Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike o osnovama sjemenske proizvodnje i primjeni agrotehničkih zahvata u proizvodnji sjemena važnijih ratarskih vrsta.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati sjemenske kategorije i načine njihove proizvodnje
 2. Provesti postupak aprobacije sjemenskih usjeva
 3. Razlikovati specifičnosti sjemenske proizvodnje ovisno o biljnoj vrsti
 4. Primjeniti odgovarajuće agrotehničke zahvate u sjemenskoj proizvodnji ratarskih kultura
 5. Analizirati probleme sjemenske proizvodnje povezane s primjenom agrotehničkih mjera
 6. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz sjemenarstva

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Vlado Guberac
Šifra modula (nastavnički portal): 68970
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi, domaću zadaću, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Guberac, V. (2000): Sjemenarstvo ratarskih kultura. Skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 83 stranice.
 2. Milošević, M., Kobiljski, B. (2011): Semenarstvo I-III. Monografija. Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Novi Sad.
 3. Black, M, Bewley Derek J., Halmer, P (2008): The Encyclopedia of Seeds.CABI International.
 4. Babasaheb B. Desai (2004): Seeds Handbook. Marcel Dekker, Inc.
 5. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Plod i sjeme; tipovi razmnažanja; samooplodne i stranooplodne vrste, građa sjemenke jednosupnica i dvosupnica Babasaheb, Seeds Handbook, str. 7-30; 51-88. Black i sur. The Encyclopedia of Seeds. 1
2. Sjemenske proizvodnja samooplodnog bilja. Babasaheb, Seeds Handbook, str. 111-139. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo II, str. 11-88. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura str. 50-70. 2-5
3. Sjemenske proizvodnja stranooplodnog bilja. Babasaheb, Seeds Handbook, str. 139-164. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo II, str. 89-193. Guberac, Sjemenarstvo ratarskih kultura str. 50-70. 2-5
4. Sortni pokusi i priznavanje sorti i hibrida, sortne liste. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo I, str. 36-60. 2-5
5. Sjemenarstvo strnih žitarica. Milošević i Kobiljski, Semenarstvi II, str. 11-83. 2-5
6. Sjemenarstvo kukuruza. Milošević i Kobiljski, Semenarstvi II, str. 89-186. 2-5
7. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi

9.11.2016.

18.1.2017.

8.2.2017.

22.2.2017.

19.4.2017.

17.5.2017.

28.6.2017.

12.7.2017.

6.9.2017.

27.9.2017.

Svi ispiti održavaju se u 9 sati i uvijek srijedom.