Zajednička lista izbornih modula - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zajednička lista izbornih modula - Izborni moduli

Izborni moduli

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
Agrošumarstvo doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
60 10 0 5 0 6
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura Prof.dr.sc. Vlado Guberac
35 40 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
Akvakultura Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
40 15 0 10 10 6
Prof.dr.sc. Tihana Teklić
Analize biljaka Prof.dr.sc. Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
60 0 0 0 15 6
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Analize tla i gnojiva izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
30 15 0 0 30 6
Prof.dr.sc. Nada Parađiković
Berba i skladištenje povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Nada Parađiković
izv.prof.dr.sc. Anita Liška
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
45 15 5 10 0 6
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
Biocenoze kopnenih i vodenih staništa izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
55 0 20 0 0 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Biometrika Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
Biometrika u zootehnici Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
50 0 0 25 0 6
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Bolesti povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
40 20 0 0 15 6
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Ekološka poljoprivreda izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
Prof.dr.sc. Danijel Jug
Prof.dr.sc. Đuro Senčić
60 0 0 15 0 6
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
Ekološki prihvatljiva zaštita bilja izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
50 10 5 0 10 6
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Ekološko krmno bilje izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
55 0 0 20 0 6
Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Ekološko pčelarstvo Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Marin Kovačić , mag.ing.agr.
60 0 8 0 7 6
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Ekološko povrćarstvo izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Prof.dr.sc. Nada Parađiković
35 10 10 20 0 6
Prof.dr.sc. Ivan Štefanić
Ekonomika prerade Prof.dr.sc. Ivan Štefanić
45 30 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Etologija životinja Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
30 30 0 15 0 6
Prof.dr.sc. Edita Štefanić
Fitoekologija Prof.dr.sc. Edita Štefanić
45 15 5 0 10 6
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Gen - banke Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Vedran Orkić , mag.ing.agr
35 40 0 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Genomika u zootehnici izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Prof.dr.sc. Goran Kušec
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
65 10 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
35 15 10 15 0 6
Prof.dr.sc. Pavo Baličević
Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Informacijske tehnologije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
35 5 0 35 0 6
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Integrirana gnojidba izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Irena Jug
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
75 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Tihana Teklić
Ispitivanje kakvoće sjemena Prof.dr.sc. Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
55 0 0 0 20 6
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić
Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
40 30 0 0 5 6
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Irena Jug
55 0 0 0 20 6
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
Kartografija i pedološka daljinska istraživanja Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
50 0 0 0 25 6
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Kompjutorski sustavi odlučivanja Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
45 25 0 0 5 6
Prof.dr.sc. Nada Parađiković
Ljekovito i začinsko bilje Prof.dr.sc. Nada Parađiković
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
35 10 5 20 5 6
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Lovstvo i kinologija izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
40 20 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
70 0 5 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Mehanizmi i metode fitoregulacije izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
50 5 10 0 10 6
Prof.dr.sc. Pavo Baličević
Mehanizmi poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
45 0 0 30 0 6
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
Metode i planovi selekcije životinja izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
doc.dr.sc. Boris Lukić
45 0 0 30 0 6
izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
Mikrobiologija tla izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
50 0 0 0 25 6
Prof.dr.sc. Irena Jug
Monitoring i zaštita okoliša Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
60 0 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Mužnja i muzni uređaji Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
65 0 10 0 0 6
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Nematologija Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
45 0 0 0 30 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Boris Antunović
65 0 10 0 0 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Davor Kralik
dr.sc. Đurđica Kovačić
65 0 10 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
Očuvanje animalnih genetskih resursa izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
doc.dr.sc. Boris Lukić
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Pero Mijić
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
60 10 0 5 0 6
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Održive tehnologije uzgoja bilja Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
60 0 0 15 0 6
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
Održivi ruralni razvitak izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
60 15 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Irena Jug
Održivo gospodarenje tlom Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Danijel Jug
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
75 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Manda Antunović
Oplemenjivanje industrijskog bilja Prof.dr.sc. Manda Antunović
dr.sc. Ivana Varga
45 10 20 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Oplemenjivanje krmnog bilja izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
65 5 0 5 0 6
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Oplemenjivanje žitarica Prof.dr.sc. Sonja Vila
35 25 0 15 0 6
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Osnove digitalnog kartiranja Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
35 15 10 15 0 6
Prof.dr.sc. Edita Štefanić
Osnove palinologije Prof.dr.sc. Edita Štefanić
45 0 0 0 30 6
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
Osnovi bakteriologije i virologije izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
40 35 0 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
Politika proizvoda i usluga izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Edita Štefanić
Poljoprivredna fitocenologija Prof.dr.sc. Edita Štefanić
45 0 20 0 10 6
izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić
Poslovne komunikacije i savjetodavni rad izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić
50 25 0 0 0 6
Tihomir Živić , Doc.dr.sc
Poslovni strani jezik - Engleski Tihomir Živić , Doc.dr.sc
30 45 0 0 0 6
Tihomir Živić , Doc.dr.sc
Poslovni strani jezik - Njemački Tihomir Živić , Doc.dr.sc
30 45 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
Primijenjena pedologija Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
Vladimir Zebec , Doc.dr.sc.
