Biometrika u zootehnici

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zoran Škrtić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati i osposobiti polaznike modula s osnovnim statističkim metodama, postavljanjem i provođenjem eksperimenta. Analiza i tumačenje rezultata dobivenih istraživanjem.

Ishodi učenja

 1. Opisati statističke metode koje se koriste u zootehnici
 2. Odabrati statističku metodu u ovisnosti o postavljenom pismenom zadatku
 3. Koristiti statističke pakete prilikom rada s računalom
 4. Komentirati dobivene rezultate statističkih izračuna
 5. Usporediti različite tipove primjenjenih statističkih metoda
 6. Interpretirati dobivene rezultate testiranja statističkih hipoteza
 7. Opravdati zbog čega se primjenila određena statistička metoda u pojedinim izračunima

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 -
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 2,4 0% 95%
Završni ispit 0,2 0% 5%
Ukupno 6 100%

Literatura

Obavezna literatura

 1. Barić Stana, Car, M. (1972): Metodika znanstvenih istraživanja u stočarstvu
 2. Kralik, Gordana, Škrtić, Z., Kralik, Zlata (2012): Biometrika u zootehnici. Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
 3. Snedecor, Cochrain (1988): Statistical method. Ames, Iowa, USA
 4. Šošić, J., Serdar, V. (2000): Uvod u statistiku. Školska knjiga, Zagreb
 5. Priručnici za korištenje statističkih programa.

Ispitni rokovi

 • 01.09.2016.
 • 15.09.2016.
 • 20.09.2016.
 • 18.11.2016.
 • 16.01.2017.
 • 13.02.2017.
 • 20.02.2017.
 • 10.04.2017.
 • 15.05.2017.
 • 26.06.2017.
 • 03.07.2017.
 • 28.08.2017.
 • 11.09.2017.

U 11.00 h u kabinetu profesora.

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom od 10.00-12.00h u kabinetu profesora.