Ekološko pčelarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija

Suradnici

Marin Kovačić , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnika o važnosti ekološki prihvatljivog pristupa proizvodnji hrane. Upoznati studente s zakonodavstvom u ekološkoj proljoprivrednoj proizvodnji kao i s pratećim pravilnicima vezanih za pčelarsku proizvodnju.

Ishodi učenja

 1. Opisati anatomiju i fiziologiju pčele i pčelinje zajednice, razlikovati tipove košnica koje se koriste na području RH
 2. Razlikovati vrste meda, pripremiti proizvode za svakodnevnu uporabu od pčelinjih proizvoda
 3. Objasniti i interpretirati zakon o ekološkoj proizvodnji i prateće pravilnike
 4. Objasniti cjelogodiišnju ekološki prihvatljivu strategiju kontrole varooze na pčelinjaku
 5. Primjeniti dijagnostičke metode u kontroli parazitarnih bolesti, opisati uporabu organskih kiselina u zaštiti pčela
 6. Objasniti korake do ispunjavanja uvjeta za dobivanje ekološke markice
 7. Objasniti elemente marketing mixa u prodaji ekoloških pčelinjih proizvoda

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ekološko pčelarstvo
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zlatko Puškadija
Šifra modula (nastavnički portal): 69039
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni modul diplomskih studija
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literatre

Obavezna literatura

 1. Tucak, Z., Bačić, T., Horvat, S., Puškadija, Z. (2005): Pčelarstvo, treće prošireno izdanje. Poljoprivredni fakultet, Osijek
 2. Laktić, Z., Šekulja, D. (2008): Suvremeno pčelarstvo. Nakladni zavod Globus, Zagreb
 3. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji, NN 86/13
 4. Smjernice za „ dobru pčelarsku praksu“ prema načelima HACCP sustava, Hrvatski pčelarski savez
 5. Anatomija
 6. Bolesti
 7. Dobra pčelarska praksa
 8. Ekološko pčelarstvo
 9. Košnice
 10. Med

Izborna literatura

 1. Kapš, Peter (2013): Liječenje pčelinjim proizvodima – Apiterapija, Geromar d.o.o., Bestovje
 2. Goodman, L. (2003): Form and function in the honey bee, International Bee Research Association, Cardiff

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Osnove anatomije medonosne pčele; Biologija pčele i pčelinje zajednice / Tucak i sur. (2005): 17-59, Laktić i Šekulja (2008): 59-77 1
2. Povijest pčelarstva; Razvoj košnica kroz povijest / Tucak i sur. (2005): 87-90, Laktić i Šekulja (2008): 85-86 1
3. Prvi parcijalni ispit 1
4. Suvremeni tipovi košnica koji se koriste u RH; Općenito o pčelarstvu u RH – pašne i klimatske prilike, pčelarska statistika, proizvodnja pčelinjih proizvoda u RH / Tucak i sur. (2005): 90-109, Laktić i Šekulja (2008): 456-472 1
5. Tehnologija proizvodnje meda i peludi; Tehnologija proizvodnje matične mlječi i propolisa / Tucak i sur. (2005): 71-86, Laktić i Šekulja (2008): 296-341 2
6. Uvod u ekološku proizvodnju (povjest i terminologija); Zakon o ekološkoj proizvodnji u RH / Pravilnik o ekološkoj proizvodnji NN 86/13 3
. HACCP i Dobra pčelarska praksa (uvod); Dobra pčelarska praksa u proizvodnji meda /Smjernice za „dobru pčelarsku praksu“ prema načelima HACCP sustava 3
8. Dobra pčelarska praksa u proizvodnji peludi, propolisa; Oprema i objekti u ekološkoj proizvodnji /Smjernice za „dobru pčelarsku praksu“ prema načelima HACCP sustava 3
9. Bolesti pčela i liječenje; Liječenje pčelinjih bolesti u skladu s principima ekološke proizvodnje / Tucak i sur. (2005): 53-71, Laktić i Šekulja (2008): 381-448 4-5
10. Biološka, organska, prirodna, alternativna, samoodrživa poljoprivreda, integralna, tradicijska / Pravilnik o ekološkoj proizvodnji NN 86/13 6
11. Ekološka proizvodnja u RH – stanje i mogućnosti; Značaj pčelarstva u proizvodnji hrane / Smjernice za „dobru pčelarsku praksu“ prema načelima HACCP sustava 6-7
12. Terenske vježbe 1-7
13. Terenske vježbe 1-7
14. Terenske vježbe 1-7
15. Rekapitulacija terenskih vježbi i teoretske nastave 1-7
16. Drugi parcijalni ispit 1-7

Ispitni rokovi

Razdoblje Rang Broj termina Datum ispita
01. do 30. studenog 2016 Izvanredni 1 30.11.2016. u 9:00 sati
02. do 27. siječnja 2017 Izvanredni 1 25.1.2017. u 9:00 sati
30. siječnja do 24. veljače 2017 Redovni, zimski 2 8. i 22. 2.2017. u 9:00
03. do 28. travnja 2017. Izvanredni 1 12.4. 2017. u 9:00 sati
02. do 31. svibnja 2017. Izvanredni 1 24.5.2017. u 9:00 sati
12. lipnja do 14. srpnja 2017. Redovni, ljetni 2 14.6. i 5.7.2017.
28. kolovoza do 29. rujna 2017. Redovni, jesenski 2 6.i 27.9.2017.
20. rujna 2017. Dekanski 1 20. rujna 2017.