Akvakultura

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Dinko Jelkić

Suradnici

Prof.dr.sc. Anđelko Opačak

Ciljevi predmeta

Polaznike diplomskog studija upoznati sa suvremenim dostignućima u tehnologiji uzgoja riba i drugih akvatičnih organizama u različitim sustavima uzgoja.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati značaj i ulogu akvakulture u Svijetu u proizvoljni ljudske hrane
 2. Opisati i povezati postupke u tehnologiji uzgoja akvatičnih organizama u marikulturi
 3. Opisati i povezati postupke u tehnologiji uzgoja riba u slatkovodnoj akvakulturi
 4. Prikazati postupak uzgoja žive hrane za akvatične organizme
 5. Analizirati i predvidjeti utjecaj akvakulture na okoliš i objasniti metode umanjivanja štetnog utjecaja
 6. Razmotriti i klasificirati kombinirani uzgoj riba, biljaka i životinja, objasniti prednosti i nedostatke ovog načina uzgoja
 7. Definirati opremu jednog recirkulacijskog sustava i prepoznati funkciju svakog uređaja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20 %
Seminarski rad 0,6 20 %
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 60 %  
Završni ispit 0,8   60 %
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Adamek, Z. (2005): Uzgoj salmonidnih riba. U: Bogut, I., Horvath, L., Zdenek, A., katavić, I. (2005): Ribogojstvo. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek, 223-305.
 2. Bojčić, C. I sur. (1982): Slatkovodno ribarstvo. Jumena, Zagreb.
 3. Katavić, I. (2005): Marikultura. U: Bogut, I., Horvath, L., Zdenek, A., katavić, I. (2005): Ribogojstvo. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek,
 4. Timmons, M. B., Ebeling, J. M. (2007): Recirculating Aquaculture. Cayuga Aqua Ventures, Ithaca.
 5. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995): Ribarstvo. Nakladni zavod Globus. Zagreb
 6. Akvakultura

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
Akvakultura u RH i Svijetu Katavić (2005): Marikultura, 356-364  
Principi uzgoja akvatičnih organizama u slatkim i slanim vodama Katavić (2005): Marikultura, 366- 370 Treer (1995): Ribarstvo, 370-372 2
2. Kavezni uzgoj tune, lubina i komarče Katavić (2005): Marikultura, 391-399, 408-417, 459 – 465 Treer (1995): Ribarstvo, 378-381 2,5
3. Uzgoj školjkaša Katavić (2005): Marikultura, 399 – 406, 502 – 505 Treer (1995): Ribarstvo, 381-386 2
Uzgoj morskih rakova Katavić (2005): Marikultura, 505-506 2
4. Uzgoj žive hrane u marikulturi Katavić (2005): Marikultura, 430-439 4
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,4,5
Tehnologija uzgoja riba u slatkovodnoj akvakulturi Adamek (2005): Uzgoj salmonidnih riba, 297-305 Treer (1995): Ribarstvo, 323-330 3
7. Recirkulacijski sustav, oprema i principi rada Timmons i Ebeling (2007): Recirculating Aquaculture, 116-123, 183-191, 329-363, 439-447 7
8. Uzgoj jegulja, somova i jesetri Treer (1995): Ribarstvo, 386-407 3
9. Uzgoj ranih stadija riba u recirkulacijskom sustavu Katavić (2005): Marikultura, 444- 448  
10. Drugi parcijalni ispit 3
11. Termalna akvakultura Bojčić, C. I sur. (1982): Slatkovodno ribarstvo. 396-402 3
12. Kavezni uzgoj u jezerima Treer (1995): Ribarstvo, 386-407 3, 5
13. Kombinirani uzgoj (hortikultura – akvakultura, perad – riba, svinja – riba, govedo – riba) Bojčić, C. I sur. (1982): Slatkovodno ribarstvo. 402-403. 6
14. Prezentacija seminarskih radova  
15. Treći parcijalni ispit 3,5,6,7

Ispitni rokovi

17. studenoga 2016. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

19. siječnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

2. veljače 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

23. veljače 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

13. travnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

11. svibnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

15. lipnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

6. srpnja 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

31. kolovoza 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

14. rujna 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.

20. rujna 2017. godine u 9:00 sati u kabinetu profesora soba 139, prvi kat.