Zajednička lista izbornih modula - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Zajednička lista izbornih modula - Izborni moduli

Izborni moduli

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
Agrošumarstvo doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
60 10 0 5 0 6
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura Prof.dr.sc. Vlado Guberac
35 40 0 0 0 6
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
Akvakultura doc.dr.sc. Dinko Jelkić
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
40 15 0 10 10 6
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Analize biljaka izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
60 0 0 0 15 6
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Analize tla i gnojiva izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
30 15 0 0 30 6
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Berba i skladištenje povrća i cvijeća izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
dr.sc. Pavo Lucić
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
30 15 0 25 5 6
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
Biocenoze kopnenih i vodenih staništa izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
Prof.dr.sc. Anđelko Opačak
doc.dr.sc. Dinko Jelkić
55 0 20 0 0 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Biometrika Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
Biometrika u zootehnici Prof.dr.sc. Zoran Škrtić
50 0 0 25 0 6
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Bolesti povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
40 20 0 0 15 6
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Ekološka poljoprivreda izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Prof.dr.sc. Danijel Jug
doc.dr.sc. Danijela Samac
60 0 0 15 0 6
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Ekološki prihvatljiva zaštita bilja Prof.dr.sc. Renata Baličević
doc.dr.sc. Marija Ravlić
50 10 5 0 10 6
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Ekološko krmno bilje izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
40 5 5 25 0 6
Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Ekološko pčelarstvo Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Marin Kovačić , mag.ing.agr.
60 0 8 0 7 6
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Ekološko povrćarstvo izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
30 15 20 20 0 6
Prof.dr.sc. Ivan Štefanić
Ekonomika prerade Prof.dr.sc. Ivan Štefanić
45 30 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Etologija životinja Prof.dr.sc. Pero Mijić
Prof.dr.sc. Boris Antunović
dr.sc. Maja Gregić
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
izv.prof.dr.sc. Tina Bobić
30 30 0 15 0 6
doc.dr.sc. Sanda Rašić
Fitoekologija doc.dr.sc. Sanda Rašić
45 0 10 20 0 6
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Gen - banke Prof.dr.sc. Vlado Guberac
Vedran Orkić , mag.ing.agr
35 40 0 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Genomika u zootehnici izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Prof.dr.sc. Goran Kušec
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
65 10 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.
35 15 10 15 0 6
Prof.dr.sc. Pavo Baličević
Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Informacijske tehnologije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
35 5 0 35 0 6
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Integrirana gnojidba izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Irena Jug
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
75 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Tihana Teklić
Ispitivanje kakvoće sjemena Prof.dr.sc. Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. Vlado Guberac
55 0 0 0 20 6
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
40 30 0 0 10 6
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Irena Jug
55 0 0 0 20 6
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
Kartografija i pedološka daljinska istraživanja Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
50 0 0 0 25 6
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Kompjutorski sustavi odlučivanja Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
45 25 0 0 5 6
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Ljekovito i začinsko bilje izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
35 10 5 20 5 6
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Lovstvo i kinologija izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
40 0 20 0 15 6
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
70 0 5 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Mehanizmi i metode fitoregulacije izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Krunoslav Dugalić , doc. dr. sc.
50 5 10 0 10 6
Prof.dr.sc. Pavo Baličević
Mehanizmi poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Pavo Baličević
45 0 0 30 0 6
doc.dr.sc. Boris Lukić
Metode i planovi selekcije životinja doc.dr.sc. Boris Lukić
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
45 0 0 30 0 6
izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
Mikrobiologija tla izv.prof.dr.sc. Gabriella Kanižai Šarić
40 15 0 0 20 6
Prof.dr.sc. Irena Jug
Monitoring i zaštita okoliša Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
60 0 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Mužnja i muzni uređaji Prof.dr.sc. Davor Kralik
65 0 10 0 0 6
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Nematologija Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Prof.dr.sc. Ivana Majić
Josipa Puškarić , mag.ing.agr.
50 0 5 0 20 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji Prof.dr.sc. Davor Kralik
Prof.dr.sc. Boris Antunović
65 0 10 0 0 6
Prof.dr.sc. Davor Kralik
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi Prof.dr.sc. Davor Kralik
doc.dr.sc. Đurđica Kovačić
65 0 10 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
Očuvanje animalnih genetskih resursa izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž
doc.dr.sc. Boris Lukić
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Pero Mijić
doc.dr.sc. Vladimir Margeta
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
65 10 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Održive tehnologije uzgoja bilja Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
60 0 0 15 0 6
Tihana Sudarić , prof.dr.sc.
Održivi ruralni razvitak Tihana Sudarić , prof.dr.sc.
Prof.dr.sc. Jadranka Deže
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
60 15 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Irena Jug
Održivo gospodarenje tlom Prof.dr.sc. Irena Jug
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
Prof.dr.sc. Danijel Jug
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
75 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Manda Antunović
Oplemenjivanje industrijskog bilja Prof.dr.sc. Manda Antunović
dr.sc. Ivana Varga
50 5 20 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Oplemenjivanje krmnog bilja izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
40 5 5 25 0 6
Prof.dr.sc. Sonja Vila
Oplemenjivanje žitarica Prof.dr.sc. Sonja Vila
35 25 0 10 0 6
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
Osnove digitalnog kartiranja izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.
35 15 10 15 0 6
doc.dr.sc. Sanda Rašić
Osnove palinologije doc.dr.sc. Sanda Rašić
45 10 0 0 20 6
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
Osnovi bakteriologije i virologije izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
Tamara Siber , mag.ing.agr.
