Berba i skladištenje povrća i cvijeća

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

Suradnici

dr.sc. Pavo Lucić
Prof.dr.sc. Vlatka Rozman
dr.sc. Monika Tkalec Kojić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa načinima berbe i skladištenja povrćarskih, cvjetnih i ljekovitih kultura.

Ishodi učenja

 1. Odrediti datum berbe povrća i cvijeća,
 2. Definirati svojstva vode, zraka i proizvoda za potrebe prerade i skladištenja,
 3. Definirati fizikalno-kemijska svojstva povrćarskih, cvjećarskih i ljekovitih kultura tijekom prerade i skladištenja,
 4. Prepoznati opremu, procese i pogone za preradu, sušenje i skladištenje,
 5. Odabrati i primijeniti pravilnu tehnologiju čuvanja i prerade povrća i cvijeća,
 6. Sortirati povrće i cvijeće prema zahtjevima tržišta i procesima čuvanja i prerade
 7. Rješavati probleme tijekom čuvanja i odabrati optimalnu tehnologiju sprječavanja istih
 8. Upravljati procesima berbe i čuvanja te prerade proizvoda.
 9. Objasniti čimbenike koji utječu na životnu sposobnost uskladištenog povrća i cvijeća
 10. Identificirati fiziološke procese tijekom skladištenja povrća i cvijeća

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1 70% 0%
Seminarski rad 0,2 10%
Usmeni ispit 1,4 0% 70%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Lešić, R., Borošić, J., Buturac, M., Ćustić, M., Poljak, ., Romić, D. (2002): Povrćarstvo. Zrinski d.d., Čakovec:1-627.
 2. Kalinović, I.(1997): Skladištenje i tenologija ratarskih proizvoda. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku:1-129.
 3. Doijode,S.D.(2001): Seed Storage of Horticultural Crops,Seed Science,Hort Science,USA
 4. Hodges,M.(2003): Postharvest Oxidative Stress in Horticultural Crops,Nova Scotia, Canada
 5. Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 6. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 7. Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios. hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/
 8. Katić, Z, (1997.):Sušenje i sušare u poljoprivredi, knjiga, Multigraf d.o.o, Zagreb
 9. Ritz, J. (1997.): Uskladištavanje ratarskih proizvoda, knjiga, PBI d.o.o., Zagreb
 10. Ujević, A. (1988.): Tehnologija dorade i čuvanje sjemena, Fakultet poljoprivrednih znanosti i Bc institut, Zagreb
 11. Rozman, V., Liška, A. (2007): Skladištenje ratarskih proizvoda – interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 12. Voća, Sandra; Dobričević, Nadica; Šic Žlabur, Jana. (2011.): Priručnik za vježbe iz modula Prerada voća i povrća. Zagreb: Web stranica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

Izborna literatura

 1. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus,Zagreb
 2. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju cvjećarskih kultura.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Utjecaj tehnologije uzgoja povrća na kvalitetu gotovog proizvoda Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, sveučilišni udžbenik, Poljoprivredni fakultet Osijek. – odabrana poglavlja 1
2. Utjecaj tehnologije uzgoja cvijeća na kvalitetu gotovog proizvoda Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http:// www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/– odabrana poglavlja 1
3. Zadaci skladištenja obzirom na svrhu čuvanja povrća Kalinović, I.(1997): Skladištenje i tenologija ratarskih proizvoda. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku:1-129. – odabrana poglavlja Rozman, V., Liška, A. (2007): Skladištenje ratarskih proizvoda – interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku– odabrana poglavlja 3, 4
4. Zadaci skladištenja obzirom na svrhu čuvanja cvijeća Kalinović, I.(1997): Skladištenje i tenologija ratarskih proizvoda. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku:1-129. – odabrana poglavlja Rozman, V., Liška, A. (2007): Skladištenje ratarskih proizvoda – interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku– odabrana poglavlja 3, 4
5. Čimbenici životne sposobnosti povrća i cvijeća (apsolutna i relativna vlaga, kritična vlaga, pogodne I kritične temperature) Kalinović, I.(1997): Skladištenje i tenologija ratarskih proizvoda. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku:1-129. – odabrana poglavlja Rozman, V., Liška, A. (2007): Skladištenje ratarskih proizvoda – interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku– odabrana poglavlja 2, 9, 10
6. Temperaturna provodljivost fizioloških sredstava za vrijeme I poslije bere te tijekom skladištenja Kalinović, I.(1997): Skladištenje i tenologija ratarskih proizvoda. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku:1-129. – odabrana poglavlja Rozman, V., Liška, A. (2007): Skladištenje ratarskih proizvoda – interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku– odabrana poglavlja 2, 9, 10
7. Fiziološka i tehnološka zrelost povrća Kalinović, I.(1997): Skladištenje i tenologija ratarskih proizvoda. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku:1-129. – odabrana poglavlja Rozman, V., Liška, A. (2007): Skladištenje ratarskih proizvoda – interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku– odabrana poglavlja 2, 9, 10
8. Fiziološka i tehnološka zrelost cvijeća Kalinović, I.(1997): Skladištenje i tenologija ratarskih proizvoda. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku:1-129. – odabrana poglavlja Rozman, V., Liška, A. (2007): Skladištenje ratarskih proizvoda – interna skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku– odabrana poglavlja 2, 9, 10
9. Berba i skladištenje Pomoćnica, Tikvenjača, Krstašica, Glavočika Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 195-435. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus,Zagreb– odabrana poglavlja 6, 8
10. Berba i skladištenje Lukova, Štitarki, Lobodnjača, Lepirnjača Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 435-510. Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus, Zagreb – odabrana poglavlja 6, 8
11. Uzgoj i skladištenje presadnica povrća, tehnologija čuvanja povrća poslije berbe, čuvanje i gubitci, proizvodnja povrća za industrijsku preradu Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 510-521. 5, 7
12. Uzgoj i skladištenje presadnica cvijeća Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http:// www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/ 5, 7
13. Čuvanje rezanog cvijeta u vazi prema vrstama (vase life) Parađiković, N. (2014): Osnove florikulture – interna skripta, Poljoprivredni fakultet Osijek http:// www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/ 8
14. Transport povrća i rezanog cvijeća. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, odabrana poglavlja Poljoprivredni fakultet Osijek http://www.pfos.unios.hr/~dsego/ftp/Nastava/Nastava%20Florikultura/ 6, 8
15. Drugi parcijalni ispit  

Ispitni rokovi

Održati će se u kabinetu prof.dr.sc. Nade Parađiković

1.09., 2016.           ponedjeljak u 10 sati

15. rujan, 2016.        ponedjeljak u 10 sati

20. rujan, 2016.       utorak 09 sati                dekanski ispitni rok

3. listopad, 2016.    ponedjeljak u 10 sati

7. studeni, 2016.     ponedjeljak u 10 sati

21.studeni, 2016.   ponedjeljak u 10 sati    izvanredni rok

5. prosinca, 2016.   ponedjeljak u 10 sati

9.siječnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati      izvanredni rok

6.veljače, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

20.veljače, 2017.   ponedjeljak u 10 sati

6.ožujka, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

3.travnja, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

17.travanj, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

8.  svibnja, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

22. svibnja, 2017.  ponedjeljak u 10 sati     izvanredni rok

12. lipanj, 2017.    ponedjeljak u 10 sati

3. srpanj, 2017.     ponedjeljak u 10 sati

28. kolovoz, 2017. ponedjeljak u 10 sati

11. rujan, 2017.    ponedjeljak u 10 sati