Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Zajednička lista izbornih modula

Zajednička lista izbornih modula

Zajednička lista izbornih modula

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Vladimir Ivezić Agrošumarstvo doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
60 10 0 5 0 6
Vlado Guberac Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura Prof.dr.sc. Vlado Guberac
35 40 0 0 0 6
Dinko Jelkić Akvakultura doc.dr.sc. Dinko Jelkić
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
40 15 0 10 10 6
Miroslav Lisjak Analize biljaka izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
60 0 0 0 15 6
Brigita Popović Analize tla i gnojiva izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
30 15 0 0 30 6
Tomislav Vinković Berba i skladištenje povrća i cvijeća izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
dr.sc. Pavo Lucić
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
30 15 0 25 5 6
Siniša Ozimec Biocenoze kopnenih i vodenih staništa izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
55 0 20 0 0 6
Dražen Horvat Biometrika Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
45 0 0 30 0 6
Zoran Škrtić Biometrika u zootehnici Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
50 0 0 25 0 6
Jasenka Ćosić Bolesti povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
40 20 0 0 15 6
Miro Stošić Ekološka poljoprivreda izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
doc.dr.sc. Danijela Samac
Prof.dr.sc. Danijel Jug
60 0 0 15 0 6
Renata Baličević Ekološki prihvatljiva zaštita bilja Prof.dr.sc. Renata Baličević
doc.dr.sc. Marija Ravlić
50 10 5 0 10 6
Ranko Gantner Ekološko krmno bilje izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
40 5 5 25 0 6
Zlatko Puškadija Ekološko pčelarstvo Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
mag.ing.agr. Marin Kovačić
60 0 8 0 7 6
Tomislav Vinković Ekološko povrćarstvo izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
mag.ing.agr. Boris Ravnjak
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
30 15 20 20 0 6
Ivan Štefanić Ekonomika prerade Prof.dr.sc. Ivan Štefanić
45 30 0 0 0 6
Pero Mijić Etologija životinja Prof.dr.sc. Pero Mijić
dr.sc. Maja Gregić
izv.prof.dr.sc. Tina Bobić
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Boris Antunović
30 30 0 15 0 6
Sanda Rašić Fitoekologija doc.dr.sc. Sanda Rašić
45 0 10 20 0 6
Vlado Guberac Gen - banke Prof.dr.sc. Vlado Guberac
mag.ing.agr Vedran Orkić
35 40 0 0 0 6
Ivona Djurkin Kušec Genomika u zootehnici izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
Prof.dr.sc. Goran Kušec
65 10 0 0 0 6
Mladen Jurišić Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
mag.ing.geodet. Dorijan Radočaj
35 15 10 15 0 6
Pavo Baličević Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
45 0 0 30 0 6
Dražen Horvat Informacijske tehnologije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
35 5 0 35 0 6
Boris Đurđević Integrirana gnojidba izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
Prof.dr.sc. Irena Jug
75 0 0 0 0 6
Tihana Teklić Ispitivanje kakvoće sjemena Prof.dr.sc. Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
55 0 0 0 20 6
Brigita Popović Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
40 30 0 0 10 6
Boris Đurđević Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Irena Jug
55 0 0 0 20 6
Ružica Lončarić Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Vesna Vukadinović Kartografija i pedološka daljinska istraživanja Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
50 0 0 0 25 6
Zdenko Lončarić Kompjutorski sustavi odlučivanja Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
45 25 0 0 5 6
Tomislav Vinković Ljekovito i začinsko bilje izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
mag.ing.agr. Boris Ravnjak
35 10 5 20 5 6
Ivica Bošković Lovstvo i kinologija izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
40 0 20 0 15 6
Aleksandar Stanisavljević Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
mag.ing.agr. Dejan Bošnjak
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
70 0 5 0 0 6
Miroslav Lisjak Mehanizmi i metode fitoregulacije izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
doc. dr. sc. Krunoslav Dugalić
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
50 5 10 0 10 6
Pavo Baličević Mehanizmi poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
45 0 0 30 0 6
Boris Lukić Metode i planovi selekcije životinja doc.dr.sc. Boris Lukić
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
45 0 0 30 0 6
Gabriella Kanižai Šarić Mikrobiologija tla izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
40 15 0 0 20 6
Irena Jug Monitoring i zaštita okoliša Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
60 0 0 0 15 6
Davor Kralik Mužnja i muzni uređaji Prof.dr.sc. Davor Kralik
65 0 10 0 0 6
Mirjana Brmež Nematologija Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
mag.ing.agr. Josipa Puškarić
Prof.dr.sc. Ivana Majić
50 0 5 0 20 6
Davor Kralik Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Boris Antunović
65 0 10 0 0 6
Davor Kralik Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Davor Kralik
doc.dr.sc. Đurđica Kovačić
65 0 10 0 0 6
Nikola Raguž Očuvanje animalnih genetskih resursa izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
doc.dr.sc. Boris Lukić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik
Prof.dr.sc. Pero Mijić
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
65 10 0 0 0 6
Mladen Jurišić Održive tehnologije uzgoja bilja Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
60 0 0 15 0 6
Tihana Sudarić Održivi ruralni razvitak prof.dr.sc. Tihana Sudarić
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
Prof.dr.sc. Jadranka Deže
60 15 0 0 0 6
Irena Jug Održivo gospodarenje tlom Prof.dr.sc. Irena Jug
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Danijel Jug
75 0 0 0 0 6
