Gen - banke

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vlado Guberac

Suradnici

Vedran Orkić , mag.ing.agr

Ciljevi predmeta

Polaznike studija upoznati sa značenjem banki gena na nacinalnoj razini, te važnosti biodivergentnosti u oplemenjivanju bilja.

Ishodi učenja

 1. Isplanirati postupak skupljanja, evaluacije i konzervacije biljnih genetskih izvora
 2. Primijeniti metode konzervacije biljnih genetskih resursa
 3. Analizirati principe upravljanja resursima u gen-bankama
 4. Analizirati socio-ekonomske aspekte zaštite i korištenja biljnih genetskih izvora
 5. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz područja gen-banaka

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Gen-banke
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Vlado Guberac
Šifra modula (nastavnički portal): 69011
Diplomski sveučilišni studij/smjer Izborni
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 30 1,0 10
Aktivnost na nastavi, domaću zadaću, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja. Udžbenik. Sveucilište u Osijeku i Sveučilište u Zagrebu. (udžbenik)
 2. Martinčić, J., Marić, S. (1996): Oplemenjivanje bilja. Vježbovink. Sveucilište u Osijeku
 3. Fenner, M. (1993): Seeds. CAB International
 4. Hodgkin, T., Brown, A.H.D., van Hintum, Th.J.L., Morales, E.A.V. (1995): Core collections of plant genetic resources. Wiley and Sons.
 5. Black, M, Bewley Derek J., Halmer, P (2008): The Encyclopedia of Seeds.CABI International.
 6. Milošević, M., Kobiljski, B. (2011): Semenarstvo I-III. Monografija. Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Novi Sad.
 7. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Evolucija, gen-centri, izvori genetske varijabilnosti; korištenje genetskih resursa u oplemenjivanju bilja. Martinčić i Kozumplik, Oplemenjivanje bilja str. 15-22. Martinčić i Marić, Oplemenjivanje bilja, 35-36. Hodgkin i sur., Core collections of plant genetic resources, str. 23-35. Black i sur., The Encyclopedia of Seeds. 1-4
2. Sakupljanje, evaluacija i konzervacija biljnih genetskih resursa; metode konzervacije biljnih genetskih resursa. Hodgkin i sur., Core collections of plant genetic resources str. 35-77. Black i sur., The Encyclopedia of Seeds. 1-4
3. Korištenje molekularne genetske tehnike u proučavanju genetske divergentnosti. . Hodgkin i sur., Core collections of plant genetic resources str. 127-147. Black i sur., The Encyclopedia of Seeds. Milošević i Kobiljski, Semenarstvo I, str. 359-388. 1-4
4. Principi upravljanja gen-bankama; genetski resursi i održivi razvoj; socio-ekonomski aspekti zaštite i korištenja biljnih genetskih resursa. Hodgkin i sur., Core collections of plant genetic resources str. 169-251. Fenner, Seeds, str. 231-259. 1-4
5. Prezentacije seminarskih radova 5

Ispitni rokovi

9.11.2016.

18.1.2017.

8.2.2017.

22.2.2017.

19.4.2017.

17.5.2017.

28.6.2017.

12.7.2017.

6.9.2017.

27.9.2017.

Svi ispiti održavaju se u 9 sati i uvijek srijedom.