Analize tla i gnojiva

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Brigita Popović

Suradnici

doc.dr.sc. Vladimir Ivezić

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s analizama tla i gnojiva koje omogućavaju usporedbu rezultata različitih analiza na istim i različitim uzorcima. Nadogradnja znanja o usvojenoj metodici analize tla i gnojiva te interpretacije dobivenih rezultata.

Očekivani ishodi učenja za predmet

 1. Identificirati analize tla koje se koriste u RH.
 2. Identificirati metode analize tla koje se koriste u svijetu.
 3. Identificirati postojeće analize organskih i mineralnih gnojiva.
 4. Interpretirati dobivene rezultate.
 5. Izrada seminara s detaljnom interpretacijom rezultat uže grupe analiza.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata

Naziv modula: Analiza tla i gnojiva
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović
Šifra modula (nastavnički portal): 69000
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 30 1,0 10
Pohađanje vježbi 30 1,0 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara
 2. Magdoff, F.R., Tabatabai, M.A., Hanlon, E.A. (1996): Soil Organic Matter: Analysis and Interpretation. SSSA Special Publication Number 46. SSSA. Madison, Wisconsin, USA. (knjiga)
 3. Sparks, D.L. et al. (1996): Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. Number 5 in the Soil Science Society of America Book Series. SSSA, ASA. Madison, Wisconsin, USA. (knjiga)
 4. Jones, J.B.Jr. (2001): Laboratory Guide for Conducting Soil Tests and Plant Analysis. CRC Press. Boca Raton, London, New York, Washington, D.C. (knjiga)
 5. Allen, S.E. (1989): Chemical Analysis of Ecological Materials, 2nd ed. Blackwell Scientific Publication, Oxford. (knjiga)
 6. ISO standardi, EN norme, HRN norme (radovi)
 7. Lončarić Z. (2009) Analiza tla i gnojiva. Program vježbi iz kolegija. (interna skripta)

Izborna literatura

 1. Westerman, R.L. (1990): Soil Testing and Plant Analysis. Third Edition. Number 3 in the Soil Science of America Book Series. SSSA. Madison, Wisconsin, USA.)
 2. Havlin, J.L., Jacobsen, J.S. (1994): Soil Testing: Prospects for Improving Nutrient Recommendations. SSSA Special Publication Number 40. SSSA, ASA, Madison, Wisconsin, USA. (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Usporedba metoda analize tla koje se najčešće koriste u Hrvatskoj, standardnih metoda (ISO, EN, HRN) u pravcu određivanja potrebe u kalcizaciji, utvrđivanja količine i svojstava organske tvari tla, količine i pristupačnosti glavnih hranidbenih elemenata i mikroelemenata. Magdoff, F.R., Tabatabai, M.A., Hanlon, E.A. (1996): Soil Organic Matter: Analysis and Interpretation. SSSA Special Publication Number 46. SSSA. Madison, Wisconsin, USA. (knjiga) Sparks, D.L. et al. (1996): Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. Number 5 in the Soil Science Society of America Book Series. SSSA, ASA. Madison, Wisconsin, USA. Lončarić Z. (2009) Analiza tla i gnojiva. Program vježbi iz kolegija. (interna skripta) 1
2. Usporedba metoda analize tla koje se najčešće koriste u drugim zemljama Europe i SAD-a. Usporedba metoda analize tla koje se najčešće koriste u Hrvatskoj, standardnih metoda (ISO, EN, HRN) u pravcu određivanja potrebe u kalcizaciji, utvrđivanja količine i svojstava organske tvari tla, količine i pristupačnosti glavnih hranidbenih elemenata i mikroelemenata. Magdoff, F.R., Tabatabai, M.A., Hanlon, E.A. (1996): Soil Organic Matter: Analysis and Interpretation. SSSA Special Publication Number 46. SSSA. Madison, Wisconsin, USA. (knjiga) Sparks, D.L. et al. (1996): Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. Number 5 in the Soil Science Society of America Book Series. SSSA, ASA. Madison, Wisconsin, USA. Lončarić Z. (2009) Analiza tla i gnojiva. Program vježbi iz kolegija. (interna skripta) 2
3. Interpretacija rezultata. Lončarić Z. (2009) Analiza tla i gnojiva. Program vježbi iz kolegija. (interna skripta) 1-2
4. Usporedba metoda analize gnojiva koje se najčešće koriste u Hrvatskoj, standardnih metoda (ISO, EN, HRN) posebice s aspekta kvalitete organskih gnojiva Allen, S.E. (1989): Chemical Analysis of Ecological Materials, 2nd ed. Blackwell Scientific Publication, Oxford. (knjiga) ISO standardi, EN norme, HRN norme (radovi) Lončarić Z. (2009) Analiza tla i gnojiva. Program vježbi iz kolegija. (interna skripta) 3
5. Usporedba metoda analize gnojiva koje se najčešće koriste u u drugim zemljama Europe i SAD Allen, S.E. (1989): Chemical Analysis of Ecological Materials, 2nd ed. Blackwell Scientific Publication, Oxford. (knjiga) ISO standardi, EN norme, HRN norme (radovi) Lončarić Z. (2009) Analiza tla i gnojiva. Program vježbi iz kolegija. (interna skripta) 3
6. Interpretacija rezultata. Lončarić Z. (2009) Analiza tla i gnojiva. Program vježbi iz kolegija. (interna skripta) 3-4
7. Prezentacije seminarskih radova 5

Ispitni rokovi

9.   studenog     2016.            (srijeda)      u 9 sati          IZVANREDNI ispitni rok

18. siječnja         2017.            (srijeda)      u 9 sati          IZVANREDNI ispitni rok

08. veljače          2017.            (srijeda)      u 9 sati          REDOVNI ispitni rok

22. veljače          2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

12. travnja          2017.            (srijeda)       u 9 sati         IZVANREDNI ispitni rok

10. svibnja          2017.            (srijeda)       u 9 sati         IZVANREDNI ispitni rok

14. lipnja             2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

28. lipnja             2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

30. kolovoza      2017.            (srijeda)       u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

13. rujna             2017.            (srijeda)      u 9 sati         REDOVNI ispitni rok

20. rujna             2017.       (srijeda)     u 9 sati         DEKANSKI ispitni rok