Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Diplomski sveučilišni studij » Zajednička lista izbornih modula » Izborni moduli » Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka

Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

Dorijan Radočaj , mag.ing.geodet.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sprimjenom GIS tehnologija, daljinskim istraživanjima u poljoprivredi, i preciznim (održivim) gospodarenjem. Upoznati studente sa globalnim informacijskim sustavima, poput CORRINA-e, IACS-LPIS sustava, te ARKOD-AGRONET – sastav, funkcioniranje i vođenje. Seminarskim radom obučiti kandidate za samostalnu izradu tematske karte korištenjem digitalnih podloga te radom s GIS programima te (D)GPS sustavima i uporabom navigacije u vođenju traktora i strojeva.

Ishodi učenja

 1. Opisati temeljna načela i funkcioniranje GIS-a i sastavnica. Izložiti način funkcioniranja GIS-a.
 2. Objasniti i prezentirati (D)GPS i GPS sustave i interpretirati osnove zemljišnog informacijskog sustava ZIS- LIS..
 3. Objasniti izradu tematskih karata u poljoprivredi, posebno karte namjene za poljoprivredne kulture (Land Use).
 4. Opisati regionalizaciju, brandiranje u GIS okruženju – navesti mogućnosti. Navesti primjenu geoprostornih podataka i osnove geostatistike – prostorno modeliranje.
 5. Izložiti temelje daljinskih istraživanja (Remote sensing) u poljoprivredi i zaštiti okoliša te proučiti primjere – izrađene studije.
 6. Izložiti Preciznu poljoprivreda (Precision farming) i navesti praktične aspekte (pristup izradi karata i senzorski način).
 7. Interpretirati većinu agrotehničkih operacija u sustavu precizne poljoprivrede.
 8. Interpretirati organizirane GIS sustave na razini država (CORINE, LPIS – Arkod – Agronet) te Inventarizaciju resursa.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Mladen Jurišić
Šifra modula (nastavnički portal): 69013
Diplomski sveučilišni studij/smjer Svi
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 35 1,17 10
Pohađanje vježbi 25 0,83 5
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 2. Jurišić M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. www.arkod.hr

Izborna literatura

 1. Burrough P. A., McDonnell R. A. (2006): Principles of Geographical Information Systems – Spatial Information Systems and Geostatistics, Oxford University Press., UK.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, te obavezama studenata tijekom nastave  
  Temeljna načela i funkcioniranje GIS-a i sastavnica. Način funkcioniranja GIS-a. (D)GPS i GPS sustav i Osnove zemljišnog informacijskog sustava ZIS- LIS.. Izrada tematskih karata u poljoprivredi, posebno karte namjene za poljoprivredne kulture (Land Use). Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 11-79 i 90-108. Jurišić M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, str. 7-57. www.arkod.hr 1,2,3
2. Regionalizacija, brandiranje u GIS okruženju – mogućnosti. Primjena geoprostornih podataka i osnove geostatistike – prostorno modeliranje. Seminarski rad. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 35-71 4
3. Prvi parcijalni ispit 1,2,
  Primjena GIS-a u poljoprivredi, Daljinska istraživanja u poljoprivredi, GPS sustavi i senzori. Digitalna aero i satelitska fotogrametrija, Georeferenciranje i Geokodiranje, Sustav funkcioniranja GIS-a, Precizna poljoprivredu – uvod i podjela te način funkcioniranja. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 11-88 i 111-246. 5,6
4. ARKOD – LPIS sustav; Poljoprivredne karte – karte prinosa, karte hraniva te pristup izradi karata; Agrotehnika u sustavu Precizne poljoprivrede. Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 63-75, www.arkod.hr 7,8
5. Agrarna informacijska tehnologija. Senzori; Farmnavigator; Jurišić M., Plaščak I. (2009): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, str. 246-256. 8
6. Drugi parcijalni ispit 3,4,5

Ispitni rokovi