Manda Antunović Oplemenjivanje industrijskog bilja Prof.dr.sc. Manda Antunović
dr.sc. Ivana Varga
50 5 20 0 0 6
Ranko Gantner Oplemenjivanje krmnog bilja izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
40 5 5 25 0 6
Sonja Vila Oplemenjivanje žitarica Prof.dr.sc. Sonja Vila
35 25 0 10 0 6
Ivan Plaščak Osnove digitalnog kartiranja izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
mag.ing.geodet. Dorijan Radočaj
35 15 10 15 0 6
Sanda Rašić Osnove palinologije doc.dr.sc. Sanda Rašić
45 10 0 0 20 6
Jelena Ilić Osnovi bakteriologije i virologije izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
mag.ing.agr. Tamara Siber
60 15 0 0 0 6
Igor Kralik Politika proizvoda i usluga izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
mag.ing.agr. Sanja Jelić Milković
50 25 0 0 0 6
Edita Štefanić Poljoprivredna fitocenologija Prof.dr.sc. Edita Štefanić
doc.dr.sc. Sanda Rašić
45 0 20 0 10 6
Snježana Tolić Poslovne komunikacije i savjetodavni rad izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić
mag. dipl. soc. Olgica Klepač
50 25 0 0 0 6
Tihomir Živić Poslovni strani jezik - Engleski izv.prof.dr.sc Tihomir Živić
30 0 0 45 0 6
Tihomir Živić Poslovni strani jezik - Njemački izv.prof.dr.sc Tihomir Živić
30 0 0 45 0 6
Domagoj Rastija Primijenjena pedologija Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
doc.dr.sc. Vladimir Zebec
60 0 0 0 15 6
Suzana Kristek Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Suzana Kristek
mag.ing.agr. Jurica Jović
55 0 0 0 20 6
Mladen Jurišić Primjena GIS-a u hortikulturi Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
mag.ing.geodet. Dorijan Radočaj
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
50 5 10 10 0 6
Renata Baličević Primjena pesticida u poljoprivredi Prof.dr.sc. Renata Baličević
doc.dr.sc. Marija Ravlić
40 15 5 0 15 6
Dražen Horvat Principi znanstvenog rada Prof.dr.sc. Dražen Horvat
45 30 0 0 0 6
Vesna Vukadinović Procjena pogodnosti zemljišta Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
50 0 0 0 25 6
Renata Baličević Programi zaštite voćaka i vinove loze Prof.dr.sc. Renata Baličević
doc.dr.sc. Marija Ravlić
40 20 5 0 10 6
Luka Šumanovac Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
dr.sc. Domagoj Zimmer
40 0 0 35 0 6
Tihana Sudarić Ruralni turizam prof.dr.sc. Tihana Sudarić
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
60 15 0 0 0 6
Renata Baličević Samonikle jestive i otrovne biljke Prof.dr.sc. Renata Baličević
doc.dr.sc. Marija Ravlić
45 0 0 0 30 6
Ankica Sarajlić Štetnici povrća i cvijeća doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
45 30 0 0 0 6
Emilija Raspudić Štetnici ratarskih kultura Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Prof.dr.sc. Ivana Majić
30 35 0 0 10 6
Mirjana Brmež Štetočine u voćnjacima i vinogradima Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Prof.dr.sc. Renata Baličević
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
60 15 0 0 0 6
Pero Mijić Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima Prof.dr.sc. Pero Mijić
dr.sc. Maja Gregić
izv.prof.dr.sc. Tina Bobić
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
20 30 0 25 0 6
Đuro Banaj Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja Prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
60 0 15 0 0 6
Mato Drenjančević Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
75 0 0 0 0 6
Ružica Lončarić Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Ljubica Ranogajec Suvremene metode obračuna troškova Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
doc.dr.sc. Ana Crnčan
60 15 0 0 0 6
Monika Marković Tehnički sustavi u navodnjavanju doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 0 30 0 6
Đuro Banaj Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada Prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
60 0 15 0 0 6
Irena Rapčan Tehnika spremanja voluminozne krme izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
60 0 15 0 0 6
Vladimir Zebec Terenska istraživanja doc.dr.sc. Vladimir Zebec
Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
25 0 0 0 50 6
Zdenko Lončarić Teški metali u antroposferi Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
doc.dr.sc. Mislav Đidara
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
65 10 0 0 0 6
Aleksandar Stanisavljević Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
mag.ing.agr. Dejan Bošnjak
Doc.dr.sc Alka Turalija
70 0 5 0 0 6
Luka Šumanovac Transportni sustavi u VVV proizvodnji Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
dr.sc. Domagoj Zimmer
Prof.dr.sc. Darko Kiš
55 10 0 10 0 6
Goran Heffer Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Goran Heffer
mag.ing.mech. Ivan Vidaković
50 0 0 25 0 6
Bojan Stipešević Tropske kulture Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Danijel Jug
65 5 0 5 0 6
Ružica Lončarić Tržište i marketing u hortikulturi Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
mag.ing.agr. Sanja Jelić Milković
50 15 0 0 0 6
Drago Kraljević Uporaba i održavanje tehničkih sustava doc.dr.sc. Drago Kraljević
25 20 15 0 15 6
Tomislav Vinković Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
mag.ing.agr. Boris Ravnjak
35 10 5 20 5 6
Ivica Bošković Uzgoj i zaštita divljači izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
40 15 20 0 0 6
Aleksandar Stanisavljević Uzgoj u zaštićenim prostorima Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
mag.ing.agr. Dejan Bošnjak
65 0 10 0 0 6
Vladimir Jukić Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
mag.ing.agr. Toni Kujundžić
mag.ing.agr. Dejan Bošnjak
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
65 0 10 0 0 6
Ivana Majić Zaštita bilja II Prof.dr.sc. Ivana Majić
doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
50 25 0 0 0 6
Jasna Šoštarić Zaštita tla i voda Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 0 30 0 6
Boris Antunović Zdravstvena zaštita životinja Prof.dr.sc. Boris Antunović
75 0 0 0 0 6