područja biotehničkih znanosti da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija u voćarskoj, vinogradarskoj, vinarskoj i rasadničarskoj proizvodnji. Nakon završenog studija, magistri inženjeri će biti sposobni za planiranje i organizaciju voćarske, vinogradarske, vinarske i rasadničke proizvodnje te skladištenje i preradu voća, proizvodnju, njegu, doradu, čuvanje, punjenje vina i stavljanje u promet, normiranje i upravljanje tehnološkim procesima, implementiranje suvremenih znanstvenih spoznaja, integriranje zakonske regulative, integriranje laboratorijskih metoda, te upravljanje ljudskim resursima i strateško odlučivanje. Studij traje dvije godine, a završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova. Akademski naziv: magistar/magistra inženjer/ inženjerka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva Kratica akademskog naziva: mag. ing. agr. Skupovi ishoda učenja diplomskog sveučilišnog studija Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Vinogradarstvo i vinarstvo: 1. Upravljati vinogradarskom proizvodnjom 2. Upravljati rasadničarskom proizvodnjom 3. Organizirati proizvodnju, njegu, doradu, čuvanje, punjenje vina i stavljanje u promet 4. Normirati tehnološke procese u vinogradarskoj, vinarskoj i rasadničarskoj proizvodnji 5. Predlagati mjere edukacije djelatnika i poboljšanje standarda kvalitete proizvodnih procesa 6. Integrirati zakonsku regulativu u proizvodnji grožđa, vina i stavljanja u promet proizvoda 7. Integrirati laboratorijske metode vezane uz analizu grožđa, mošta i vina

Godine studija