60 0 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Suzana Kristek
Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Suzana Kristek
Jurica Jović , mag.ing.agr.
55 0 0 0 20 6
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Primjena GIS-a u hortikulturi Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
50 5 10 10 0 6
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
Primjena pesticida u poljoprivredi izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
40 15 5 0 15 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Principi znanstvenog rada Prof.dr.sc. Dražen Horvat
45 30 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
Procjena pogodnosti zemljišta Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
50 0 0 0 25 6
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
Programi zaštite voćaka i vinove loze izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
40 20 5 0 10 6
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
40 35 0 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
Ruralni turizam izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
60 15 0 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
Samonikle jestive i otrovne biljke izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
dr.sc. Marija Ravlić
45 0 0 0 30 6
Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Štetnici povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
45 25 0 0 5 6
Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Štetnici ratarskih kultura Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
30 35 0 0 10 6
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Štetočine u voćnjacima i vinogradima Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
75 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima Prof.dr.sc. Pero Mijić
doc.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
20 30 0 25 0 6
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja Prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
65 0 10 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
70 0 5 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
Suvremene metode obračuna troškova Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
dr.sc. Ana Crnčan
60 15 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
Tehnički sustavi u navodnjavanju Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada Prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
65 0 0 10 0 6
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
Tehnika spremanja voluminozne krme izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
60 0 10 5 0 6
Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
Terenska istraživanja Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
Vladimir Zebec , Doc.dr.sc.
25 0 0 0 50 6
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Teški metali u antroposferi Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Marcela Šperanda
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
65 10 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Alka Turalija , dipl.ing.
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
70 0 5 0 0 6
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Transportni sustavi u VVV proizvodnji Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Prof.dr.sc. Darko Kiš
Domagoj Zimmer , mag.ing.agr.
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
55 10 0 10 0 6
Prof.dr.sc. Goran Heffer
Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Goran Heffer
50 0 0 25 0 6
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
Tropske kulture Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Danijel Jug
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
65 5 0 5 0 6
izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Tržište i marketing u hortikulturi izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
doc.dr.sc. Drago Kraljević
Uporaba i održavanje tehničkih sustava doc.dr.sc. Drago Kraljević
25 20 15 0 15 6
Prof.dr.sc. Nada Parađiković
Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru Prof.dr.sc. Nada Parađiković
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
40 5 10 20 0 6
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Uzgoj i zaštita divljači Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
40 15 20 0 0 6
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Uzgoj u zaštićenim prostorima Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
65 0 10 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Toni Kujundžić , mag.ing.agr.
75 0 0 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
Zaštita bilja II izv.prof.dr.sc. Ivana Majić
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
izv.prof.dr.sc. Renata Baličević
65 10 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
Zaštita tla i voda Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Zdravstvena zaštita životinja Prof.dr.sc. Boris Antunović
75 0 0 0 0 6