Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Zajednička lista izbornih modula

Zajednička lista izbornih modula

Zajednička lista izbornih modula

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Vladimir Ivezić Agrošumarstvo doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
60 10 0 5 0 6
Vlado Guberac Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura Prof.dr.sc. Vlado Guberac
35 40 0 0 0 6
Anđelko Opačak Akvakultura Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
40 15 0 10 10 6
Tihana Teklić Analize biljaka Prof.dr.sc. Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
60 0 0 0 15 6
Brigita Popović Analize tla i gnojiva izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić
30 15 0 0 30 6
Nada Parađiković Berba i skladištenje povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Nada Parađiković
izv.prof.dr.sc. Anita Liška
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
45 15 5 10 0 6
Siniša Ozimec Biocenoze kopnenih i vodenih staništa izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
55 0 20 0 0 6
Dražen Horvat Biometrika Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
45 0 0 30 0 6
Zoran Škrtić Biometrika u zootehnici Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
50 0 0 25 0 6
Jasenka Ćosić Bolesti povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
40 20 0 0 15 6
Miro Stošić Ekološka poljoprivreda izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Đuro Senčić
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
Prof.dr.sc. Danijel Jug
60 0 0 15 0 6
Renata Baličević Ekološki prihvatljiva zaštita bilja izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
50 10 5 0 10 6
Ranko Gantner Ekološko krmno bilje izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
55 0 0 20 0 6
Zlatko Puškadija Ekološko pčelarstvo Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
mag.ing.agr. Marin Kovačić
60 0 8 0 7 6
Tomislav Vinković Ekološko povrćarstvo izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Prof.dr.sc. Nada Parađiković
35 10 10 20 0 6
Ivan Štefanić Ekonomika prerade Prof.dr.sc. Ivan Štefanić
45 30 0 0 0 6
Pero Mijić Etologija životinja Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Boris Antunović
30 30 0 15 0 6
Edita Štefanić Fitoekologija Prof.dr.sc. Edita Štefanić
45 15 5 0 10 6
Vlado Guberac Gen - banke Prof.dr.sc. Vlado Guberac
mag.ing.agr Vedran Orkić
35 40 0 0 0 6
Ivona Djurkin Kušec Genomika u zootehnici izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
Prof.dr.sc. Goran Kušec
65 10 0 0 0 6
Mladen Jurišić Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
35 15 10 15 0 6
Pavo Baličević Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
45 0 0 30 0 6
Dražen Horvat Informacijske tehnologije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
35 5 0 35 0 6
Boris Đurđević Integrirana gnojidba izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
Prof.dr.sc. Irena Jug
75 0 0 0 0 6
Tihana Teklić Ispitivanje kakvoće sjemena Prof.dr.sc. Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
55 0 0 0 20 6
Krunoslav Karalić Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
40 30 0 0 5 6
Boris Đurđević Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Irena Jug
55 0 0 0 20 6
Ružica Lončarić Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Vesna Vukadinović Kartografija i pedološka daljinska istraživanja Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
50 0 0 0 25 6
Zdenko Lončarić Kompjutorski sustavi odlučivanja Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
45 25 0 0 5 6
Nada Parađiković Ljekovito i začinsko bilje Prof.dr.sc. Nada Parađiković
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
35 10 5 20 5 6
Ivica Bošković Lovstvo i kinologija izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
40 20 0 0 15 6
Aleksandar Stanisavljević Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
mag.ing.agr. Dejan Bošnjak
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
70 0 5 0 0 6
Miroslav Lisjak Mehanizmi i metode fitoregulacije izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
50 5 10 0 10 6
Pavo Baličević Mehanizmi poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
45 0 0 30 0 6
Nikola Raguž Metode i planovi selekcije životinja izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
doc.dr.sc. Boris Lukić
45 0 0 30 0 6
Gabriella Kanižai Šarić Mikrobiologija tla izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
50 0 0 0 25 6
Irena Jug Monitoring i zaštita okoliša Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
60 0 0 0 15 6
Davor Kralik Mužnja i muzni uređaji Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
65 0 10 0 0 6
Mirjana Brmež Nematologija Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
45 0 0 0 30 6
Davor Kralik Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Boris Antunović
65 0 10 0 0 6
Davor Kralik Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Davor Kralik
dr.sc. Đurđica Kovačić
65 0 10 0 0 6
Nikola Raguž Očuvanje animalnih genetskih resursa izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
doc.dr.sc. Boris Lukić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik
Prof.dr.sc. Pero Mijić
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
60 10 0 5 0 6
Mladen Jurišić Održive tehnologije uzgoja bilja Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
60 0 0 15 0 6
Tihana Sudarić Održivi ruralni razvitak izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže
60 15 0 0 0 6
Irena Jug Održivo gospodarenje tlom Prof.dr.sc. Irena Jug
