Ekološki prihvatljiva zaštita bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Renata Baličević

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznavanje razvoja, principa, metoda, mjera i sustava ekološki prihvatljive zaštite bilja kroz integriranu i ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Očekivani ishodi učenja za predmet

 1. definirati osnovne postavke ekološki prihvatljive zaštite bilja
 2. opisati inditektne i direktne mjere ekološki prihvatljive zaštite bilja
 3. interpretirati mjerila ekološke prihvatljivosti sredstava za zaštitu bilja
 4. klasificirati biopesticide primjenjive u zaštiti bilja
 5. primijeniti pravila i zakone integrirane zaštite bilja
 6. usporediti mjere zaštite bilja u konvencionalnoj, integriranoj i ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekološki prihvatljiva zaštita bilja
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Renata Baličević
Šifra modula (nastavnički portal): 69004
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni - svi smjerovi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 10
Pohađanje vježbi 15 0,5 5
Pohađanje seminara 10 0,33 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske d.o.o.
 2. Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb.
 3. J.Igrc Barčić i Maceljski M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika.

Izborna literatura

 1. znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
  Temeljne značajke ekološke poljoprivrede. Kisić I. (2013):Uvod u ekološku poljoprivredu, str. 9-35., Znaor, D. (1996): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus. Zagreb. 1
2. Osnovne postavke ekološki prihvatljive zaštite bilja. J.Igrc Barčić i Maceljski M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, str. 13-26. 1
3. Indirektne mjere zaštite bilja. J.Igrc Barčić i Maceljski M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, str.26-54. 2
4. Direktne mjere zaštite bilja u ekološkoj proizvodnji. J.Igrc Barčić i Maceljski M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, str. 57-98. 2
5. Mjerila ekološke prihvatljivosti sredstava za zaštitu bilja. J.Igrc Barčić i Maceljski M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, str. 100-118. 3
6. Biopesticidi. J.Igrc Barčić i Maceljski M.(2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, str. 121-144., znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za ekološku poljoprivrednu proizvodnju 4
7. Prezentacije seminarskih radova. 5,6

Ispitni rokovi

 • 8. 11. 2016. u 10 sati
 • 10. 1. 2017. u 10 sati
 • 31. 1. 2017. u 10 sati
 • 14. 2. 2017. u 10 sati
 • 11. 4. 2017. u 10 sati
 • 16. 5. 2017. u 10 sati
 • 20. 6. 2017. u 10 sati
 • 4. 7. 2017. u 10 sati
 • 5. 9. 2017. u 10 sati
 • 19. 9. 2017. u 10 sati
 • + dekanski rok 20. 9. 2017 u 10 sati.

Svi ispiti se održavaju u prizemlju soba br. 011, ured R. Baličević.