60 15 0 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
Politika proizvoda i usluga izv.prof.dr.sc. Igor Kralik
Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Edita Štefanić
Poljoprivredna fitocenologija Prof.dr.sc. Edita Štefanić
doc.dr.sc. Sanda Rašić
45 0 20 0 10 6
izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić
Poslovne komunikacije i savjetodavni rad izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić
Olgica Klepač , mag. dipl. soc.
50 25 0 0 0 6
Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc
Poslovni strani jezik - Engleski Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc
30 0 0 45 0 6
Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc
Poslovni strani jezik - Njemački Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc
30 0 0 45 0 6
Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
Primijenjena pedologija Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
doc.dr.sc. Vladimir Zebec
60 0 0 0 15 6
Prof.dr.sc. Suzana Kristek
Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća Prof.dr.sc. Suzana Kristek
Jurica Jović , mag.ing.agr.
55 0 0 0 20 6
Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Primjena GIS-a u hortikulturi Prof.dr.sc. Mladen Jurišić
Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.
izv.prof.dr.sc. Ivan Plaščak
50 5 10 10 0 6
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Primjena pesticida u poljoprivredi Prof.dr.sc. Renata Baličević
doc.dr.sc. Marija Ravlić
40 15 5 0 15 6
Prof.dr.sc. Dražen Horvat
Principi znanstvenog rada Prof.dr.sc. Dražen Horvat
45 30 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
Procjena pogodnosti zemljišta Prof.dr.sc. Vesna Vukadinović
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević
50 0 0 0 25 6
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Programi zaštite voćaka i vinove loze Prof.dr.sc. Renata Baličević
doc.dr.sc. Marija Ravlić
40 20 5 0 10 6
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
dr.sc. Domagoj Zimmer
40 0 0 35 0 6
Tihana Sudarić , prof.dr.sc.
Ruralni turizam Tihana Sudarić , prof.dr.sc.
Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić
60 15 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Samonikle jestive i otrovne biljke Prof.dr.sc. Renata Baličević
doc.dr.sc. Marija Ravlić
45 0 0 0 30 6
doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
Štetnici povrća i cvijeća doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
45 30 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Štetnici ratarskih kultura Prof.dr.sc. Emilija Raspudić
Prof.dr.sc. Ivana Majić
30 35 0 0 10 6
Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
Štetočine u voćnjacima i vinogradima Prof.dr.sc. Mirjana Brmež
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
Prof.dr.sc. Renata Baličević
60 15 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Pero Mijić
Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima Prof.dr.sc. Pero Mijić
izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec
dr.sc. Maja Gregić
Prof.dr.sc. Mirjana Baban
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
izv.prof.dr.sc. Tina Bobić
Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
20 30 0 25 0 6
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja Prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
60 0 15 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
75 0 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
Suvremene metode obračuna troškova Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec
doc.dr.sc. Ana Crnčan
60 15 0 0 0 6
doc.dr.sc. Monika Marković
Tehnički sustavi u navodnjavanju doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Đuro Banaj
Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada Prof.dr.sc. Đuro Banaj
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
60 0 15 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
Tehnika spremanja voluminozne krme izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
60 0 15 0 0 6
doc.dr.sc. Vladimir Zebec
Terenska istraživanja doc.dr.sc. Vladimir Zebec
Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
25 0 0 0 50 6
Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
Teški metali u antroposferi Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
doc.dr.sc. Mislav Đidara
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
doc.dr.sc. Vladimir Ivezić
Prof.dr.sc. Zvonko Antunović
65 10 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Alka Turalija , Doc.dr.sc
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
70 0 5 0 0 6
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Transportni sustavi u VVV proizvodnji Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Prof.dr.sc. Darko Kiš
dr.sc. Domagoj Zimmer
doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić
55 10 0 10 0 6
Prof.dr.sc. Goran Heffer
Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva Prof.dr.sc. Goran Heffer
Ivan Vidaković , mag.ing.mech.
50 0 0 25 0 6
Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
Tropske kulture Prof.dr.sc. Bojan Stipešević
doc.dr.sc. Bojana Brozović
Prof.dr.sc. Danijel Jug
65 5 0 5 0 6
Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Tržište i marketing u hortikulturi Prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Sanja Jelić Milković , mag.ing.agr.
50 15 0 0 0 6
doc.dr.sc. Drago Kraljević
Uporaba i održavanje tehničkih sustava doc.dr.sc. Drago Kraljević
25 20 15 0 15 6
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
dr.sc. Monika Tkalec Kojić
35 10 5 20 5 6
izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Uzgoj i zaštita divljači izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
40 15 20 0 0 6
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Uzgoj u zaštićenim prostorima Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
65 0 10 0 0 6
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo izv.prof.dr.sc. Vladimir Jukić
Prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević
Dejan Bošnjak , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević
Toni Kujundžić , mag.ing.agr.
65 0 10 0 0 6
Prof.dr.sc. Ivana Majić
Zaštita bilja II Prof.dr.sc. Ivana Majić
doc.dr.sc. Ankica Sarajlić
izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić
50 25 0 0 0 6
Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
Zaštita tla i voda Prof.dr.sc. Jasna Šoštarić
doc.dr.sc. Monika Marković
45 0 0 30 0 6
Prof.dr.sc. Boris Antunović
Zdravstvena zaštita životinja Prof.dr.sc. Boris Antunović
75 0 0 0 0 6