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Danijel Jug
75 0 0 0 0 6
Manda Antunović Oplemenjivanje industrijskog bilja Prof.dr.sc. Manda Antunović
dr.sc. Ivana Varga
45 10 20 0 0 6
Ranko Gantner Oplemenjivanje krmnog bilja izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
65 5 0 5 0 6
Sonja Vila Oplemenjivanje žitarica Prof.dr.sc. Sonja Vila
35 25 0 15 0 6
Mladen Jurišić Osnove digitalnog kartiranja Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
35 15 10 15 0 6
Edita Štefanić Osnove palinologije Prof.dr.sc. Edita Štefanić
45 0 0 0 30 6
Jelena Ilić Osnovi bakteriologije i virologije izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
40 35 0 0 0 6
Igor Kralik Politika proizvoda i usluga izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
50 25 0 0 0 6
Edita Štefanić Poljoprivredna fitocenologija Prof.dr.sc. Edita Štefanić
45 0 20 0 10 6
Snježana Tolić Poslovne komunikacije i savjetodavni rad izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić
50 25 0 0 0 6
Tihomir Živić Poslovni strani jezik - Engleski Doc.dr.sc Tihomir Živić
30 45 0 0 0 6
Tihomir Živić Poslovni strani jezik - Njemački Doc.dr.sc Tihomir Živić
30 45 0 0 0 6
Domagoj Rastija Primijenjena pedologija Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
Doc.dr.sc. Vladimir Zebec
60 0 0 0 15 6
Suzana Kristek Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Suzana Kristek
mag.ing.agr. Jurica Jović
55 0 0 0 20 6
Mladen Jurišić Primjena GIS-a u hortikulturi Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
50 5 10 10 0 6
Renata Baličević Primjena pesticida u poljoprivredi izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
40 15 5 0 15 6
Dražen Horvat Principi znanstvenog rada Prof.dr.sc. Dražen Horvat
45 30 0 0 0 6
Vesna Vukadinović Procjena pogodnosti zemljišta Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
50 0 0 0 25 6
Renata Baličević Programi zaštite voćaka i vinove loze izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
40 20 5 0 10 6
Luka Šumanovac Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
mag.ing.agr. Domagoj Zimmer
40 35 0 0 0 6
Tihana Sudarić Ruralni turizam izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
60 15 0 0 0 6
Renata Baličević Samonikle jestive i otrovne biljke izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
45 0 0 0 30 6
Emilija Raspudić Štetnici povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
45 25 0 0 5 6
Emilija Raspudić Štetnici ratarskih kultura Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
30 35 0 0 10 6
Mirjana Brmež Štetočine u voćnjacima i vinogradima Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
75 0 0 0 0 6
Pero Mijić Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima Prof.dr.sc. Pero Mijić
doc.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
20 30 0 25 0 6
Đuro Banaj Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja Prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
65 0 10 0 0 6
Mato Drenjančević Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
70 0 5 0 0 6
Ružica Lončarić Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Ljubica Ranogajec Suvremene metode obračuna troškova Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
dr.sc. Ana Crnčan
60 15 0 0 0 6
Jasna Šoštarić Tehnički sustavi u navodnjavanju Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 0 30 0 6
Đuro Banaj Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada Prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
65 0 0 10 0 6
Irena Rapčan Tehnika spremanja voluminozne krme izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
60 0 10 5 0 6
Domagoj Rastija Terenska istraživanja Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
Doc.dr.sc. Vladimir Zebec
25 0 0 0 50 6
Zdenko Lončarić Teški metali u antroposferi Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
65 10 0 0 0 6
Aleksandar Stanisavljević Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
mag.ing.agr. Dejan Bošnjak
dipl.ing. Alka Turalija
70 0 5 0 0 6
Luka Šumanovac Transportni sustavi u VVV proizvodnji Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
mag.ing.agr. Domagoj Zimmer
Prof.dr.sc. Darko Kiš
55 10 0 10 0 6
Goran Heffer Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Goran Heffer
50 0 0 25 0 6
Bojan Stipešević Tropske kulture Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
doc.dr.sc. Bojana Brozović
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Danijel Jug
65 5 0 5 0 6
Ružica Lončarić Tržište i marketing u hortikulturi izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Drago Kraljević Uporaba i održavanje tehničkih sustava doc.dr.sc. Drago Kraljević
25 20 15 0 15 6
Nada Parađiković Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru Prof.dr.sc. Nada Parađiković
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
40 5 10 20 0 6
Tihomir Florijančić Uzgoj i zaštita divljači Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
40 15 20 0 0 6
Aleksandar Stanisavljević Uzgoj u zaštićenim prostorima Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
mag.ing.agr. Dejan Bošnjak
65 0 10 0 0 6
Vladimir Jukić Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
mag.ing.agr. Toni Kujundžić
mag.ing.agr. Dejan Bošnjak
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
75 0 0 0 0 6
Ivana Majić Zaštita bilja II izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
65 10 0 0 0 6
Jasna Šoštarić Zaštita tla i voda Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 0 30 0 6
Boris Antunović Zdravstvena zaštita životinja Prof.dr.sc. Boris Antunović
75 0 0 0 0 6